• Chương 5: Nghiệp vụ bảo hiểm con ngườiChương 5: Nghiệp vụ bảo hiểm con người

  Mối quan hệ giữa NMBH, NĐBH và NTH là phức tạp NĐBH có thể là cá nhân, tập thể hoặc chưa xác định khi ký kết HĐ. Tư cách NMBH, NĐBH, NTH thuộc về những người khác nhau Pháp luật quy định nghiêm ngặt và sự tuân thủ khi giao kết và thực hiện HĐ

  ppt27 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 12/09/2014 | Lượt xem: 2218 | Lượt tải: 3

 • Chương 4: Nghiệp vụ bảo hiểm trách nhiệm dân sựChương 4: Nghiệp vụ bảo hiểm trách nhiệm dân sự

  TNDS là những hậu quả pháp lý mà luật dân sự quy định đối với trường hợp người có NVDS không thực hiện hoặc thực hiện không đúng NVDS của mình (và vì thế gây thiệt hại cho người khác Nghĩa vụ dân sự là việc mà theo đó, một hoặc nhiều chủ thể (sau đây gọi chung là bên có nghĩa vụ) phải chuyển giao vật, chuyển giao quyền, trả tiền hoặc giấy tờ có g...

  ppt20 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 12/09/2014 | Lượt xem: 1904 | Lượt tải: 2

 • Chương 3: Nghiệp vụ bảo hiểm tài sảnChương 3: Nghiệp vụ bảo hiểm tài sản

  HĐBH tài sản là loại hợp đồng có ĐTBH là tài sản và các quyền lợi liên quan đến tài sản Tài sản: gồm vật thực, tiền và giấy tờ có giá (Đ 40) Gồm 5 loại Sinh vật sống: cây trồng, vật nuôi TS đang trong quá trình hình thành TS đang trong quá trình sử dụng TS đang trên đường vận chuyển TS đang nằm trong kho, quỹ, két

  ppt24 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 12/09/2014 | Lượt xem: 2194 | Lượt tải: 2

 • Chương 3 Nghiệp vụ kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọChương 3 Nghiệp vụ kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ

  Trình bày 3 quy tắc áp dụng trong bảo hiểm phi nhân thọ. Nêu và giải thích các khái niệm liên quan, đặc trưng của các loại hình bảo hiểm phi nhân thọ. Áp dụng lý thuyết để xử lý thành thạo các tình huống liên quan đến nghiệp vụ trong kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ như tính phí, giải quyết bồi t...

  ppt80 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 12/09/2014 | Lượt xem: 2774 | Lượt tải: 1

 • Chương 1 Những vấn đề chung về bảo hiểmChương 1 Những vấn đề chung về bảo hiểm

  Nêu và giải thích được các lý luận chung nhất về bảo hiểm như khái niệm, nguyên tắc, chức năng, phân loại bảo hiểm, hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm. Nhận dạng được các rủi ro đặc trưng trong kinh doanh bảo hiểm và các biện pháp nhằm kiểm soát rủi ro trong kinh doanh bảo hiểm.

  ppt104 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 12/09/2014 | Lượt xem: 2081 | Lượt tải: 3

 • Chương I: Tổng quan lý luận cơ bản về bảo hiểm nhân thọ và PR trong bảo hiểm nhân thọChương I: Tổng quan lý luận cơ bản về bảo hiểm nhân thọ và PR trong bảo hiểm nhân thọ

  Bảo hiểm nhân thọ(BHNT) là một quỹdựtrữtài chính dài hạn được đóng góp bởi số đông người nhằm chia sẻrủi ro cho một sốít người. Quỹdựtrữtài chính do công ty bảo hiểm nhân thọquản lý với mục đích đầu tưsinh lợi và chi trảcho khách hàng khi hết hạn hợp đồng hay khi có những rủi ro thuộc phạm vi bảo hiểm xảy ra. Nhưvậy, BHNT có điểm khác biệ...

  pdf17 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 12/09/2014 | Lượt xem: 1985 | Lượt tải: 2

 • Chương 4 Bảo hiểm hoả hoạn và các rủi ro đặc biệtChương 4 Bảo hiểm hoả hoạn và các rủi ro đặc biệt

  Là nghiệp vụ bảo hiểm những thiệt hại do cháy và các rủi ro tương tự khác hay các rủi ro đặc biệt như: động đất, bão lụt, núi lửa, sét đánh gây ra cho đối tượng bảo hiểm. Một số thuật ngữ Cháy Hoả hoạn Đơn vị rủi ro

  ppt28 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 12/09/2014 | Lượt xem: 1877 | Lượt tải: 2

 • Lý luận chung về bào hiểm xe cơ giới và trục lợi bảo hiểm xe cơ giớiLý luận chung về bào hiểm xe cơ giới và trục lợi bảo hiểm xe cơ giới

  Trong quá trình hoạt động xe cơ giới có một số đặc điểm sau liên quan đến quá trình bảo hiểm: - Số lượng đầu xe tham gia giao thông đường bộ ngày càng tăng và có những thời k ỳ tăng đột biến làm cho tai nạn có những thời k ỳ xảy ra ngày càng nhiều và càng nghiêm trọng. Năm 1995 số lượng ôtô là 340.779 chiếc, xe máy 3.578.156 chiếc nhưng đến...

  pdf21 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 12/09/2014 | Lượt xem: 1458 | Lượt tải: 0

 • Luật bảo hiểm xã hộiLuật bảo hiểm xã hội

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 1. Luật này quy định vềchế độ, chính sách bảo hiểm xã hội; quyền và trách nhiệm của người lao động, của cơquan, tổchức, cá nhân tham gia bảo hiểm xã hội; tổchức bảo hiểm xã hội; quỹbảo hiểm xã hội; thủtục thực hiện bảo hiểm xã hội và quản lý nhà nước vềbảo hiểm xã hội. 2. Luật này không áp dụng đối với bảo hiểm ...

  pdf38 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 12/09/2014 | Lượt xem: 1776 | Lượt tải: 2

 • Chương 1: Tổng quan về bảo hiểm phi nhân thọ và hệ thống kênh phân phối bảo hiểm phi nhân thọChương 1: Tổng quan về bảo hiểm phi nhân thọ và hệ thống kênh phân phối bảo hiểm phi nhân thọ

  a. Bảo hiểm là gì? Chúng ta đã từng nghe nói nhiều về bảo hiểm, nhưng không phải ai hiểu đúng ý nghĩa hoạt động đó. Nội dung của phần này sẽ giải thích thế nào là bảo hiểm. “ Bảo hiểm là một sự thỏa thuận hợp pháp thông qua đó một cá nhân hay tổ chức ( Người tham gia bảo hiểm) chấp nhận đóng góp một khoản tiền nhất định ( Phí bảo hiểm) cho tổ ch...

  docx37 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 12/09/2014 | Lượt xem: 2722 | Lượt tải: 1