• Mẫu Quy định sửa chữaMẫu Quy định sửa chữa

  I/ MỤC ĐÍCH: - Hướng dẫn các bước sửa chữa tài sản, máy móc. II/ PHẠM VI: - Áp dụng cho. III/ ĐỊNH NGHĨA: - Không có.

  doc6 trang | Chia sẻ: franklove | Ngày: 14/10/2013 | Lượt xem: 2678 | Lượt tải: 1

 • Mẫu Quy trình quản lý thư viện công tyMẫu Quy trình quản lý thư viện công ty

  I/ MỤC ĐÍCH: - Đáp ứng nhu cầu tài liệu tham khảo của các bộ phận. - Quản lý các tài liệu, sách của công ty. II/ PHẠM VI: - Áp dụng cho bộ phận HCQT và các bộ phận, cá nhân có nhu cầu. III/ ĐỊNH NGHĨA: - Không có.

  doc5 trang | Chia sẻ: franklove | Ngày: 14/10/2013 | Lượt xem: 3391 | Lượt tải: 4

 • Biên bản sửa chữa và nghiệm thu tài sảnBiên bản sửa chữa và nghiệm thu tài sản

  Bên A (Bên sữa chữa) : Tên doanh nghiệp : Địa chỉ : Điện thoại : Do ông (bà) : Chức vụ : Làm đại diện Bên B (Bên được sửa chữa) Tên doanh nghiệp : Địa chỉ văn phòng tại : Điện thoại : Fax : Tài khoản : Mã số thuế : Người theo dõi việc sữa chữa: Bộ phận:

  doc2 trang | Chia sẻ: franklove | Ngày: 14/10/2013 | Lượt xem: 7075 | Lượt tải: 1

 • Mô tả công việc Nhân viên bảo vệMô tả công việc Nhân viên bảo vệ

  • Lập sổ theo dõi tài sản, vật tư, hàng hoá xuất nhập ra khỏi công ty. Sổ theo dõi tài sản xuất nhập gồm các cột sau: ngày, người giữ tài sản, tên tài sản, qui cách, đơn vị, số lượng, nhập/xuất, ghi chú. • Ghi sổ sách chính xác các trường hợp xuất nhập vật tư, hàng hoá ra khỏi Công ty. Mọi tài sản xuất ra khỏi công ty phải có phiếu xuất hoặc giấy ...

  doc3 trang | Chia sẻ: franklove | Ngày: 14/10/2013 | Lượt xem: 2714 | Lượt tải: 3

 • Mẫu Quy chế tổ chức phòng hành chínhMẫu Quy chế tổ chức phòng hành chính

  - Đảm bảo cho các bộ phận, cá nhân trong Công ty thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ đạt hiệu quả trong công việc. - Các bộ phận thực hiện đúng nhiệm vụ tránh chồng chéo, đỗ lỗi.

  doc3 trang | Chia sẻ: franklove | Ngày: 14/10/2013 | Lượt xem: 2485 | Lượt tải: 3

 • Hợp đồng dịch vụ an ninhHợp đồng dịch vụ an ninh

  1.1. Bảo vệ an toàn các trang thiết bị, tài sản của Bên A. 1.2. Chủ động phát hiện để phòng chống các hành vi phá hoại hoặc đe dọa phá hoại cơ sở vật chất, kỹ thuật của Bên A theo đúng luật pháp Việt Nam. 1.3. Thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về kiểm tra, kiểm soát, ghi chép sổ sách theo dõi hàng hóa, tài sản, ng...

  doc7 trang | Chia sẻ: franklove | Ngày: 14/10/2013 | Lượt xem: 2159 | Lượt tải: 3

 • Quy định quản lý văn phòng phẩmQuy định quản lý văn phòng phẩm

  I - MỤC ĐÍCH: Quản lý được việc sử dụng văn phòng phẩm trong công ty, đảm bảo đủ nhu cầu, sử dụng tiết kiệm. II – PHẠM VI: Quy định này áp dụng cho việc quản lý và sử dụng văn phòng phẩm trong công ty . III – ĐĨNH NGHĨA: - VPP: “văn phòng phẩm”

  doc4 trang | Chia sẻ: franklove | Ngày: 14/10/2013 | Lượt xem: 5106 | Lượt tải: 1

 • Mẫu Bảng câu hỏi điều tra mô tả công việcMẫu Bảng câu hỏi điều tra mô tả công việc

  Mô tả những nhiệm vụ chính trong công việc của bạn và (những) kết quả cuối cùng cần phải đạt được. Xếp thứ tự ưu tiên cho những nhiệm vụ này tùy theo tính chất quan trọng của chúng, ví dụ số 1 dành cho nhiệm vụ quan trọng nhất. Đề nghị : Liệt kê nhiệm vụ và (những) kết quả cuối cùng trước, sau đó...

  doc4 trang | Chia sẻ: franklove | Ngày: 14/10/2013 | Lượt xem: 3236 | Lượt tải: 3

 • Phiếu đánh giá nhân viên sau thời gian thử việcPhiếu đánh giá nhân viên sau thời gian thử việc

  - Nhóm kiến thức chuyên môn: - Nhóm kỹ năng: - Phẩm chất, cá tính:

  doc2 trang | Chia sẻ: franklove | Ngày: 14/10/2013 | Lượt xem: 8162 | Lượt tải: 1

 • Qui định đánh giá công việc nhân viênQui định đánh giá công việc nhân viên

  Công ty chưa áp dụng hình thức định mức công việc cho nhân viên công ty, do vậy việc đánh giá số lượng công việc thực hiện của CNV phụ thuộc vào khả năng chủ động, sáng tạo của CNV và được đánh giá theo tiêu chí “không làm việc”. Cụ thể, mỗi lần phát hiện CNV không làm việc hoặc làm việc riêng tư thì bị trự 0.5 điểm.

  doc4 trang | Chia sẻ: franklove | Ngày: 14/10/2013 | Lượt xem: 2463 | Lượt tải: 1