• Đề thi Toefl tháng 10-1999Đề thi Toefl tháng 10-1999

  (Bản scan) Potash (the old name for potassium carbanate) is one of the two alkalis (the other being soda, sodium carbanate) that were used from remote antiquity in the making of glass, and from the early Middle Ages in the making of soap: the former being the line product of heating a mixture of alkali and sand

  pdf22 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 10/09/2013 | Lượt xem: 2171 | Lượt tải: 0

 • Một số cách dùng từ cơ bản trong tiếng AnhMột số cách dùng từ cơ bản trong tiếng Anh

  Danh từ là từ để gọi tên một người, một vật, một sự việc, một tình trạng hay một cảm xúc. Danh từ có thể được chia thành hai loại chính: Danh từ cụ thể (concrete nouns): man, river, Peter, Daisy. Danh từ trừu tượng (abstract nouns): happiness, beauty, health. Danh từ cụ thể còn có thể được chia thành: Danh từ chung (common nouns): table, man...

  doc4 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 10/09/2013 | Lượt xem: 1734 | Lượt tải: 1

 • Đề thi Toefl tháng 5-2000Đề thi Toefl tháng 5-2000

  1. (A) They don’t enjoy swimming. (B) They won’t go swimming in the lake today (C) They don’t know how to swim (D) They’ll swim in the lake tomorrow. 2. (A) The style of sweater she’s wearing is very common. (B) The man saw Jill wearing the sweater. (C) She wore sweater for the first time yesterday. (D) She usually doesn’t borrow...

  pdf23 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 10/09/2013 | Lượt xem: 1914 | Lượt tải: 1

 • Đề thi Toefl tháng 8 - 1999Đề thi Toefl tháng 8 - 1999

  The twentieth century has seen great change. In your opinion, what is one change that should be remwnbered about this century? Give specific reasons and detail to explain your choice

  pdf23 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 10/09/2013 | Lượt xem: 1952 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu các từ Việt có nguồn gốc từ tiếng PhápTài liệu các từ Việt có nguồn gốc từ tiếng Pháp

  Kính thưa quý thầy cô, Trong tiếng Việt ta có rất nhiều từ vay mượn của nước ngoài (Tàu, Pháp ). Xét riêng các từ ngoại lai Việt gốc Pháp cũng đã làm nên một từ điển. Dưới đây chỉ là một số từ phổ dụng mà chúng tôi góp nhặt lác đác từ các mặt báo chí, sách vở hoặc trong ngôn ngữ giao tiếp thường nhật của lớp người xưa. Rất mong quý thầy cô xem ...

  doc7 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 10/09/2013 | Lượt xem: 1999 | Lượt tải: 3

 • Đề thi Toefl tháng 1 - 1999Đề thi Toefl tháng 1 - 1999

  1. (A) He wants to go early to avoid a traffic jam. (B) He wants to leave the theater before the movie is over. (C) He doesn't know the way to the theater. (D) He doesn't usually get up at 7:00. 2. (A) Walk around the corner to the next block. (B) Take a taxi to the hotel. (C) Telephone the hotel for directions. (D) Wait in the can...

  pdf17 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 10/09/2013 | Lượt xem: 1997 | Lượt tải: 0

 • Mệnh đề quan hệ- Relative clauseMệnh đề quan hệ- Relative clause

  Relative Clause là mệnh đề quan hệ. Mệnh đề (Clause) là một phần của câu, nó có thể bao gồm nhiều từ hay có cấu trúc của cả một câu. Chúng ta đã biết tính từ là từ thường được dùng để bổ sung thêm tính chất cho một danh từ nào đó trong câu. Nhưng thường khi để giải thích rõ hơn về danh từ này ta không thể chỉ dùng một từ mà phải là cả một mệnh đề...

  doc4 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 10/09/2013 | Lượt xem: 2064 | Lượt tải: 1

 • Đề thi Toefl tháng 10 - 1998Đề thi Toefl tháng 10 - 1998

  Some people belive that the best way of learning about life is by listening to the advice of family and friend. Other people belve that the best way of learning about life is through personal experience. Compare the advantages of these tow diffrent ways of learning about life. Which do you think is preferable?

  pdf21 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 10/09/2013 | Lượt xem: 1865 | Lượt tải: 0

 • Giới thiệu phần mềm hỗ trợ dịch thuật SDL TradosGiới thiệu phần mềm hỗ trợ dịch thuật SDL Trados

  Trados (Translation & Documentation Software) là sản phẩm được công ty Trados GmbH phát triển từnăm 1984 tại Stuttgart Cộng hòa Liên bang Đức. Năm 2005, công ty SDL PLC mua lại Công ty Trados GMbH và đổi tên sản phẩm thành SDL Trados. Tính đến nay với hơn 25 năm phát triển, tổng mức đầu tưnghiên cứu và phát triển SDL Trados với con sốtrên...

  pdf4 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 10/09/2013 | Lượt xem: 2856 | Lượt tải: 0

 • Mệnh đề -Ing và -ed (-ing and -ed clauses)Mệnh đề -Ing và -ed (-ing and -ed clauses)

  Xét ví dụ sau: Feeling tired, I went to bed early. (Cảm thấy mệt, tôi đi ngủ sớm.) Trong câu này: I went to bed early là mệnh đề chính (main clause) Feeling tired là -ing clause. Chúng ta dùng -ing clause trong các trường hợp như sau: Khi nói đến hai điều xảy ra đồng thời chúng ta có thể dùng -ing cho một trong hai động từ diễn tả hai ...

  doc3 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 10/09/2013 | Lượt xem: 1932 | Lượt tải: 0