• Bài giảng Financial & Managerial Accounting - Chapter 3: The accounting cycle: capturing economic eventsBài giảng Financial & Managerial Accounting - Chapter 3: The accounting cycle: capturing economic events

  The Ledger Accounts are individual records showing increases and decreases. The entire group of accounts is kept together in an accounting record called a ledger.

  ppt43 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 20/07/2019 | Lượt xem: 449 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Financial & Managerial Accounting - Chapter 2: Basic financial statementsBài giảng Financial & Managerial Accounting - Chapter 2: Basic financial statements

  Introduction to Financial Statements Companies prepare interim financial statements and annual financial statements.

  ppt39 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 20/07/2019 | Lượt xem: 418 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Financial & Managerial Accounting - Chapter 1: Accounting: information for decision makingBài giảng Financial & Managerial Accounting - Chapter 1: Accounting: information for decision making

  Information Users Investors Creditors Managers Owners Customers Employees Regulatory agencies -SEC -IRS -EPA

  ppt20 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 20/07/2019 | Lượt xem: 624 | Lượt tải: 0

 • Các xảo thuật trong xử lý nợ xấu ngân hàngCác xảo thuật trong xử lý nợ xấu ngân hàng

  CÁC XẢO THUẬT TRONG XỬ LÝ NỢ XẤU NGÂN HÀNG 1. Xảo thuật kế toán trong xử lý nợ xấu. a. “Thủ thuật” hạch toán và đánh giá nợ Trong những năm trước, để có thể đẩy mạnh được hoạt động tăng trưởng tín dụng và lách các quy định của NHNN, nhiều ngân hàng thương mại đã đẩy mạnh hoạt động cho vay nhưng lại không hạch toán vào mục Cho vay với khách hàng....

  doc6 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 20/07/2019 | Lượt xem: 476 | Lượt tải: 3

 • Bài giảng môn Phân tích tài chính (Full)Bài giảng môn Phân tích tài chính (Full)

  1. Phân tích tài chính doanh nghiệp? Khái niệm: Phân tích tài chính là sử dụng một tập hợp các khái niệm, phương pháp và công cụ để thu thập và xử lý các thông tin kế toán và các thông tin khác trong quản lý doanh nghiệp, nhằm đánh giá tình hình tài chính, khả năng và tiềm lực của doanh nghiệp, giúp người sử dụng thông tin đưa ra được các quyết đị...

  ppt96 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 20/07/2019 | Lượt xem: 600 | Lượt tải: 2

 • Bài giảng Pfin4 - Chapter 15: Preserving Your EstateBài giảng Pfin4 - Chapter 15: Preserving Your Estate

  LEARNING OUTCOMES Describe the role of estate planning in personal financial planning, and identify the seven steps involved in the process Recognize the importance of preparing a will and other documents to protect you and your estate Explain how trusts are used in estate planning

  ppt35 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 20/07/2019 | Lượt xem: 406 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Pfin4 - Chapter 14: Planning for RetirementBài giảng Pfin4 - Chapter 14: Planning for Retirement

  LEARNING OUTCOMES Recognize the importance of retirement planning, and identify the three biggest pitfalls to good planning Estimate your income needs in retirement and the level of retirement income you’ve estimated from various sources Explain the eligibility requirements and benefits of the Social Security program

  ppt33 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 20/07/2019 | Lượt xem: 420 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Pfin4 - Chapter 13: Investing in Mutual Funds, ETFs and Real EstateBài giảng Pfin4 - Chapter 13: Investing in Mutual Funds, ETFs and Real Estate

  LEARNING OUTCOMES Describe basic features and operating characteristics of a mutual funds and exchange traded funds Differentiate between open- and closed-end mutual funds as well as exchange traded funds, and discuss the various types of fund loads and charges Discuss types of funds available to investors and the different kinds of investors se...

  ppt34 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 20/07/2019 | Lượt xem: 430 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Pfin4 - Chapter 12: Investing in Stocks and BondsBài giảng Pfin4 - Chapter 12: Investing in Stocks and Bonds

  LEARNING OUTCOMES Describe various types of risk to which investors are exposed, as well as the sources of return Know how to search for an acceptable investment on the basis of risk, total return, and yield Discuss the merits of investing in common stock and be able to distinguish among the different types of stocks

  ppt35 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 20/07/2019 | Lượt xem: 404 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Pfin4 - Chapter 11: Investment PlanningBài giảng Pfin4 - Chapter 11: Investment Planning

  LEARNING OUTCOMES 1 Discuss the role investing plays in financial planning process and identify several different investment objectives 2 Distinguish between primary and secondary markets as well as between broker and dealer markets 3 Explain the process of buying and selling securities and recognize different types of orders

  ppt29 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 20/07/2019 | Lượt xem: 428 | Lượt tải: 0