• Tài liệu khóa học lập trình web với ASP.NET AptechTài liệu khóa học lập trình web với ASP.NET Aptech

  Tài liệu rất hay về APS.NET được biên soạn bởi Aptech, với cách trình bày dễ hiểu, rõ ràng có nhiều ví dụ minh họa bạn sẽ học ASP.NET một cách hiệu quả và nhanh nhất.

  doc35 trang | Chia sẻ: longpd | Ngày: 06/07/2012 | Lượt xem: 8069 | Lượt tải: 3

 • Tổng quan jQueryTổng quan jQuery

  jQuery là một thư viện kiểu mới của Javascript giúp đơn giản hóa cách viết JavaScript và tăng tốc độ xử lý các sự kiện trên trang web. Các thư viện jQuery cung cấp một mục đích chung là sự trừu tượng hoá các lớp phổ biến cho các trang web scripting, do đó nó hữu ích trong hầu hết các tình huống scripting. Các chức năng jQuery bao gồm:  Chọn ...

  pdf13 trang | Chia sẻ: longpd | Ngày: 06/07/2012 | Lượt xem: 4787 | Lượt tải: 1

 • DYNAMIC DATA VỚI ADO.NET Entity FrameworkDYNAMIC DATA VỚI ADO.NET Entity Framework

  Bài này giới thiệu cách xây dựng ứng dụng Dynamic Data với ADO.NET Entity Framework.

  pdf15 trang | Chia sẻ: longpd | Ngày: 06/07/2012 | Lượt xem: 5155 | Lượt tải: 1

 • DYNAMIC DATA VỚI LINQ TO SQLDYNAMIC DATA VỚI LINQ TO SQL

  Bài này giới thiệu tổng quan về Dynamic Data, những tính năng của Dynamic Data. Cách xây dựng ứng dụng Dynamic Data với LINQ to SQL.

  pdf14 trang | Chia sẻ: longpd | Ngày: 06/07/2012 | Lượt xem: 4008 | Lượt tải: 1

 • Bảo mật với ASP.NET MVC ApplicationBảo mật với ASP.NET MVC Application

  Có nhiều phương pháp xác thực người d̀ng như Windows Authentication, Forms Authentication. Phần này chỉ giới thiệu phương pháp xác thực người dùng dựa trên Forms (dùng C#). Mục đích của hướng dẫn này là giảng giải cách dùng Forms Authentication để yêu cầu bảo mật bằng password cho các Views. Sử dụng Website Administratio...

  pdf10 trang | Chia sẻ: longpd | Ngày: 06/07/2012 | Lượt xem: 5291 | Lượt tải: 1

 • Chỉnh sửa dữ liệu với MVCChỉnh sửa dữ liệu với MVC

  1 Thêm mới dữ liệu trong MVC 2 Sửa đổi dữ liệu trong MVC 3 Xây dựng quy trình test trong ứng dụng ASP.NET MVC 3.1 Tạo một controller để test 3.2 Test một view được trả về từ một controller 3.3 Test một ViewData được trả về từ một controller 3.4 Test một Result Action được trả về từ một controller

  pdf16 trang | Chia sẻ: admin | Ngày: 15/06/2012 | Lượt xem: 3495 | Lượt tải: 3

 • Định tuyến URL và điều phối hiển thị trong ASP.NET MVCĐịnh tuyến URL và điều phối hiển thị trong ASP.NET MVC

  ASP.NET MVC Framework có một hệ thống định tuyến URL ( URL Routing System ) linh hoạt cho phép xác định các quy tắc ánh xạ địa chỉ URL bên trong ứng dụng. Một hệ thống định tuyến có 2 mục đích...

  pdf11 trang | Chia sẻ: admin | Ngày: 15/06/2012 | Lượt xem: 4165 | Lượt tải: 1

 • Tổng quan về ASP.NET MVC FrameworkTổng quan về ASP.NET MVC Framework

  MVC viết tắt của các chữ cái đầu của Models, Views, Controllers. MVC chia giao diện UI thành 3 phần tương ứng: đầu vào của controller là các điều khiển thông qua HTTP request, model chứa các miền logic, view là những thứ được sinh ra trả về cho trình duyệt.

  pdf22 trang | Chia sẻ: admin | Ngày: 15/06/2012 | Lượt xem: 7489 | Lượt tải: 1

 • Cách thức truy cập dữ liệu trong ASP.NETCách thức truy cập dữ liệu trong ASP.NET

  Phần lớn các ứng dụng hiện nay đều sử dụng cơ sở dữ liệu. Có nhiều cách thức truy cập dữ liệu khác nhau trong các công nghệ của Microsoft như ADO, RDO, DAO, ODBC. Tuy nhiên từ khi .NET Framework ra đời thì công nghệ ADO.NET đã được tích hợp, ADO.NET chứa các lớp cho phép các ứng dụng connect data sources (kết nối với các nguồn dữ liệu), execute co...

  pdf14 trang | Chia sẻ: admin | Ngày: 15/06/2012 | Lượt xem: 8586 | Lượt tải: 1

 • Giới thiệu tổng quan về ASP.NETGiới thiệu tổng quan về ASP.NET

  Giới thiệu tổng quan về công nghệ ASP.NET 3.5 (Active Server Page). ASP.NET là gì? Giới thiệu những tính năng mới của ASP.NET 3.5 sơ với ASP.NET 2.0. Cách tạo website trong Visual Studio 2008.

  pdf11 trang | Chia sẻ: admin | Ngày: 15/06/2012 | Lượt xem: 6414 | Lượt tải: 1