• Đề thi hết học kì II môn Sinh học 12Đề thi hết học kì II môn Sinh học 12

  Câu 1 :Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm của cây ưa bóng? A. Lá thường nhỏ, dày nằm ngang B. Lá xanh thẫm và trơn bóng C. Tầng cutin và biểu bì lá kém phát triển. D. Lá có nhiều lục lạp và ít lỗ khí Câu 2: Một quần thể thực vật, gen A có 3 alen, gen B có 4 alen phân li độc lập thì quá trình ngẫu phối sẽ tạo ra trong quần thể số loại ki...

  doc6 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 29/07/2019 | Lượt xem: 588 | Lượt tải: 0

 • Đề thi chất lượng - Phần ĐiệnĐề thi chất lượng - Phần Điện

  Chọn đáp án đúng khi nói về máy phát điện xoay chiều: A. Khi rôto là phần ứng, Stato là phần cảm có một cặp cực thì tần số suất điện động thu được bằng tần số của rôto. B. Tốc độ góc của rôto phải nhỏ hơn tần số góc của dòng điện C. Tốc độ góc của rôto phải lớn hơn tần số góc của dòng điện D. Khi rôto là phần cảm, Stato là phần ứng thì ph...

  doc7 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 29/07/2019 | Lượt xem: 811 | Lượt tải: 0

 • Bài tập Phương pháp phân tích, so sánh, khái quát hóa (có đáp án)Bài tập Phương pháp phân tích, so sánh, khái quát hóa (có đáp án)

  III. BÀI TẬP TỰ LUYỆN Câu 1: Đun nóng isopren với chất xúc tác thích hợp chỉ thu được một phần sản phẩm X. Cho X tác dụng với H2 (Ni, to) được hỗn hợp Y gồm các hiđrocacbon trong đó có chất metylxiclobutan. Số hiđrocacbon no chứa trong Y là: A. 3 B. 4 C. 2 D. 5 Câu 2: Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo, mạch hở có công thức phân tử C5H8 tác dụng v...

  pdf3 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 29/07/2019 | Lượt xem: 637 | Lượt tải: 0

 • Bài tập giải hệ phương trình - bất phương trìnhBài tập giải hệ phương trình - bất phương trình

  Bài tập giải hệ phương trình - bất phương trình

  pdf3 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 29/07/2019 | Lượt xem: 548 | Lượt tải: 0

 • Tần số hoán vị genTần số hoán vị gen

  (Bản scan) I. Khái niệm tần số hoán vị gen tần số hoán vị gen biểu thị khoảng cách giữa 2 gen trên cùng một NST, nói lên khả năng bắt chéo của NST trong giảm phân

  pdf5 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 29/07/2019 | Lượt xem: 663 | Lượt tải: 0

 • Công thức và bài tập Hóa học 12Công thức và bài tập Hóa học 12

  (Bản scan) Câu 1: Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C3H6O2 là: A.5 B.4 C.2 D.3 Câu 2: Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C4H8O2 là: A.2 B.2 C.4 D. 5

  pdf36 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 29/07/2019 | Lượt xem: 607 | Lượt tải: 0

 • Công thức Vật lý 11Công thức Vật lý 11

  Dòng điện trong kim loại là dòng chuyển dời có hướng của các electron tự do dưới tác dụng của điện trường.

  pdf4 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 29/07/2019 | Lượt xem: 594 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu dạy thêm Hóa 10Tài liệu dạy thêm Hóa 10

  Vấn đề 1 : CẤU TẠO NGUYÊN TỬ CHỦ ĐỀ 1 - Xác định khối lượng nguyên tử. - Các bài toán về độ rỗng của nguyên tử, của vật chất và tỉ khối hạt nhân nguyên tử khi biết kích thước nguyên tử, hạt nhân và số khối. A - LỜI DẶN : Nguyên tử được cấu tạo bởi 3 hạt cơ bản : e, p, n. Khối lượng hạt e là : 9,1094.10-28 (g) hay 0,55.10-3 u Khối lượng hạt...

  doc127 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 29/07/2019 | Lượt xem: 619 | Lượt tải: 0

 • Trắc nghiệm Sự phát triển của sinh vậtTrắc nghiệm Sự phát triển của sinh vật

  (Bản scan) 1. Di tích các sinh vật sống trong các thời đại trước đã để lại trong các lớp đất đá được gọi là: a. Sinh vật cổ b. Sinh vật nguyên thủy c. Cổ sinh vật học d. Hóa thạch

  pdf5 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 29/07/2019 | Lượt xem: 639 | Lượt tải: 0

 • Lý thuyết và bài tập Vật lý - Chương I: Sự điện liLý thuyết và bài tập Vật lý - Chương I: Sự điện li

  LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP CHƯƠNG I: SỰ ĐIỆN LI A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT CHƯƠNG I: I. SỰ ĐIỆN LI: 1. Sự điện li: là quá trình phân li các chất trong nước ra ion. 2. Chất điện li: là những chất tan trong nước phân li ra được ion. (AXIT, BAZƠ, MUỐI). Dung dịch trong nước của các chất điện li sẽ dẫn điện được. 3. Phương trình điện li:

  doc20 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 29/07/2019 | Lượt xem: 699 | Lượt tải: 0