• Bài giảng Phân tích Tài chính MPP8 - Bài 23-24-25: Hợp đồng quyền chọnBài giảng Phân tích Tài chính MPP8 - Bài 23-24-25: Hợp đồng quyền chọn

  Hợp đồng quyền chọn Trong hợp đồng quyền chọn, người mua quyền có quyền (nhưng không có nghĩa vụ) mua (hay bán):  Một số lượng xác định các đơn vị tài sản cơ sở (có thể là hàng hóa, cổ phiếu, chỉ số cổ phiếu, trái phiếu, ngoại tệ, hợp đồng tương lai)  Tại hay trước một thời điểm xác định trong tương lai  Ở mức giá xác định ngay tại thời đi...

  pdf28 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 20/07/2019 | Lượt xem: 495 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Phân tích Tài chính MPP8 - Bài 21 & 22: Hợp đồng kỳ hạn và hợp đồng tương laiBài giảng Phân tích Tài chính MPP8 - Bài 21 & 22: Hợp đồng kỳ hạn và hợp đồng tương lai

  Công cụ phái sinh (derivatives) • Chứng khoán phái sinh (derivative securities) là một loại tài sản tài chính có dòng tiền trong tương lai hoàn toàn phụ thuộc vào giá trị của một hay một số tài sản tài chính khác (gọi là tài sản cơ sở – underlying asset). • Ví dụ về các loại công cụ phái sinh: – Hợp đồng kỳ hạn (forwards) – Hợp đồng tương la...

  pdf28 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 20/07/2019 | Lượt xem: 470 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Phân tích Tài chính MPP8 - Bài 20: Định giá doanh nghiệp dựa vào ngân lưu (II)Bài giảng Phân tích Tài chính MPP8 - Bài 20: Định giá doanh nghiệp dựa vào ngân lưu (II)

  Mô hình chiết khấu cổ tức • Số cổ phần – ns = 15 (triệu) • Lợi nhuận bình quân một cổ phần: – EPS0 = NI/nS = 90*1000/15 = 6.000 (đ) • Suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu – ROE0 = NI/E = 90/[(978+900)/2] = 9,58% • Tỷ lệ lợi nhuận giữ lại – 0 = 1 – Div/NI = 1 – 12/90 = 0,867 • Tốc độ tăng trưởng – g0 = ROE0*0 = 9,58%*0,867 = 8,31% • Cổ tức...

  pdf11 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 20/07/2019 | Lượt xem: 487 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Phân tích Tài chính MPP8 - Bài 19: Định giá doanh nghiệp dựa vào ngân lưu (I)Bài giảng Phân tích Tài chính MPP8 - Bài 19: Định giá doanh nghiệp dựa vào ngân lưu (I)

  Định giá doanh nghiệp dựa vào ngân lưu tự do • Ngân lưu tự do doanh nghiệp (FCFF) đo lường dòng tiền sau thuế tạo ra từ hoạt động của doanh nghiệp để phân phối cho các thành phần có quyền lợi (gồm cả chủ sở hữu và chủ nợ), mà không xem xét đến nguồn gốc huy động là nợ hay vốn chủ sở hữu.

  pdf15 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 20/07/2019 | Lượt xem: 449 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Phân tích Tài chính MPP8 - Bài 18: Cổ phiếu và mô hình chiết khấu cổ tứcBài giảng Phân tích Tài chính MPP8 - Bài 18: Cổ phiếu và mô hình chiết khấu cổ tức

  Nội dung  Cổ phiếu:  Một số khái niệm cơ bản  Một số loại cổ phiếu  Chính sách cổ tức  Định giá cổ phiếu: mô hình chiết khấu cổ tức  Mô hình một giai đoạn  Mô hình hai giai đoạn  Mô hình ba giai đoạn

  pdf32 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 20/07/2019 | Lượt xem: 498 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Phân tích Tài chính MPP8 - Bài 17 Cơ cấu vốnBài giảng Phân tích Tài chính MPP8 - Bài 17 Cơ cấu vốn

  Nội dung bài giảng  Khái niệm:  Cơ cấu vốn  Đòn bẩy tài chính  Lá chắn thuế của nợ vay  Chi phí vốn chủ sở hữu s.v Chi phí vốn bình quân trọng số  Ứng dụng: Ảnh hưởng của cơ cấu vốn (và của việc thay đổi cơ cấu vốn) tới:  Giá trị doanh nghiệp  Chi phí vốn  Chi phí vốn chủ sở hữu  Thảo luận  Cách tiếp cận truyền thống  Cách t...

  pdf28 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 20/07/2019 | Lượt xem: 468 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Phân tích Tài chính MPP8 - Bài 16: Tài chính hành vi và phân tích kỹ thuậtBài giảng Phân tích Tài chính MPP8 - Bài 16: Tài chính hành vi và phân tích kỹ thuật

  Tài chính hành vi (Behavioral Finance) • Lý thuyết tài chính thông thường mặc định nhà đầu tư là duy lý. • Trên thực tế, nhà đầu tư biểu hiện hành vi phi lý. • Tài chính hành vi nghiên cứu những mô hình thị trường tài chính, trong đó tính tới yếu tố tâm lý có ảnh hưởng đến hành vi của nhà đầu tư. • Hai dạng tổng quát của yếu tố tâm lý: – Các ...

  pdf15 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 20/07/2019 | Lượt xem: 512 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Phân tích Tài chính MPP8 - Bài 15: Thị trường cổ phiếuBài giảng Phân tích Tài chính MPP8 - Bài 15: Thị trường cổ phiếu

  Nội dung  Phân loại thị trường cổ phiếu (TTCP)  Chức năng của TTCP  Các nguyên tắc hoạt động của TTCP  Các chủ thể tham gia TTCP  Bức tranh chung về TTCP Việt Nam  Các khía cạnh kỹ thuật  Các khía cạnh pháp lý

  pdf44 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 20/07/2019 | Lượt xem: 474 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Phân tích Tài chính MPP8 - Bài 14: Thị trường trái phiếu Việt NamBài giảng Phân tích Tài chính MPP8 - Bài 14: Thị trường trái phiếu Việt Nam

  Thị trường TP VN • Dư nợ trái phiếu chiếm 19% GDP (cuối 2013) • KBNN là tổ chức phát hành lớn nhất (~70% thị trường) • Quy mô niêm yết đạt mức 545 nghìn tỷ. • Quy mô giao dịch đạt 417 nghìn tỷ, tương đương 1.668 tỷ đồng/phiên

  pdf12 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 20/07/2019 | Lượt xem: 480 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Phân tích Tài chính MPP8 - Bài 13: Quản lý danh mục đầu tư trái phiếuBài giảng Phân tích Tài chính MPP8 - Bài 13: Quản lý danh mục đầu tư trái phiếu

  Lợi nhuận thu được từ trái phiếu đến từ hai nguồn: lãi suất trên mệnh giá (coupon interest) và lãi hay lỗ vốn (capital gain/loss) do giá trái phiếu thay đổi. Giá của trái phiếu thay đổi theo thời gian (do khoảng thời gian đến khi trái phiếu đáo hạn làm thay đổi độ rủi ro của trái phiếu) và theo sự thay đổi của lãi suất thị trường (do thay đổi l...

  pdf19 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 20/07/2019 | Lượt xem: 468 | Lượt tải: 0