• Bài giảng Pháp luật hôn nhân và gia đình Việt NamBài giảng Pháp luật hôn nhân và gia đình Việt Nam

  Pháp lý. “Gia đình là tập hợp những người gắn bó với nhau do hôn nhân, quan hệ huyết thống hoặc do quan hệ nuôi dưỡng, làm phát sinh các nghĩa vụ và quyền giữa họ với nhau theo quy định của Luật này” (Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 Điều 8 khoản 10). Theo định nghĩa pháp lý, gia đình là một tập hợp các chủ thể có quan hệ pháp lý đặc biệt, do tín...

  pdf116 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 10/08/2013 | Lượt xem: 3885 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Trách nhiệm hình sự của người cha thành niên phạm tộiBài giảng Trách nhiệm hình sự của người cha thành niên phạm tội

  Áp dụng BPTP này nếu xét thấy: Cần phải có KL chặt chẽ Cần phải cách ly người CTN phạm tội khỏi môi trường XH để giáo dục và cải tạo họ.

  ppt30 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 10/08/2013 | Lượt xem: 2137 | Lượt tải: 5

 • Bài giảng Các chế định liên quan đến chấp hành hình phạtBài giảng Các chế định liên quan đến chấp hành hình phạt

  Biện pháp khoan hồng của Nhà nước, miễn CH toàn bộ phần còn lại của HP tù cho phạm nhân hoặc cho những phạm nhân thoả mãn điều kiện nhất định

  ppt39 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 10/08/2013 | Lượt xem: 2197 | Lượt tải: 2

 • Bài giảng Quyết định hình phạtBài giảng Quyết định hình phạt

  Các điều của BLHS về các TP tương ứng Tính chất, mức độ NH cho XH của HV Mức độ thực hiện ý định PT Những tình tiết khiến TP không thực hiện được đến cùng

  ppt27 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 10/08/2013 | Lượt xem: 2610 | Lượt tải: 3

 • Bài giảng chương 13: Hệ thống hình phạt và các biện pháp tư phápBài giảng chương 13: Hệ thống hình phạt và các biện pháp tư pháp

  Cảnh cáo là khiển trách công khai của Nhà nước do toà án áp dụng đối với người phạm tội ít nghiêm trọng và có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

  ppt39 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 10/08/2013 | Lượt xem: 3183 | Lượt tải: 3

 • Bài giảng Trách nhiệm hình sự và hình phạtBài giảng Trách nhiệm hình sự và hình phạt

  Những khẳng định sau đây đúng hay sai ? Hãy giải thích 1. Người được tòa án miễn hình phạt là người không phải chịu TNHS 2. Miễn hình phạt là không buộc người phạm tội phải chịu hình phạt về tội mà người đó đã phạm. 3. Điều kiện miễn hình phạt là: có nhiều tình tiết giảm nhẹ, đáng được khoan hồng nhưng chưa đến mức được miễn TNHS

  ppt31 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 10/08/2013 | Lượt xem: 3420 | Lượt tải: 5

 • Bài giảng Những tình tiết loại trừ tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành viBài giảng Những tình tiết loại trừ tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi

  Tính chất của QHXH bị đe doạ xâm hại; Mức độ thiệt hại bị đe doạ gây ra; Sức mạnh và sự mãnh liệt của HVTC; Tính chất và mức độ nguy hiểm của phương pháp, phương tiện, công cụ mà kẻ xâm hại sử dụng; Sức mạnh và khả năng phòng vệ của người phòng vệ trong hoàn cảnh cụ thể .

  ppt27 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 10/08/2013 | Lượt xem: 4009 | Lượt tải: 3

 • Bài giảng Đồng phạmBài giảng Đồng phạm

  Hai bên xảy ra ẩu đả nhưng gia đình Tùng can ngăn nên Minh và Tân ra về. Cho đến khoảng 21h, khi Tuyến đang ngồi xem tivi trong nhà thì Chiến và Nguyễn Văn Tùng, 19 tuổi, cùng trú ở cụm 8 mang theo dao, kiếm kéo sang gây sự đánh nhau. Thấy thế vợ Tuyến vội chạy đi gọi Minh và Tân. Nghe tin chị dâu, Minh và Tân vơ dao, tuýp nước chạy sang. Đỗ Đình...

  ppt31 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 10/08/2013 | Lượt xem: 2623 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Khái niệm, cấu tạo và hiệu lực của đạo luật hình sự Việt NamBài giảng Khái niệm, cấu tạo và hiệu lực của đạo luật hình sự Việt Nam

  Thứ tự nào sau đây là phù hợp với cấu tạo về hình thức của Đạo LHS Việt Nam? a. Mục - Chương - Điều - Khoản - Điểm b. Chương - Điều - Mục - Khoản - Điểm c. Chương - Mục - Khoản - Điều - Điểm d. Chương - Mục - Điều - Khoản - Điểm e. Chương - Mục - Điều - Điểm - Khoản

  ppt16 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 10/08/2013 | Lượt xem: 2376 | Lượt tải: 2

 • Bài giảng Khái niệm, nhiệm vụ và các nguyên tắc của luật hình sự Việt NamBài giảng Khái niệm, nhiệm vụ và các nguyên tắc của luật hình sự Việt Nam

  * Nguyên tắc; * Nhiệm vụ; * Những vấn đề chung về: + Tội phạm + Hình phạt * Quy định dấu hiệu củatội phạm cụ thể * Hình phạt có thể áp dụng với tội ấy

  ppt19 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 10/08/2013 | Lượt xem: 2222 | Lượt tải: 1