• Bài giảng 12: Lý thuyết sản xuấtBài giảng 12: Lý thuyết sản xuất

  Công nghệ sản xuất ? Sản xuất với một đầu vào biến đổi ? Sản xuất với hai đầu vào biến đổi ? Năng suất theo quy mo

  pdf30 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 890 | Lượt tải: 1

 • Kinh tế vi mô - Lựa chọn trong điều kiện bất địnhKinh tế vi mô - Lựa chọn trong điều kiện bất định

  Trong hộp có 300 quả bóng, 100 trắng, 200 hoặc đỏ hoặc xanh nhưng không biết số lượng cụ thể  Luật chơi: Chọn 1 trong 2 cách đặt cược: (1) Được 100 ngàn đồng nếu bóng rút ra màu trắng (2) Được 100 ngàn đồng nếu bóng rút ra màu đỏ  Đổi luật chơi: Chọn 1 trong 2 trò chơi sau: (1) Được 100 ngàn nếu bóng rút ra không phải trắng (2) Được 100 ng...

  pdf12 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 1007 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng 9 và 10: Biến thiên bù đắp và biến thiên tương đươngBài giảng 9 và 10: Biến thiên bù đắp và biến thiên tương đương

  Do lường thiệt hại của người tiêu dùng khi giá tang (giảm) ? Các phương án trợ cấp ? Mô hình lao động-nghỉ ngơi và đường cung lao động ? Mô hình tiêu dùng liên thời gian

  pdf18 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 1502 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng 8: Cầu cá nhân và cầu thị trườngBài giảng 8: Cầu cá nhân và cầu thị trường

  ? Cầu cá nhân ? Tác động thu nhập và tác động thay thế ? Cầu thị trường ? Các ngo?i tác mạng lưới

  pdf30 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 940 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng 6 và 7: Lý thuyết người tiêu dùngBài giảng 6 và 7: Lý thuyết người tiêu dùng

  Tổng hữu dụng và hữu dụng biên ? Sở thích của người tiêu dùng (đường đẳng ích) ? Khả năng của người tiêu dùng (đường ngân sách) ? Sự lựa chọn của người tiêu dùng ? Giải pháp góc

  pdf34 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 743 | Lượt tải: 2

 • Bài giảng 5 Độ co giãn của cung, cầuBài giảng 5 Độ co giãn của cung, cầu

  Độ co giãn của cầu theo giá ? Độ co giãn chéo của cầu ? Độ co giãn của cầu theo thu nhập ? Độ co giãn của cung (theo giá) ? Gánh nặng của thuế, lợi ích của trợ cấp

  pdf19 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 909 | Lượt tải: 2

 • Kinh tế vi mô - Bài giảng 3 và 4: Cầu, cung và cân bằng thị trườngKinh tế vi mô - Bài giảng 3 và 4: Cầu, cung và cân bằng thị trường

  Thị trường laø gì?  Kinh teá thò tröôøng vaø kinh teá keá hoaïch taäp trung  Caàu  Cung  Traïng thaùi caân baèng cuûa thò tröôøng  Söï thay ñoåi traïng thaùi caân baèng thò tröôøng  Thaëng dö tieâu duøng vaø thaëng dö saûn xuaát

  pdf31 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 799 | Lượt tải: 2

 • Kinh tế vi mô - Bài 2: Các nguyên lý cơ bản của kinh tế họcKinh tế vi mô - Bài 2: Các nguyên lý cơ bản của kinh tế học

  Con người phải đối mặt với sự đánh đổi 2. Mọi lựa chọn đều có chi phí cơ hội 3. Con người duy lý tư duy tại điểm cận biên 4. Con người phản ứng với các kích thích 5. Thương mại làm cho mọi người đều có lợi 6. Thị trường luôn là phương thức tốt để tổ chức các hoạt động kinh tế 7. Đôi khi Chính phủ có thể cải thiện được kết cục thị trường 8. ...

  pdf12 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 1017 | Lượt tải: 2

 • Kinh tế vi mô - Bài 1: Giới thiệu kinh tế học vi mô dành cho chính sách côngKinh tế vi mô - Bài 1: Giới thiệu kinh tế học vi mô dành cho chính sách công

   Con người sống vì gì?  Tại sao bạn đi làm?  Tạo sao bạn đi học?  Cuộc thi: Ai là người quan trọng nhất trên hành tinh này?  Mục tiêu của mỗi người khi đi làm là gì?

  pdf20 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 763 | Lượt tải: 2

 • Nhập môn chính sách công - Bài 13: Giá trị và vấn đề phân phốiNhập môn chính sách công - Bài 13: Giá trị và vấn đề phân phối

  Phân tích kinh tế thực chứng để trả lời các câu hỏi: • Phân phối thu nhập và của cải tiến triển như thế nào trong dài hạn? • Liệu sự vận động của quá trình tích lũy tư bản sẽ chắc chắn dẫn đến sự tập trung của cải vào tay một số ít người? Hay các lực cân đối của tăng trưởng, cạnh tranh và đổi mới công nghệ ở giai đoạn sau của quá trình ...

  pdf29 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 788 | Lượt tải: 1