• Bài giảng Phân tích Tài chính MPP8 - Bài 16: Tài chính hành vi và phân tích kỹ thuậtBài giảng Phân tích Tài chính MPP8 - Bài 16: Tài chính hành vi và phân tích kỹ thuật

  Tài chính hành vi (Behavioral Finance) • Lý thuyết tài chính thông thường mặc định nhà đầu tư là duy lý. • Trên thực tế, nhà đầu tư biểu hiện hành vi phi lý. • Tài chính hành vi nghiên cứu những mô hình thị trường tài chính, trong đó tính tới yếu tố tâm lý có ảnh hưởng đến hành vi của nhà đầu tư. • Hai dạng tổng quát của yếu tố tâm lý: – Các ...

  pdf15 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 20/07/2019 | Lượt xem: 1003 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Phân tích Tài chính MPP8 - Bài 15: Thị trường cổ phiếuBài giảng Phân tích Tài chính MPP8 - Bài 15: Thị trường cổ phiếu

  Nội dung  Phân loại thị trường cổ phiếu (TTCP)  Chức năng của TTCP  Các nguyên tắc hoạt động của TTCP  Các chủ thể tham gia TTCP  Bức tranh chung về TTCP Việt Nam  Các khía cạnh kỹ thuật  Các khía cạnh pháp lý

  pdf44 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 20/07/2019 | Lượt xem: 823 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Phân tích Tài chính MPP8 - Bài 14: Thị trường trái phiếu Việt NamBài giảng Phân tích Tài chính MPP8 - Bài 14: Thị trường trái phiếu Việt Nam

  Thị trường TP VN • Dư nợ trái phiếu chiếm 19% GDP (cuối 2013) • KBNN là tổ chức phát hành lớn nhất (~70% thị trường) • Quy mô niêm yết đạt mức 545 nghìn tỷ. • Quy mô giao dịch đạt 417 nghìn tỷ, tương đương 1.668 tỷ đồng/phiên

  pdf12 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 20/07/2019 | Lượt xem: 783 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Phân tích Tài chính MPP8 - Bài 13: Quản lý danh mục đầu tư trái phiếuBài giảng Phân tích Tài chính MPP8 - Bài 13: Quản lý danh mục đầu tư trái phiếu

  Lợi nhuận thu được từ trái phiếu đến từ hai nguồn: lãi suất trên mệnh giá (coupon interest) và lãi hay lỗ vốn (capital gain/loss) do giá trái phiếu thay đổi. Giá của trái phiếu thay đổi theo thời gian (do khoảng thời gian đến khi trái phiếu đáo hạn làm thay đổi độ rủi ro của trái phiếu) và theo sự thay đổi của lãi suất thị trường (do thay đổi l...

  pdf19 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 20/07/2019 | Lượt xem: 773 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Phân tích Tài chính MPP8 - Bài 11 & 12: Định giá trái phiếuBài giảng Phân tích Tài chính MPP8 - Bài 11 & 12: Định giá trái phiếu

  Rủi ro khi đầu tư vào trái phiếu • Rủi ro lãi suất – Giá trái phiếu thay đổi khi lãi suất thị trường thay đổi • Rủi ro tái đầu tư – Lợi nhuận của việc tái đầu tư tiền lãi từ trái phiếu sẽ thay đổi khi lãi suất thị trường thay đổi • Rủi ro tín dụng – Khả năng tổ chức phát hành trái phiếu không có khả năng trả lãi và/hay nợ gốc • Rủi ro lạm ph...

  pdf41 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 20/07/2019 | Lượt xem: 836 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Phân tích Tài chính MPP8 - Bài 10: Giả thuyết thị trường hiệu quảBài giảng Phân tích Tài chính MPP8 - Bài 10: Giả thuyết thị trường hiệu quả

  Giá phản ánh thông tin Điều gì xảy ra nếu ta biết chắc chắn rằng giá cổ phiếu Vinamilk sẽ tăng từ mức P0 = 136 nghìn đ/cp hiện nay lên mức P1 = 150 nghìn đ/cp sau 1 tháng nữa? – Tại thời điểm hiện tại: t = 0 • Đi vay 136 nghìn đ với lãi suất rf = 1%/tháng • Dùng số tiền vay để mua 1 cp Vinamilk – Tại thời điểm sau 1 tháng: t = 1 • Bán 1 cp V...

  pdf17 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 20/07/2019 | Lượt xem: 905 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Phân tích Tài chính MPP8 - Bài 09 Mô hình APTBài giảng Phân tích Tài chính MPP8 - Bài 09 Mô hình APT

  Đầu tư chênh lệch giá (arbitrage) • Đầu tư chênh lệch giá là việc khai thác tình trạng đánh giá sai các tài sản tài chính để đạt được lợi nhuận phi rủi ro. • “Tay không bắt giặc” – Không phải bỏ tiền tự có ra đầu tư – Không bị lỗ trong bất cứ tình huống tương lai nào – Có ít nhất một khả năng thu được lợi nhuận dương trong tương lai • Cơ hội...

  pdf9 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 20/07/2019 | Lượt xem: 946 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Phân tích Tài chính MPP8 - Bài 8: Mô hình CAPMBài giảng Phân tích Tài chính MPP8 - Bài 8: Mô hình CAPM

  Giả định của mô hình CAPM • Không có chi phí giao dịch • Tất cả các tài sản đều có thể được chia nhỏ và mua bán trên thị trường • Các nhà đầu tư ra quyết định dựa trên suất sinh lợi kỳ vọng và độ lệch chuẩn của suất sinh lợi • Các nhà đầu tư có thể vay và cho vay với lãi suất phi rủi ro • Các nhà đầu tư có cùng thông tin và kỳ vọng đồng nhất

  pdf22 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 20/07/2019 | Lượt xem: 989 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Phân tích Tài chính MPP8 - Bài 07 Lý thuyết danh mục đầu tưBài giảng Phân tích Tài chính MPP8 - Bài 07 Lý thuyết danh mục đầu tư

  Nội dung • Lợi nhuận kỳ vọng và rủi ro của một danh mục • Phương sai (var), tích sai (cov), hệ số tương quan (ρ) • Danh mục đầu tư gồm hai tài sản rủi ro • Đường tập hợp các cơ hội đầu tư (IOS) • Đa dạng hoá rủi ro • Rủi ro đặc thù, rủi ro hệ thống • Đường biên hiệu qủa của các tài sản rủi ro • Danh mục gồm tài sản phi rủi ro và nhiều tài s...

  pdf20 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 20/07/2019 | Lượt xem: 1072 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Phân tích Tài chính MPP8 - Bài 06 Rủi ro và lợi nhuậnBài giảng Phân tích Tài chính MPP8 - Bài 06 Rủi ro và lợi nhuận

  Khái niệm • Lợi nhuận - Lợi nhuận kỳ vọng • Rủi ro - Phương sai, độ lệch chuẩn • Phần bù rủi ro - Hệ số Sharpe • Kết hợp một tài sản phi rủi ro và một tài sản rủi ro • Đường phân bổ vốn đầu tư • Thái độ của nhà đầu tư đối với rủi ro

  pdf20 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 20/07/2019 | Lượt xem: 783 | Lượt tải: 0