• Tiểu luận Những đặc điểm cơ bản của dân số nước taTiểu luận Những đặc điểm cơ bản của dân số nước ta

    Xuất phát từ thực tế đặc điểm và thực trạng đất nước ta trong trong quá khứ cũng như hiện tại : Nước ta đã trải qua bao cuộc chiến tranh đối đầu với bao thử thách, nền kinh tế của nước ta đã vực dậy sau những thời kỳ suy sụp nặng nề bởi hậu quả của những cuộc chiến tranh đó. Cho đến nay mặc dù nền kinh tế nước ta đã vững và đang trên đà phát triển,...

    doc33 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 30/05/2013 | Lượt xem: 1876 | Lượt tải: 4

  • Các điều kiện đảm bảo tính khả thi của văn bản pháp luậtCác điều kiện đảm bảo tính khả thi của văn bản pháp luật

    Văn bản pháp luật (VBPL) với tính chất là một phương tiện cơ bản trong quản lí nhà nước, quản lí xã hội chỉ phát huy giá trị tích cực khi các văn bản đó có chất lượng cao. Trong trường hợp VBPL không đảm bảo được các yêu cầu về chất lượng thì có thể gây ra những hậu quả đáng kể vì văn bản có giá trị điều chỉnh các quan hệ xã hội, tác động tới quyền...

    doc9 trang | Chia sẻ: franklove | Ngày: 13/04/2013 | Lượt xem: 2968 | Lượt tải: 6