• Toán cắt ghép hình ở tiểu họcToán cắt ghép hình ở tiểu học

  TÓM TẮT Các loại bài toán cắt ghép hình hướng tập trung vào việc rèn luyện kĩ năng cắt ghép đơn giản và tính toán theo công thức. Giúp cho một số bộ phận học sinh khá giỏi có nhu cầu được tìm hiểu nhiều hơn về các dạng toán nâng cao nói chung và diện tích nói riêng. Đặc biệt có một số bài toán lắp ghép hình (thường được trình bày dưới dạng toán...

  pdf8 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 14/07/2021 | Lượt xem: 544 | Lượt tải: 1

 • Thiết kế bộ thuật ngữ toán học Anh – Việt ở Lớp 1, Lớp 2 để vận dụng dạy học song ngữ trong dạy học môn Toán ở tiểu họcThiết kế bộ thuật ngữ toán học Anh – Việt ở Lớp 1, Lớp 2 để vận dụng dạy học song ngữ trong dạy học môn Toán ở tiểu học

  Tóm tắt: Hiện nay, việc dạy học song ngữ môn toán tại các trường phổ thông nói chung và trường Tiểu học nói riêng dần phổ biến. Giáo viên cần có bộ thuật ngữ toán học Anh – Việt để tra cứu, sử dụng trong quá trình dạy học song ngữ môn toán. Bài báo trình bày các bước trong quy trình thiết kế bộ thuật ngữ Toán học Anh - Việt ở lớp 1, lớp 2 và mộ...

  pdf7 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 14/07/2021 | Lượt xem: 334 | Lượt tải: 0

 • Bước đầu xây dựng các hoạt động STEM trong dạy học một số chủ đề thuộc môn khoa học tự nhiên ở tiểu họcBước đầu xây dựng các hoạt động STEM trong dạy học một số chủ đề thuộc môn khoa học tự nhiên ở tiểu học

  Tóm tắt: Áp dụng giáo dục STEM trong dạy học Khoa học Tự nhiên là nhằm trang bị cho học sinh những kiến thức khoa học gắn liền với ứng dụng của chúng trong thực tiễn, qua đó phát triển cho học sinh năng lực phát triển và giải quyết vấn đề cùng với những năng lực khác tương ứng, đáp ứng được yêu cầu của sự phát triển kinh tế - xã hội. Bài báo này...

  pdf7 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 14/07/2021 | Lượt xem: 524 | Lượt tải: 1

 • Phát triển khả năng quan sát cho trẻ mẫu giáo thông qua trò chơi học tập trong hoạt động làm quen với toánPhát triển khả năng quan sát cho trẻ mẫu giáo thông qua trò chơi học tập trong hoạt động làm quen với toán

  TÓM TẮT Quan sát là một trong những thuộc tính tâm lý quan trọng của nhân cách, là hình thức cao nhất của tri giác và là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của giáo dục nhận thức. Do đó việc phát hiện, bồi dưỡng năng lực quan sát có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển toàn diện của con người, nhất là đối với trẻ em. Trò chơi học tập ...

  pdf7 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 13/07/2021 | Lượt xem: 313 | Lượt tải: 0

 • Vận dụng mô hình Vark vào dạy học môn Toán Lớp 2Vận dụng mô hình Vark vào dạy học môn Toán Lớp 2

  Tóm tắt: Ngày nay, môi trường lớp học có tính phân hóa cao bởi mỗi người học khác nhau sẽ sở hữu những đặc trưng khác nhau về tâm sinh lí nên họ sẽ có những cách thức khác nhau trong việc tiếp nhận, xử lí và phản hồi thông tin. Nghiên cứu các mô hình phong cách học (PCH) đã được xây dựng và công bố trên thế giới chúng tôi lựa chọn và vận dụng mô...

  pdf7 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 13/07/2021 | Lượt xem: 365 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Luyện từ và câu lớp 5 tiết 32: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ (tiết 2)Bài giảng Luyện từ và câu lớp 5 tiết 32: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ (tiết 2)

  I – Nhận xét : 1 . Phân tích cấu tạo của câu ghép sau đây : Chẳng những Hồng chăm học mà bạn ấy còn rất chăm làm . 2. Tìm thêm những cặp quan hệ từ có thể nối các vế câu có quan hệ tăng tiến : . Hồng chăm học . bạn ấy còn rất chăm làm.

  ppt8 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 29/07/2019 | Lượt xem: 757 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Luyện từ và câu lớp 5: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từBài giảng Luyện từ và câu lớp 5: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ

  Để thể hiện quan hệ nguyên nhân - kết quả giữa hai vế câu ghép ta có thể nối chúng bằng những từ chỉ quan hệ nào? Để thể hiện quan hệ nguyên nhân - kết quả giữa hai vế câu ghép ta có thể nối chúng bằng: Một quan hệ từ :vì,bởi vì,nên ,cho nên., - Hoặc một cặp quan hệ từ :vì nên; bởi vì cho nên ;tại vì.chonên;do nên ;do mà ;nhờ mà

  ppt14 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 29/07/2019 | Lượt xem: 1062 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Luyện từ và câu 5 bài 42: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từBài giảng Luyện từ và câu 5 bài 42: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ

  BÀI CŨ 1. Có thể nối các vế trong câu ghép bằng cách nào? 2. Trong câu ghép có những quan hệ từ, cặp quan hệ từ nào thường được dùng?

  ppt13 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 29/07/2019 | Lượt xem: 713 | Lượt tải: 0

 • Kế hoạch bài học Lớp 5 - Tuần 3Kế hoạch bài học Lớp 5 - Tuần 3

  TUẦN 03 ĐẠO ĐỨC Tiết 03 CÓ TRÁCH NHIỆM VỀ VIỆC LÀM CỦA MÌNH (tiết 1) I. MỤC TIÊU: - Biết thế nào là có trách nhiệm về việc làm của mình. - Khi làm gì sai biết nhận và sữa chữa; biết ra quyết định và kiên định bảo vệ ý kiến đúng của mình. - Không tán thành với những hành vi trốn tránh trách nhiệm, đổ lỗi cho người khác. GDKNS: Kĩ năng đảm nh...

  doc42 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 29/07/2019 | Lượt xem: 764 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Tin học bài 3: Trò chơi SticksBài giảng Tin học bài 3: Trò chơi Sticks

  Bài 3 : Trò chơI Sticks 1. Khởi động trò chơi Em hãy nêu quy luật khởi động một chương trình hoặc một trò chơi ? Nháy đúp chuột lên biểu tượng trò chơi

  ppt13 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 29/07/2019 | Lượt xem: 784 | Lượt tải: 0