• Luật pháp - Chương VI: Chiết khấu giấy tờ có giáLuật pháp - Chương VI: Chiết khấu giấy tờ có giá

  I. Khái niệm và đặc điểm của hoạt động chiết khấu giấy tờ có giá 1. Khái niệm giấy tờ có giá Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, nhu cầu về vốn và nhu cầu thanh toán trong quan hệ kinh doanh của các chủ thể ngày càng phát triển. Để đáp ứng nhu cầu về vốn và tăng c-ờng khả năng thanh toán, các chủ thể không chỉ sử dụng tiền mặt do Nhà n-ớc ...

  pdf80 trang | Chia sẻ: hoang16 | Ngày: 16/09/2020 | Lượt xem: 615 | Lượt tải: 1

 • Tài liệu hướng dẫn học tập luật lao động Việt NamTài liệu hướng dẫn học tập luật lao động Việt Nam

  Pháp luật lao ñộng quy ñịnh quyền và nghĩa vụ của người lao ñộng và của người sử dụng lao ñộng, các tiêu chuẩn lao ñộng, các nguyên tắc sử dụng và quản lý lao ñộng, góp phần thúc ñẩy sản xuất, vì vậy có vị trí quan trọng trong ñời sống xã hội và trong hệ thống pháp luật của quốc gia cũng như quốc tế. Pháp luật lao ñộng bảo vệ quyền làm việc, lợ...

  pdf142 trang | Chia sẻ: hoang16 | Ngày: 16/09/2020 | Lượt xem: 640 | Lượt tải: 1

 • Luật pháp - Chương VI. Quan hệ pháp luật giữa vợ chồngLuật pháp - Chương VI. Quan hệ pháp luật giữa vợ chồng

  I. Khái niệm về quan hệ pháp luật giữa vợ và chồng Theo nguyên tắc chung, kể từ khi việc kết hôn đ-ợc cơ quan nhà n-ớc có thẩm quyền công nhận, giữa nam và nữ đã phát sinh quan hệ vợ chồng hợp pháp (khoản 2, 6, Điều 8 Luật hôn nhân và gia đình năm 2000). Nội dung của quan hệ pháp luật giữa vợ và chồng bao gồm các quyền và nghĩa vụ về nhân thân...

  pdf146 trang | Chia sẻ: hoang16 | Ngày: 16/09/2020 | Lượt xem: 656 | Lượt tải: 1

 • Luật pháp - Chương XII: Những vấn đề cơ bản của luật hiến pháp Hoa KỳLuật pháp - Chương XII: Những vấn đề cơ bản của luật hiến pháp Hoa Kỳ

  Lịch sử lập hiến hoa kỳ Năm 1776 n-ớc Mỹ giành đ-ợc độc lập, chấm dứt hoàn toàn đô hộ của của bọn thực dân Anh. Bản tuyên ngôn độc lập của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ đ7 đ-ợc long trọng công bố vào ngày 4/7/1776. Bản tuyên ngôn gồm 3 phần: Phần thứ nhất khẳng định những quyền cơ bản của con ng-ời và nguyên tắc cơ bản để thiết lập chính quyền là bảo ...

  pdf93 trang | Chia sẻ: hoang16 | Ngày: 16/09/2020 | Lượt xem: 594 | Lượt tải: 1

 • Giáo trình môn luật hành chính Việt NamGiáo trình môn luật hành chính Việt Nam

  1. KHÁI NIỆM VỀ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC 1.1 Khái niệm và ñặc ñiểm quản lý Có nhiều cách giải thích khác nhau cho thuật ngữ "hành chính" và "luật hành chính". Tuy nhiên, tất cả ñều thống nhất ở một ñiểm chung: Luật Hành chính là ngành luật về quản lý nhà nước. Do vậy, thuật ngữ "hành chính" luôn luôn ñi kèm và ñược giải thích thông qua khái...

  pdf189 trang | Chia sẻ: hoang16 | Ngày: 16/09/2020 | Lượt xem: 607 | Lượt tải: 1

 • Luật pháp - Luật đất đaiLuật pháp - Luật đất đai

  Những vấn đề chung về luật đất đai và chế độ sở hữu toàn dân về đất đai • (2) Chế độ quản lý nhà nước đối với đất đai: • (3) Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất; • (4) Giải quyết tranh chấp đất đai

  pdf103 trang | Chia sẻ: hoang16 | Ngày: 16/09/2020 | Lượt xem: 593 | Lượt tải: 1

 • Luật pháp - Chương XV: Tổ chức và hoạt động công chứngLuật pháp - Chương XV: Tổ chức và hoạt động công chứng

  1. Khái niệm công chứng Mặc dù công chứng với t- cách là một thể chế pháp lý đã đ-ợc hình thành ở n-ớc ta, từ những năm 1930 d-ới thời Pháp thuộc (bấy giờ đ-ợc gọi là ch-ởng khế), nh-ng mãi cho đến năm 1987 thì thuật ngữ pháp lý “công chứng” mới đ-ợc sử dụng một cách chính thức và phổ biến trong các văn bản pháp luật của Nhà n-ớc và từng b-ớc ...

  pdf209 trang | Chia sẻ: hoang16 | Ngày: 16/09/2020 | Lượt xem: 586 | Lượt tải: 1

 • Ôn tập môn Luật hiến pháp Việt Nam 1Ôn tập môn Luật hiến pháp Việt Nam 1

  (Bản scan) Ôn tập môn Luật hiến pháp Việt Nam 1 1. Tại sao khoa học Luật hiến pháp là một môn khoa học pháp lý chuyên ngành? Tương ứng với một số ngành luật thương có 1 khoa gọc pháp lí nghiên cứu về luật đó. Các ngành khoa học pháp lí được gọi là khoa học pháp lí chuyên ngành

  pdf22 trang | Chia sẻ: hoang16 | Ngày: 16/09/2020 | Lượt xem: 618 | Lượt tải: 1

 • Những vấn đề cơ bản trong đấu tranh phòng chống tội phạm hiện nayNhững vấn đề cơ bản trong đấu tranh phòng chống tội phạm hiện nay

  1. Tội phạm a. Tội phạm là gì? Điều 8 BLHS năm 1999 của Nước cộng hòa XHCN Việt Nam qui định: “Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được qui định trong Bộ luật hình sự, do người có năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý, xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, xâm phạm chế độ chính trị,...

  pdf79 trang | Chia sẻ: hoang16 | Ngày: 16/09/2020 | Lượt xem: 673 | Lượt tải: 1

 • Luật pháp - Giao kết HĐTMQTLuật pháp - Giao kết HĐTMQT

  Khái niệm ĐNGKHĐ  Về hình thức của ĐNGK  Thời điểm ĐNGK có hiệu lực  Thời hạn hiệu lực của ĐNGK  Rút lại ĐNGK  Hủy bỏ ĐNGK  Chấm dứt hiệu lực ĐNGK

  pdf12 trang | Chia sẻ: hoang16 | Ngày: 16/09/2020 | Lượt xem: 641 | Lượt tải: 1