• Đề cương bài giảng học phần Mã hóa - Nguyễn Hiếu MinhĐề cương bài giảng học phần Mã hóa - Nguyễn Hiếu Minh

  1. Bài (chương, mục): Chương 7: Các ứng dụng mật mã trong an ninh mạng 2. Thời lượng: - GV giảng: 3 tiết. - Thảo luận: - Thực hành: - Bài tập: 3 tiết. - Tự học: 9 tiết 3. Mục đích, yêu cầu: Mục đích: Bài giảng cung cấp các kiến thức liên quan đến các vấn đề unưg dụng mật mã trong an ninh mạng, trong đó tập trung vào các nội dung sau: - Cá...

  pdf7 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 26/06/2021 | Lượt xem: 482 | Lượt tải: 0

 • Đề cương bài giảng học phần An ninh mạng - Nguyễn Hiếu MinhĐề cương bài giảng học phần An ninh mạng - Nguyễn Hiếu Minh

  1. Bài (chương, mục): Chương 1: Tổng quan về an ninh mạng máy tính 2. Thời lượng: - GV giảng: 3 tiết. - Thảo luận: 1 tiết. - Thực hành: - Bài tập: 2 tiết. - Tự học: 8 tiết 3. Mục đích, yêu cầu: Mục đích: Bài giảng cung cấp các kiến thức tổng quan về an ninh mạng máy tính, trong đó tập trung vào các nội dung sau: - Giới thiệu các yêu cầu và nội dung...

  pdf6 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 26/06/2021 | Lượt xem: 545 | Lượt tải: 0

 • Đề cương chi tiết học phần Đảm bảo và an toàn thông tin - Ngô Thành LongĐề cương chi tiết học phần Đảm bảo và an toàn thông tin - Ngô Thành Long

  Chương, mục: Chương I Tiết thứ: 1-3 Tuần thứ: 1 - Mục đích, yêu cầu: Nắm được tổng quan về mục tiêu của an toàn và bảo mật hệ thống thông tin. Có nhìn nhận về một số hiện trạng về tình hình an toàn và bảo mật hệ thống thông tin hiện tại. Một số vấn đề cần quan tâm trong trong an toàn và bảo mật hệ thống thông tin. - Hình thức tổ chức dạy học:...

  pdf25 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 26/06/2021 | Lượt xem: 549 | Lượt tải: 0

 • Đề cương chi tiết học phần Bảo mật người dùng cuốiĐề cương chi tiết học phần Bảo mật người dùng cuối

  1. Thông tin chung về học phần - Tên học phần : Bảo mật người dùng cuối (End-User Secure) - Mã số học phần : 1250274 - Số tín chỉ học phần: 4 (3+1) tín chỉ - Thuộc chương trình đào tạo của bậc, ngành: Bậc Đại học, ngành Công nghệ thông tin - Số tiết học phần:  Nghe giảng lý thuyết : 45 tiết  Làm bài tập trên lớp : 0 tiết  Thảo luận : 0 t...

  pdf10 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 26/06/2021 | Lượt xem: 543 | Lượt tải: 0

 • Đề cương chi tiết học phần Kiểm thửĐề cương chi tiết học phần Kiểm thử

  1. Thông tin chung về học phần - Tên học phần : Kiểm Thử (Penetration Testing) - Mã số học phần : 1250254 - Số tín chỉ học phần: 4 (3+1) tín chỉ - Thuộc chương trình đào tạo của bậc, ngành: Bậc Đại học, ngành Công nghệ thông tin - Số tiết học phần:  Nghe giảng lý thuyết : 45 tiết  Làm bài tập trên lớp : 0 tiết  Thảo luận : 0 tiết  Thực...

  pdf10 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 26/06/2021 | Lượt xem: 563 | Lượt tải: 0

 • Đề cương chi tiết học phần Kỹ thuật mật mãĐề cương chi tiết học phần Kỹ thuật mật mã

  3. Mục tiêu của học phần:  Sinh viên nắm vững được tính chất, ý nghĩa và công dụng của các nhóm thuật toán chính trong lĩnh vực kỹ thuật mật mã : mã hóa đối xứng, mã hóa bất đối xứng, chữ ký điện tử, hàm băm mật mã.  Sinh viên có khả năng phân tích yêu cầu bảo vệ thông tin trong hệ thống phần mềm, từ đó có khả năng thiết kế giải pháp, giao t...

  pdf10 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 26/06/2021 | Lượt xem: 490 | Lượt tải: 0

 • Đề cương chi tiết học phần Điều tra tấn côngĐề cương chi tiết học phần Điều tra tấn công

  3. Mục tiêu của học phần: 1. khái niệm Cracking, các công cụ, các loại tấn công mật khẩu và làm thế nào để điều tra hành vi vi phạm mật khẩu bảo vệ tập tin 2. Làm thế nào để điều tra các bản ghi, lưu lượng mạng, các cuộc tấn công không dây, và các cuộc tấn công web 3. Làm thế nào để theo dõi e-mail và điều tra tội phạm e-mail và nhiều hơn nữa....

  pdf9 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 26/06/2021 | Lượt xem: 520 | Lượt tải: 0

 • Đề cương chi tiết học phần An ninh mạngĐề cương chi tiết học phần An ninh mạng

  3. Mục tiêu của học phần: 3.1 Tìm hiểu kiến thức về tấn công, các phương pháp tấn công. 3.2 Hiểu được lỗ hổng của hệ thống trên nền tảng Microsoft Windows, Linux 3.3 Hiểu được các kỹ thuật tấn công trên mạng nội bộ 3.4 Hiểu được các kỹ thuật tấn công trên website và webserver 3.5 Hiểu được các kỹ thuật tấn công về yếu tố con người 3.6 Hiểu đư...

  pdf11 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 26/06/2021 | Lượt xem: 523 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Mật mã học cơ sở - Chương 6: Public-Key Cryptography - Huỳnh Trọng ThưaBài giảng Mật mã học cơ sở - Chương 6: Public-Key Cryptography - Huỳnh Trọng Thưa

  Main Security Mechanisms of Public-Key Algorithms • Key Establishment: establishing secret keys overan insecure channel. – Diffie-Hellman key exchange or RSA key transport protocols. • Nonrepudiation: providing nonrepudiation and message integrity – Digital signature algorithms: RSA, DSA or ECDSA. • Identification: identify entities using c...

  pdf49 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 26/06/2021 | Lượt xem: 549 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Mật mã học cơ sở - Chương 5: Other Block Ciphers - Huỳnh Trọng ThưaBài giảng Mật mã học cơ sở - Chương 5: Other Block Ciphers - Huỳnh Trọng Thưa

  ECB critics • Advantages – Block synchronization is not necessary. • Problem – identical plaintext blocks result in identical ciphertext blocks, as long as the key does not change – Replay attack • Usage: – not recommended to encrypt more than one block of data – encryption in database

  pdf19 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 26/06/2021 | Lượt xem: 524 | Lượt tải: 0