• Tờ trình xin thẩm định thiết kế cơ sở công trình: trụ sở làm việc trung tâm khoa học xã hội và nhân văn tỉnh Nghệ AnTờ trình xin thẩm định thiết kế cơ sở công trình: trụ sở làm việc trung tâm khoa học xã hội và nhân văn tỉnh Nghệ An

  • Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/20003 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; • Căn cứ văn bản số 1751/BXD-VP ngày 14/08/2007 của Bộ xây dựng công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình; • Căn cứ Nghị định số 99/2005/NĐ-CP ngày 13/06/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây ...

  doc5 trang | Chia sẻ: franklove | Ngày: 14/10/2013 | Lượt xem: 3366 | Lượt tải: 5

 • Hợp đồng kinh tế Nhượng quyền thương hiệu Wifi-Cafe ( Wifi-Cafe franchise)Hợp đồng kinh tế Nhượng quyền thương hiệu Wifi-Cafe ( Wifi-Cafe franchise)

  • Căn cứ vào Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế của Hội đồng Nhà nước ban hành ngày 25-9-1995. • Căn cứ vào Nghị định 17/HĐBT ngày 16/1/1990 (nay là Chính phủ) về việc quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế. • Căn cứ theo Quy định về chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp tại nghị định số 63/CP ngày 24/10/1996 của Chính phủ và thông tư số 30...

  doc10 trang | Chia sẻ: franklove | Ngày: 14/10/2013 | Lượt xem: 2655 | Lượt tải: 2

 • Thủ tục kiểm sốt sản phẩm không phù hợpThủ tục kiểm sốt sản phẩm không phù hợp

  1. Mục đích: Thủ tục này được lập ra nhằm kiểm sốt tất cả các sản phẩm không phù hợp đối với yêu cầu của khách hàng và chính sách chất lượng của công ty, phòng ngừa việc sử dụng những sản phẩm không phù hợp một cách vô tình, đồng thời đưa ra những biện pháp xử lý thích hợp. 2. Phạm vi: Áp dụng cho các sản phẩm không phù hợp phát hiện ra tr...

  doc4 trang | Chia sẻ: franklove | Ngày: 14/10/2013 | Lượt xem: 2586 | Lượt tải: 2

 • Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm mayTiêu chuẩn chất lượng sản phẩm may

  I - MỤC ĐÍCH: Xác định chất lượng sản phẩm của công ty, giúp QC kiểm hàng thống nhất, từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm. II – PHẠM VI: Tiêu chuẩn này áp dụng chung cho các sản phẩm may của công ty . III – ĐĨNH NGHĨA: Việc phân cấp chất lượng được dựa trên 04 mức như sau: - Loại A: là loại đạt 100% về chất lượng. - Loại B là k...

  doc4 trang | Chia sẻ: franklove | Ngày: 14/10/2013 | Lượt xem: 2729 | Lượt tải: 1

 • Hợp đồng khoán gọn công việcHợp đồng khoán gọn công việc

  - Phương tiện đi lại làm việc: Tự túc - Mức lương : - Hình thức trả lương: Chuyển khoản hoặc tiền mặt - Được trả lương vào các ngày: 15 và cuối hàng tháng - Được trang bị bảo hộ lao động gồm: Theo quy định của ABC - Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm y tế: Được tính trong lương hàng tháng

  doc3 trang | Chia sẻ: franklove | Ngày: 14/10/2013 | Lượt xem: 7222 | Lượt tải: 1

 • Mẫu biên bản họp phòngMẫu biên bản họp phòng

  Thành phần dự họp: - Thành viên: + Có mặt: trên tổng số: + Vắng mặt: trên tổng số: - Đại biểu (Khách mời nếu có): - Tổng số người tham dự:

  doc9 trang | Chia sẻ: franklove | Ngày: 14/10/2013 | Lượt xem: 21241 | Lượt tải: 4

 • Hồ sơ nhân viên- Đánh giá thực hiện công việcHồ sơ nhân viên- Đánh giá thực hiện công việc

  Nội dung trách nhiệm chính: Các tiêu chuẩn hoàn thành: Kết quảvà đánh giá kết quảthực hiện công việc:

  pdf4 trang | Chia sẻ: franklove | Ngày: 14/10/2013 | Lượt xem: 2618 | Lượt tải: 1

 • Quy trình thi công chungQuy trình thi công chung

  1. Mục đích: Đưa ra những quy định chung, thống nhất trong việc nghiên cứu, triển khai thi công công trình xây dựng ở Công ty Mẹ kể từ khi ký hợp đồng kinh tế tới khi hoàn thành, bàn giao công trình (kể cả thời gian bảo hành công trình). 2. Phạm vi áp dụng: Áp dụng cho tất cả các công trình do Công ty Mẹ nhận thầu thi công hoặc được thi côn...

  doc52 trang | Chia sẻ: franklove | Ngày: 14/10/2013 | Lượt xem: 3782 | Lượt tải: 1

 • Quy trình xây dựng, thi công nhà thấp tầngQuy trình xây dựng, thi công nhà thấp tầng

  1. Mục đích: Nhằm quy định thống nhất trình tự, cách thức của quá trình thi công xây lắp một ngôi nhà dân dụng có số tầng từ 1  6 tầng và không có các yêu cầu đặc biệt. 2. Phạm vi áp dụng: Quy trình này được áp dụng cho các đơn vị tham gia thi công các công trình dân dụng do Công ty Mẹ quản lý, thực hiện.

  doc9 trang | Chia sẻ: franklove | Ngày: 14/10/2013 | Lượt xem: 4669 | Lượt tải: 1

 • Quy trình thi công nền đấtQuy trình thi công nền đất

  1. Mục đích: Quy định thống nhất trình tự thi công công trình nền đất ở Công ty Mẹ. 2. Phạm vi áp dụng - Quy trình này tương ứng với mục 5.3.11 trong quy trình thi công chung: QT.02B - Quy trình được áp dụng đối với công trình thi công "Nền đất ".

  doc7 trang | Chia sẻ: franklove | Ngày: 14/10/2013 | Lượt xem: 6232 | Lượt tải: 1