• Quy định quản lý và sử dụng ô tôQuy định quản lý và sử dụng ô tô

  I/ MỤC ĐÍCH: - Xác định các bước thực hiện điều xe phục vụ cho các bộ phận, cá nhân trong công ty. - Đảm bảo việc sử dụng xe đúng nguyên tắc, xe được sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm và sử dụng tốt. II/ PHẠM VI: - Áp dụng cho toàn bộ xe của công ty. III/ ĐỊNH NGHĨA: - Không có.

  doc5 trang | Chia sẻ: franklove | Ngày: 14/10/2013 | Lượt xem: 4175 | Lượt tải: 4

 • Mẫu Quy định chế độ công tác, công tác phíMẫu Quy định chế độ công tác, công tác phí

  I/ MỤC ĐÍCH: - Xác định các mức mà quản lý, nhân viên phải thực hiện khi đi công tác - Xác định các chính sách, chế độ của quản lý, nhân viên khi đi công tác. II/ PHẠM VI: - Áp dụng cho toàn bộ công ty. III/ ĐỊNH NGHĨA: - Không có.

  doc8 trang | Chia sẻ: franklove | Ngày: 14/10/2013 | Lượt xem: 3389 | Lượt tải: 1

 • Mẫu Quy định quản lý và sử dụng điện thoạiMẫu Quy định quản lý và sử dụng điện thoại

  I/ MỤC ĐÍCH: - Đảm bảo việc sử dụng đúng quy định, mục đích. II/ PHẠM VI: - Áp dụng cho toàn bộ công ty. III/ ĐỊNH NGHĨA: - Không có.

  doc6 trang | Chia sẻ: franklove | Ngày: 14/10/2013 | Lượt xem: 9113 | Lượt tải: 1

 • Mẫu Quy định quản lý văn phòng phẩmMẫu Quy định quản lý văn phòng phẩm

  I - MỤC ĐÍCH: - Quản lý được việc sử dụng văn phòng phẩm trong công ty, đảm bảo đủ nhu cầu, sử dụng tiết kiệm. II – PHẠM VI: - Quy định này áp dụng cho việc quản lý và sử dụng văn phòng phẩm trong công ty . III – ĐỊNH NGHĨA: - VPP: “văn phòng phẩm”

  doc5 trang | Chia sẻ: franklove | Ngày: 14/10/2013 | Lượt xem: 7404 | Lượt tải: 4

 • Mẫu qui định quản lý văn bản đến, văn bản điMẫu qui định quản lý văn bản đến, văn bản đi

  I/ MỤC ĐÍCH: II/ PHẠM VI - Áp dụng cho toàn bộ công ty III/ ĐỊNH NGHĨA - TỪ VIẾT TẮT: IV/ NỘI DUNG:

  doc8 trang | Chia sẻ: franklove | Ngày: 14/10/2013 | Lượt xem: 3519 | Lượt tải: 1

 • Mẫu Quy định quản lý mạng máy tínhMẫu Quy định quản lý mạng máy tính

  I/ MỤC ĐÍCH: - Quản lý tài nguyên trên mạng, internet của công ty - Đảm bảo tính bảo mật cho các thông tin của công ty - Đảm bảo các công cụ phương tiện cho người sử dụng II/ PHẠM VI - Áp dụng cho toàn bộ công ty III/ ĐỊNH NGHĨA - TỪ VIẾT TẮT: - TKWeb: Tài khoản dùng để quản lý và cập nhật tin trên Web - TKFTP: Tài khoản dùng...

  doc8 trang | Chia sẻ: franklove | Ngày: 14/10/2013 | Lượt xem: 3915 | Lượt tải: 3

 • Mẫu Quy định tiếp kháchMẫu Quy định tiếp khách

  I/ MỤC ĐÍCH: - Xác định các mức chi phí tiếp khách cho các bộ phận. - Xác định quy trình đón tiếp khách của công ty. II/ PHẠM VI: - Áp dụng cho toàn bộ công ty. III/ ĐỊNH NGHĨA: - Không có.

  doc6 trang | Chia sẻ: franklove | Ngày: 14/10/2013 | Lượt xem: 11067 | Lượt tải: 1

 • Mẫu Quy định quản lý con dấuMẫu Quy định quản lý con dấu

  I/ MỤC ĐÍCH: - Đảm bảo việc sử dụng đúng quy định, mục đích. - Tránh việc đóng dấu sai mục đích. II/ PHẠM VI: - Áp dụng cho toàn bộ công ty. III/ ĐỊNH NGHĨA: - Không có.

  doc5 trang | Chia sẻ: franklove | Ngày: 14/10/2013 | Lượt xem: 5615 | Lượt tải: 1

 • Mẫu Quy định quản lý và tổ chức cuộc họpMẫu Quy định quản lý và tổ chức cuộc họp

  I/ MỤC ĐÍCH: - Thông tin các quyết định mới từ quản lý cấp trên. - Giải quyết các vấn đề liên quan đến nhiều bộ phận. - Nhằm giảm bớt số lượng, nâng cao chất lượng các cuộc họp của công ty III/ PHẠM VI: - Áp dụng cho toàn bộ các cuộc họp của công ty. II/ ĐỊNH NGHĨA: - Không có.

  doc9 trang | Chia sẻ: franklove | Ngày: 14/10/2013 | Lượt xem: 4049 | Lượt tải: 1

 • Mẫu Quy trình bảo hành, bảo trìMẫu Quy trình bảo hành, bảo trì

  I/ MỤC ĐÍCH: - Hướng dẫn các bước sửa chữa tài sản, máy móc. II/ PHẠM VI: - Áp dụng cho. III/ ĐỊNH NGHĨA: - Không có.

  doc6 trang | Chia sẻ: franklove | Ngày: 14/10/2013 | Lượt xem: 4162 | Lượt tải: 2