• Bài giảng Phân tích Tài chính MPP8 - Bài 11 & 12: Định giá trái phiếuBài giảng Phân tích Tài chính MPP8 - Bài 11 & 12: Định giá trái phiếu

  Rủi ro khi đầu tư vào trái phiếu • Rủi ro lãi suất – Giá trái phiếu thay đổi khi lãi suất thị trường thay đổi • Rủi ro tái đầu tư – Lợi nhuận của việc tái đầu tư tiền lãi từ trái phiếu sẽ thay đổi khi lãi suất thị trường thay đổi • Rủi ro tín dụng – Khả năng tổ chức phát hành trái phiếu không có khả năng trả lãi và/hay nợ gốc • Rủi ro lạm ph...

  pdf41 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 20/07/2019 | Lượt xem: 529 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Phân tích Tài chính MPP8 - Bài 10: Giả thuyết thị trường hiệu quảBài giảng Phân tích Tài chính MPP8 - Bài 10: Giả thuyết thị trường hiệu quả

  Giá phản ánh thông tin Điều gì xảy ra nếu ta biết chắc chắn rằng giá cổ phiếu Vinamilk sẽ tăng từ mức P0 = 136 nghìn đ/cp hiện nay lên mức P1 = 150 nghìn đ/cp sau 1 tháng nữa? – Tại thời điểm hiện tại: t = 0 • Đi vay 136 nghìn đ với lãi suất rf = 1%/tháng • Dùng số tiền vay để mua 1 cp Vinamilk – Tại thời điểm sau 1 tháng: t = 1 • Bán 1 cp V...

  pdf17 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 20/07/2019 | Lượt xem: 570 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Phân tích Tài chính MPP8 - Bài 09 Mô hình APTBài giảng Phân tích Tài chính MPP8 - Bài 09 Mô hình APT

  Đầu tư chênh lệch giá (arbitrage) • Đầu tư chênh lệch giá là việc khai thác tình trạng đánh giá sai các tài sản tài chính để đạt được lợi nhuận phi rủi ro. • “Tay không bắt giặc” – Không phải bỏ tiền tự có ra đầu tư – Không bị lỗ trong bất cứ tình huống tương lai nào – Có ít nhất một khả năng thu được lợi nhuận dương trong tương lai • Cơ hội...

  pdf9 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 20/07/2019 | Lượt xem: 524 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Phân tích Tài chính MPP8 - Bài 8: Mô hình CAPMBài giảng Phân tích Tài chính MPP8 - Bài 8: Mô hình CAPM

  Giả định của mô hình CAPM • Không có chi phí giao dịch • Tất cả các tài sản đều có thể được chia nhỏ và mua bán trên thị trường • Các nhà đầu tư ra quyết định dựa trên suất sinh lợi kỳ vọng và độ lệch chuẩn của suất sinh lợi • Các nhà đầu tư có thể vay và cho vay với lãi suất phi rủi ro • Các nhà đầu tư có cùng thông tin và kỳ vọng đồng nhất

  pdf22 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 20/07/2019 | Lượt xem: 521 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Phân tích Tài chính MPP8 - Bài 07 Lý thuyết danh mục đầu tưBài giảng Phân tích Tài chính MPP8 - Bài 07 Lý thuyết danh mục đầu tư

  Nội dung • Lợi nhuận kỳ vọng và rủi ro của một danh mục • Phương sai (var), tích sai (cov), hệ số tương quan (ρ) • Danh mục đầu tư gồm hai tài sản rủi ro • Đường tập hợp các cơ hội đầu tư (IOS) • Đa dạng hoá rủi ro • Rủi ro đặc thù, rủi ro hệ thống • Đường biên hiệu qủa của các tài sản rủi ro • Danh mục gồm tài sản phi rủi ro và nhiều tài s...

  pdf20 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 20/07/2019 | Lượt xem: 505 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Phân tích Tài chính MPP8 - Bài 06 Rủi ro và lợi nhuậnBài giảng Phân tích Tài chính MPP8 - Bài 06 Rủi ro và lợi nhuận

  Khái niệm • Lợi nhuận - Lợi nhuận kỳ vọng • Rủi ro - Phương sai, độ lệch chuẩn • Phần bù rủi ro - Hệ số Sharpe • Kết hợp một tài sản phi rủi ro và một tài sản rủi ro • Đường phân bổ vốn đầu tư • Thái độ của nhà đầu tư đối với rủi ro

  pdf20 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 20/07/2019 | Lượt xem: 466 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Phân tích Tài chính MPP8 - Bài 4 & 5 Chiết khấu ngân lưu Giá trị hiện tạiBài giảng Phân tích Tài chính MPP8 - Bài 4 & 5 Chiết khấu ngân lưu Giá trị hiện tại

  Nội dung 1- Khái niệm 1.1. Giá trị hiện tại 1.2. Giá trị hiện tại ròng 1.3. Chi phí cơ hội của vốn 1.4. Lãi suất đơn, lãi suất kép 2- Các công thức tính 2.1. Ngân lưu đều 2.2. Ngân lưu đều vô hạn 2.3. Ngân lưu tăng đều 2.4. Ngân lưu tăng đều vô hạn

  pdf30 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 20/07/2019 | Lượt xem: 602 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Phân tích Tài chính MPP8 - Bài 3: Thị trường và Cơ sở hạ tầng Tài chínhBài giảng Phân tích Tài chính MPP8 - Bài 3: Thị trường và Cơ sở hạ tầng Tài chính

  Tổ chức tín dụng (credit institutions) • Tổ chức tín dụng (TCTD) là doanh nghiệp kinh doanh tiền tệ với nội dung nhận tiền gửi, sử dụng tiền gửi để cấp tín dụng và cung ứng các dịch vụ thanh toán. – Ngân hàng thương mại là loại hình tổ chức tín dụng được thực hiện toàn bộ hoạt động kinh doanh tiền tệ, bao gồm nhận tiền gửi không kỳ hạn và làm...

  pdf14 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 20/07/2019 | Lượt xem: 470 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Phân tích Tài chính MPP8 - Bài 1 & 2: Công cụ và thị trường tài chínhBài giảng Phân tích Tài chính MPP8 - Bài 1 & 2: Công cụ và thị trường tài chính

  Giới thiệu môn học • Môn học trang bị cho học viên những khái niệm và mô hình tài chính mang tính cốt lõi nhất nhất dành cho những học viên lần đầu tiên tiếp cận với một môn học về tài chính. • Môn học giúp học viên nắm được những lý thuyết và công cụ phân tích phổ biến nhất của tài chính doanh nghiệp. • Môn học hướng dẫn học viên ứng dụ...

  pdf29 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 20/07/2019 | Lượt xem: 453 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Financial Markets - Lecture 23: Stock Market Booms and CrashesBài giảng Financial Markets - Lecture 23: Stock Market Booms and Crashes

  Brief History of Booms and Crashes For hundreds of years, speculative markets have undergone dramatic ups and downs, that appear irrational to many observers Tulipmania, 1630s, Holland Mississippi Scheme, 1720, France, John Law’s Mississippi Company had monopoly of trading for province of Louisiana. South Sea Bubble 1720, England, South Sea Co...

  ppt52 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 20/07/2019 | Lượt xem: 407 | Lượt tải: 1