• Kinh tế học - Chapter 6: Univariate time series modelling and forecastingKinh tế học - Chapter 6: Univariate time series modelling and forecasting

  Where we attempt to predict returns using only information contained in their past values. Some Notation and Concepts A Strictly Stationary Process A strictly stationary process is one where i.e. the probability measure for the sequence {yt} is the same as that for {yt+m}  m. A Weakly Stationary Process If a series satisfies the next three ...

  ppt62 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 590 | Lượt tải: 0

 • Kinh tế học - Chapter 5: Classical linear regression model assumptions and diagnosticsKinh tế học - Chapter 5: Classical linear regression model assumptions and diagnostics

  Recall that we assumed of the CLRM disturbance terms: 1. E(ut) = 0 2. Var(ut) = 2 <  3. Cov (ui,uj) = 0 4. The X matrix is non-stochastic or fixed in repeated samples 5. ut  N(0,2)

  ppt71 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 645 | Lượt tải: 0

 • Kinh tế học - Chapter 4: Further development and analysis of the classical linear regression modelKinh tế học - Chapter 4: Further development and analysis of the classical linear regression model

  Before, we have used the model t = 1,2,.,T But what if our dependent (y) variable depends on more than one independent variable? For example the number of cars sold might plausibly depend on 1. the price of cars 2. the price of public transport 3. the price of petrol 4. the extent of the public’s concern about global warming Similar...

  ppt52 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 638 | Lượt tải: 0

 • Kinh tế học - Chapter 3: A brief overview of the classical linear regression modelKinh tế học - Chapter 3: A brief overview of the classical linear regression model

  Regression is probably the single most important tool at the econometrician’s disposal. But what is regression analysis? It is concerned with describing and evaluating the relationship between a given variable (usually called the dependent variable) and one or more other variables (usually known as the independent variable(s)).

  ppt80 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 639 | Lượt tải: 0

 • Kinh tế học - Chapter 2: Mathematical and statistical foundationsKinh tế học - Chapter 2: Mathematical and statistical foundations

  A function is a mapping or relationship between an input or set of inputs and an output We write that y, the output, is a function f of x, the input, or y = f(x) y could be a linear function of x where the relationship can be expressed on a straight line Or it could be non-linear where it would be expressed graphically as a curve If the equati...

  ppt60 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 559 | Lượt tải: 0

 • Kinh tế học - Chapter 1: IntroductionKinh tế học - Chapter 1: Introduction

  What is Econometrics? Literal meaning is “measurement in economics”. Definition of financial econometrics: The application of statistical and mathematical techniques to problems in finance.

  ppt21 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 627 | Lượt tải: 0

 • Kinh tế học - Bài 11: Hệ thống lợi ích kinh tế và quan hệ phân phối trong thời kỳ quá độKinh tế học - Bài 11: Hệ thống lợi ích kinh tế và quan hệ phân phối trong thời kỳ quá độ

  1. Vai trò và bản chất của lợi ích kinh tế a. Bản chất Lợi ích kinh tế là lợi ích vật chất, nó phản ánh mục đích và động cơ khách quan của các chủ thể khi tham gia vào các hoạt động kinh tế - xã hội và do hệ thống quan hệ sản xuất quyết định. Mỗi một con người hay xã hội muốn tồn tại và phát triển thì nhu cầu của họ phải được đáp ứng. Lợi ích ...

  doc17 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 879 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô 2 - Chương III Cạnh tranh hoàn hảo và độc quyềnBài giảng Kinh tế vĩ mô 2 - Chương III Cạnh tranh hoàn hảo và độc quyền

  I. Thị trường và phân loại thị trường 1. Khái niệm thị trường: Thị trường là nơi mà những quyết định của người mua về việc mua cái gì, mua với số lượng bao nhiêu, mua của ai; quyết định của người bán về việc bán cái gì, bán với số lượng bao nhiêu và quyết định của người lao động về việc làm cho ai, làm trong thời gian bao lâu đều được quyết định...

  pdf22 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 945 | Lượt tải: 1

 • Đề cương môn học Kinh tế môi trườngĐề cương môn học Kinh tế môi trường

  Mục tiêu của môn học Nhằm trang bị cho sinh viên các khái niệm cơ bản của kinh tế học môi trưòng; Nhằm hướng dẫn sinh viên bước đầu sử dụng các quan điểm kinh tế và công cụ kinh tế đang được áp dụng trong các chính sách môi trường và quản lý môi trường Tóm tắt nội dung môn học Quan điểm bền vững thông qua mô hình kinh tế-sinh thái và việc...

  pdf37 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 837 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế học vĩ mô II - ThS. Hoàng Xuân BìnhBài giảng Kinh tế học vĩ mô II - ThS. Hoàng Xuân Bình

  Bài 1: Khái quát về kinh tế vĩ mô và đo lường các biến số kinh tế vĩ mô Chuyên đề 1: Ôn tập kinh tế vĩ mô I và giới thiệu Kinh tế vĩ mô II I. ôn tập Kinh tế Vĩ mô I: Bài 2 : Tăng trưởng kinh tế Bài 3 : Tiết kiệm, đầu tư và hệ thống tài chính Bài 4 : Tổng cầu và tổng cung Những đặc điểm về biến động kinh tế Mô hình tổng cầu và tổng cung Gi...

  pdf178 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 851 | Lượt tải: 0