• Biểu cam kết thuế hàng phi nông sản trong WTOBiểu cam kết thuế hàng phi nông sản trong WTO

  Như đã quy định tại đoạn 528 của Báo cáo của Ban công tác vềviệc gia nhập WTO của Việt Nam (WT/ACC/VNM/48), Biểu cam kết cụthểvềdịch vụdưới đây là kết quả đàm phán giữa Cộng hoà Xã hội chủnghĩa Việt Nam với các Thành viên WTO và là Phụlục của Nghị định thưgia nhập của Cộng hoà Xã hội chủnghĩa Việt Nam.

  pdf622 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 27/09/2013 | Lượt xem: 2138 | Lượt tải: 1

 • Biểu cam kết thuế nông sản - WTOBiểu cam kết thuế nông sản - WTO

  Như đã quy định tại đoạn 528 của Báo cáo của Ban công tác vềviệc gia nhập WTO của Việt Nam (WT/ACC/VNM/48), Biểu cam kết cụthểvềdịch vụdưới đây là kết quả đàm phán giữa Cộng hoà Xã hội chủnghĩa Việt Nam với các Thành viên WTO và là Phụlục của Nghị định thưgia nhập của Cộng hoà Xã hội chủnghĩa Việt Nam.

  pdf93 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 27/09/2013 | Lượt xem: 2289 | Lượt tải: 1

 • Biểu cam kết dịch vụ WTOBiểu cam kết dịch vụ WTO

  Như đã quy định tại đoạn 528 của Báo cáo của Ban công tác vềviệc gia nhập WTO của Việt Nam (WT/ACC/VNM/48), Biểu cam kết cụthểvềdịch vụdưới đây là kết quả đàm phán giữa Cộng hoà Xã hội chủnghĩa Việt Nam với các Thành viên WTO và là Phụlục của Nghị định thưgia nhập của Cộng hoà Xã hội chủnghĩa Việt Nam.

  pdf66 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 27/09/2013 | Lượt xem: 2334 | Lượt tải: 1

 • Cuốn sách Hạt giống tâm hồnCuốn sách Hạt giống tâm hồn

  - Ẩn sâu trong tiềm thức của chúng ta là một khung cảnh đồng quê. Chúng ta đang đi bằng tàu lửa - và chúng ta đang say sưa với những phong cảnh thoáng qua bên ngoài khung cửa sổkia - lũtrẻ đang vẫy tay chào trên những ngả đường vắt ngang đường ray, đàn gia súc nhởn nhơgặm cỏdưới chân đồi, những hàng bắp, lúa mì thẳng tắp nối đuôi nhau, nhữn...

  pdf40 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 27/09/2013 | Lượt xem: 2222 | Lượt tải: 1

 • Các điều kiện đảm bảo tính khả thi của văn bản pháp luậtCác điều kiện đảm bảo tính khả thi của văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật (VBPL) với tính chất là một phương tiện cơ bản trong quản lí nhà nước, quản lí xã hội chỉ phát huy giá trị tích cực khi các văn bản đó có chất lượng cao. Trong trường hợp VBPL không đảm bảo được các yêu cầu về chất lượng thì có thể gây ra những hậu quả đáng kể vì văn bản có giá trị điều chỉnh các quan hệ xã hội, tác động tới quyền...

  doc9 trang | Chia sẻ: franklove | Ngày: 13/04/2013 | Lượt xem: 3163 | Lượt tải: 1