• Từj điển khoa học 8- Grade 8 Science Glossary Translation in VietnameseTừj điển khoa học 8- Grade 8 Science Glossary Translation in Vietnamese

  absorb thấm; hút nước; hấp thụ. acceleration sựthúc giục, làm cho mau thêm. acid rain mưa át-xít. action hành động. adapt làm thích nghi; lắp ráp vào. adaptation sựthích nghi; sựlắp ráp. adjust điều chỉnh; thích nghi. adult người lớn. advantage sựthuận lợi, lợi thế.

  pdf30 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 10/09/2013 | Lượt xem: 1628 | Lượt tải: 0

 • Cách sử dụng một số thì trong câuCách sử dụng một số thì trong câu

  TENSES “TO BE” IN PASSIVE Hiện tại đơn Is/ am/ are Hiện tại tiếp diễn Is/ am/ are + being Hiện tại hoàn thành Have/ has + been Quá khứ đơn Was/ were Quá khứ tiếp diễn Was/ were + being Quá khứ hoàn thành Had + been Tương lai đơn Will + be Modal verbs (Modals) Modals + be

  doc1 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 10/09/2013 | Lượt xem: 1854 | Lượt tải: 1

 • Thuật ngữ chuyên môn công nghệ sinh họcThuật ngữ chuyên môn công nghệ sinh học

  Adaptation: tiến trình thích nghi của các cá thểtrong quần thể, hoặc loài sinh vật Additive: tính cộng, biểu thịhoạt động các alen đồng hợp tử Additive x additive: tương tác tính cộng x tính cộng, biểu thịhoạt động tương tác không alen giữa những cặp alen đồng hợp tử Allele: một cặp hoặc một series của yếu tốhình thành gen, định vịtrên cùng m...

  pdf8 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 10/09/2013 | Lượt xem: 1741 | Lượt tải: 3

 • Tiếng Anh chuyên ngành Quản trị kinh doanh: Economic ActivityTiếng Anh chuyên ngành Quản trị kinh doanh: Economic Activity

  Hầu hết mọi người làm việc để kiếm sống, và sản xuất hàng hóa và dịch vụ. Hàng hóa là một trong hai nông nghiệp (như ngô và sữa) hoặc chế biến (như xe hơi và giấy). Dịch vụ là những thứ như giáo dục, y học và thương mại. Một số người cung cấp hàng hóa, một số cung cấp dịch vụ. Những người khác cung cấp cả hàng hóa và dịch vụ. Ví dụ, trong cùn...

  pdf25 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 10/09/2013 | Lượt xem: 4131 | Lượt tải: 1

 • Dịch chuyên ngành ngoại thươngDịch chuyên ngành ngoại thương

  Trong hoạt động thương mại nói chung, và hoạt động ngoại thương nói riêng, việc hiểu được các thuật ngữ liên quan là cần thiết: nó là tín hiệu và là thông điệp mang “đặc thù chuyên ngành” giữa các đối tác, giữa hai cá thể trở lên khi tham gia hoạt động thương mại và đặc biệt là hoạt động ngoại thương vì một lẽ ngôn ngữ bất đồng giữa các nước liên q...

  doc8 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 10/09/2013 | Lượt xem: 2273 | Lượt tải: 1

 • Đề tài Internship reportĐề tài Internship report

  An internship is a pre_professional work that provides students with the opportunity to gain experience in a particular area field. It also supplements academic classes and, in some areas, earns college credits. As students, we need to use the things we have learned in school and put it in practice. This is also a good chance for us to get to know ...

  doc35 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 10/09/2013 | Lượt xem: 2209 | Lượt tải: 2

 • Thuật ngữ tiếng Anh ngành kinh tếThuật ngữ tiếng Anh ngành kinh tế

  49 Adjustment process Quá trình điều chỉnh 50 Administered prices Các mức giá bị quản chế 51 Administrative lag Độ trễ do hành chính

  pdf274 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 10/09/2013 | Lượt xem: 1855 | Lượt tải: 2

 • Thuật ngữ tiếng Anh dùng trong toán họcThuật ngữ tiếng Anh dùng trong toán học

  sequenti al c.sơ đồ trình tự các phép tính shift c.sơ đồ tr-ợt smoothing c.mạch lọc trơn, mạch san bằng squaring c.sơ đồ hình thành các xung vuông góc stabilizing c.chu tuyến ổn định stamped c.sơ đồ dập subtraction c.mạch trừ sweep c.khối quét, mạch quét switching c.[sơ đồ ngắt, sơ đồ đảo] mạch symbolic(al) c.mạch ký hiệu symmet...

  pdf50 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 10/09/2013 | Lượt xem: 1765 | Lượt tải: 0

 • Đề thi học sinh giỏi môn tiếng Anh lớp 12Đề thi học sinh giỏi môn tiếng Anh lớp 12

  Part A: You will hear short conversations between two people. After each conversation, you will hear a question about it. After you hear the question, read the four possible answers and choose the best one: 1. A. She didn’t understand the man. B. She gave the dollar to someone else. C. She’s unable to help the man. D. She’s afraid to spend al...

  doc29 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 10/09/2013 | Lượt xem: 2803 | Lượt tải: 4

 • Đề thi chon học sinh giỏi môn tiếng anh 9Đề thi chon học sinh giỏi môn tiếng anh 9

  Question I: Choose the word whose underlined part is pronounced differntly from that of the others in each group. 1: A Comfort B. hobby C knowledge D. popular 2: A. about B. bough C. cough D. shout 3: A. filled B. laned C. suited D. wicked 4: A. Cease B. chase C. increase D. raise

  doc12 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 10/09/2013 | Lượt xem: 2526 | Lượt tải: 1