• Bảo hiểm - Chương 5: Tổ chức hoạt động kinh doanh baûo hieåmBảo hiểm - Chương 5: Tổ chức hoạt động kinh doanh baûo hieåm

  Tổ chức doanh nghiệp bảo hiểm 5.2. Hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm 5.3. Hoạt động trung gian bảo hiểm 5.4. Tổchức hoạt động kinh doanh bảo hiểm theo pháp luật Việt Nam

  pdf5 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 14/03/2016 | Lượt xem: 1176 | Lượt tải: 0

 • Chương II: Một số lý luận cơ bản về Bảo hiểm xã hộiChương II: Một số lý luận cơ bản về Bảo hiểm xã hội

  GIAI ĐOẠN 1 (1945-1961) GIAI ĐOẠN 2 (1961-1985) GIAI ĐOẠN 3 (1985-1993) GIAI ĐOẠN 4 (1993- 2006) GIAI ĐOẠN 5 (2007 trở đi)

  pdf22 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 14/03/2016 | Lượt xem: 1253 | Lượt tải: 0

 • Bảo hiểm - Chương 7: Bảo hiểm con ngườiBảo hiểm - Chương 7: Bảo hiểm con người

  Trong chương này, sinh viên sẽ được nghiên cứu về lý thuyết con người và triển khai một số nghiệp vụ bảo hiểm con người tại Việt Nam như bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm phi nhân thọ 7.1. Khái quát về bảo hiểm con người 7.2. Đặc điểm của bảo hiểm con người 7.3. Nội dung cơ bản của một số nghiệp vụ bảo hiểm con người tại Việt Nam

  pdf27 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 14/03/2016 | Lượt xem: 2180 | Lượt tải: 2

 • Bảo hiểm - Chương 6: Bảo hiểm trách nhiệm dân sựBảo hiểm - Chương 6: Bảo hiểm trách nhiệm dân sự

  Trong chương này, sinh viên sẽ được nghiên cứu về lý thuyết bảo hiểm trách nhiệm dân sự và một số nghiệp vụ bảo hiểm trách nhiệm dân sự tại Việt Nam như bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với người thứ ba, bảo hiểm bồi thường người lao động 6.1. Khái quát về bảo hiểm trách nhiệm dân sự 6.2. Đặc điểm của bảo hiểm trách nh...

  pdf25 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 14/03/2016 | Lượt xem: 1997 | Lượt tải: 1

 • Bảo hiểm - Chương 4: Bảo hiểm tài sảnBảo hiểm - Chương 4: Bảo hiểm tài sản

  Trong chương này, sinh viên sẽ được nghiên cứu về lý thuyết bảo hiểm tài sản và một số nghiệp vụ bảo hiểm tài sản tại Việt Nam như bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc; bảo hiểm hàng hóa XNK vận chuyển bằng đường biển 4.1. Khái quát về bảo hiểm tài sản 4.2. Đặc điểm của bảo hiểm tài sản 4.3. Nội dung cơ bản của một số nghiệp vụ bảo hiểm tài sản tại V...

  pdf51 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 14/03/2016 | Lượt xem: 2199 | Lượt tải: 0

 • Bảo hiểm - Chương 2: Hợp đồng bảo hiểmBảo hiểm - Chương 2: Hợp đồng bảo hiểm

  Trong chương này sinh viên sẽ được tiếp cận các vấn đề liên quan đến hợp đồng bảo hiểm, các bước cần thiết tiến hành để có một hợp đồng bảo hiểm hợp pháp. 2.1. Khái niệm hợp đồng bảo hiểm 2.2. Những yêu cầu của một hợp đồng bảo hiểm hợp pháp 2.3. Những nguyên tắc cơ bản của một hợp đồng bảo hiểm 2.4. Các yếu tố cấu thành một hợp đồng bảo hi...

  pdf24 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 14/03/2016 | Lượt xem: 2565 | Lượt tải: 2

 • Bảo hiểm - Chương 1: Tổng quan về rủi ro và bảo hiểmBảo hiểm - Chương 1: Tổng quan về rủi ro và bảo hiểm

  Mục tiêu của chương này là cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về rủi ro và bảo hiểm, mối liên hệ giữa rủi ro và bảo hiểm, nền tảng hoạt động của bảo hiểm và vai trò của bảo hiểm đối với kinh tế xã hội 1.1. Tổng quan về rủi ro 1.2. Tổng quan về bảo hiểm 1.3. Mối liên hệ giữa rủi ro và bảo hiểm

  pdf18 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 14/03/2016 | Lượt xem: 1714 | Lượt tải: 1

 • Giáo trình Bảo hiểm xã hộiGiáo trình Bảo hiểm xã hội

  Sự cần thiết của bảo hiểm: Trong đời sống hàng ngày con người có thể gặp những rủi ro, do những nguyên nhân: - Do tự nhiên. Ví dụ: lũ lụt, động đất, bão, sóng thần - Do con người. Ví dụ: Tai nạn lao động, tai n ạn rủi ro, tai nạn giao thông. Hậu quả: tạo ra mất cân đối trong quá trình sản xuất – xã hội. Những rủi ro đó gây ra cho con người r...

  pdf135 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 14/03/2016 | Lượt xem: 3078 | Lượt tải: 5

 • Bảo hiểm đại cươngBảo hiểm đại cương

  Định nghĩa Phảicóthiệthại Bấtngờ ngoài ý muốn củachủsởhữu.

  pdf90 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 14/03/2016 | Lượt xem: 1342 | Lượt tải: 1

 • Bảo hiểm - Chương I: Rủi ro và các phương thức xử lý rủi roBảo hiểm - Chương I: Rủi ro và các phương thức xử lý rủi ro

  Trong đời sống, thường gặp phải rủi ro, bất trắc, => tổn thất, xuất phát từnhững nguy cơ khác nhau. => Nghiên cứu các vấn đề đó đểtìm hiểu xem Bảo hiểm xửlý nhưthếnào?

  pdf16 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 14/03/2016 | Lượt xem: 3257 | Lượt tải: 0