• Quy trình thi công đường nướcQuy trình thi công đường nước

  1. Mục đích: Quy định thống nhất trình tự, cách thức thi công tuyến thoát nước. 2. Phạm vi áp dụng: - Thi công các tuyến thoát nước: mương; rãnh thoát nước bằng đất, hoặc bằng vật liệu khác (xây gạch, đá, bê tông.), cống thoát nước (cống hộp, cống tròn). - Thi công đào hồ, kè bờ hồ.

  doc8 trang | Chia sẻ: franklove | Ngày: 14/10/2013 | Lượt xem: 6913 | Lượt tải: 1

 • Quy trình quản lý kho bãiQuy trình quản lý kho bãi

  1. Mục đích: Quy định thống nhất cách thức bảo quản, quản lý các vật tư, hàng hoá lưu giữ trong kho của các đơn vị trực thuộc Công ty Mẹ. 2. Phạm vi áp dụng: Quy trình này được áp dụng cho các kho tại đơn vị trực thuộc và các kho lưu động tại công trình. 3. Tài liệu liên quan: Các tiêu chuẩn, quy phạm, hướng dẫn về lưu kho, bảo quản hàn...

  doc3 trang | Chia sẻ: franklove | Ngày: 14/10/2013 | Lượt xem: 11981 | Lượt tải: 4

 • Quy trình phân tích dữ liệu thống kêQuy trình phân tích dữ liệu thống kê

  1. Mục đích: Quy định thống nhất cách thức phân tích dữ liệu thống kê tại Công ty Mẹ. 2. Phạm vi áp dụng: Quy trình này được áp dụng trong Công ty Mẹ đối với 2 vấn đề: - Sự thoả mãn của khách hàng. - Giá trị sản lượng. 3. Tài liệu liên quan: Sổ tay chất lượng; các quy trình trong hệ thống

  doc7 trang | Chia sẻ: franklove | Ngày: 14/10/2013 | Lượt xem: 3961 | Lượt tải: 3

 • Quy trình mua hàngQuy trình mua hàng

  1. Mục đích: Quy định thống nhất về trình tự mua hàng hóa phục vụ cho các công trình, hạng mục công trình ở Công ty Mẹ. 2. Phạm vi áp dụng: Áp dụng cho các đơn vị trực thuộc có nhiệm vụ mua hàng hóa phục vụ cho các công trình, hạng mục do Công ty Mẹ quản lý, thực hiện. 3. Tài liệu liên quan: - Quy phạm, quy định, hướng dẫn hiện hành của Nhà n...

  doc4 trang | Chia sẻ: franklove | Ngày: 14/10/2013 | Lượt xem: 11072 | Lượt tải: 1

 • Quy tình lựa chọn nhà thầu phụQuy tình lựa chọn nhà thầu phụ

  1. Mục đích: Thống nhất quy định cách thức thực hiện triển khai công tác lựa chọn nhà thầu phụ (thi công xây lắp) phục vụ cho quá trình thi công dự án, công trình của Công ty Mẹ. 2. Phạm vi áp dụng: Đối với các nhà thầu phụ tham gia thi công dự án, công trình do Công ty Mẹ là chủ đầu tư hoặc là nhà thầu chính. 3. Tài liệu liên quan: - Luật Xâ...

  doc5 trang | Chia sẻ: franklove | Ngày: 14/10/2013 | Lượt xem: 6806 | Lượt tải: 1

 • Quy trình kiểm tra thiết bị đo lườngQuy trình kiểm tra thiết bị đo lường

  1. Mục đích: Đưa ra các quy định thống nhất về việc quản lý sử dụng các thiết bị đo lường trong quá trình thi công công trình, đảm bảo các thông số đo và kết quả tính toán thu được từ quá trình đo lường đạt độ tin cậy cao nhất. 2. Phạm vi áp dụng: Áp dụng tại các đơn vị trong Công ty Mẹ. 3. Tài liệu liên quan: - Văn bản pháp quy hiện hành...

  doc3 trang | Chia sẻ: franklove | Ngày: 14/10/2013 | Lượt xem: 5723 | Lượt tải: 3

 • Quy trình khắc phục sự cốQuy trình khắc phục sự cố

  1. Mục đích: Quy định thống nhất phương pháp tiến hành khắc phục các sự cố công trình xây dựng ở Công ty Mẹ. 2. Phạm vi áp dụng: Áp dụng đối với tất cả các công trình xây dựng do Công ty Mẹ là chủ đầu tư, là nhà thầu xây lắp. 3. Tài liệu liên quan: - Luật Xây dựng, Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ ban hành về qu...

  doc3 trang | Chia sẻ: franklove | Ngày: 14/10/2013 | Lượt xem: 3442 | Lượt tải: 3

 • Quy trình Dự thầuQuy trình Dự thầu

  1. Mục đích: Quy định thống nhất cách triển khai công tác tham dự thầu ở Công ty Mẹ. 2. Phạm vi áp dụng: Áp dụng cho tất cả các dự án, công trình mà Công ty Mẹ tham gia dự thầu từ lúc nhận thông tin mời thầu đến khi hoàn thành ký kết hợp đồng giao thầu. 3. Các tài liệu liên quan: - Luật Xây dựng. - Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02...

  doc5 trang | Chia sẻ: franklove | Ngày: 14/10/2013 | Lượt xem: 4709 | Lượt tải: 1

 • Quy trình bảo hành công ty xây dựngQuy trình bảo hành công ty xây dựng

  1. Mục đích: Quy định thống nhất các hành động khắc phục những sai hỏng công trình trong thời gian bảo hành. 2. Phạm vi áp dụng: Áp dụng đối với tất cả các công trình xây dựng do Công ty Mẹ thực hiện. 3. Tài liệu liên quan: - Luật Xây dựng, Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ ban hành về quản lý chất lượng công trì...

  doc3 trang | Chia sẻ: franklove | Ngày: 14/10/2013 | Lượt xem: 2812 | Lượt tải: 1

 • Quy trình đào tạo, tuyển dụngQuy trình đào tạo, tuyển dụng

  1- Mục đích: Quy định một phương thức thống nhất trong Công ty Mẹ về việc tổ chức đào tạo nâng cao và đào tạo lại nhằm không ngừng nâng cao trình độ cán bộ công nhân viên đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty Mẹ. 2- Phạm vi: Quy trình này áp dụng trong phạm vi Công ty Mẹ và đối tượng là toàn thể cán bộ công nhân viên có nhu cầu được đà...

  doc23 trang | Chia sẻ: franklove | Ngày: 14/10/2013 | Lượt xem: 4185 | Lượt tải: 1