• Dạy học văn học Anh - Mỹ cho sinh viên chuyên ngữ trường Đại học Hồng Đức trên Wikispaces Classroom theo hình thức dạy học kết hợp (Blended learning)Dạy học văn học Anh - Mỹ cho sinh viên chuyên ngữ trường Đại học Hồng Đức trên Wikispaces Classroom theo hình thức dạy học kết hợp (Blended learning)

  TÓM TẮT Blended Learning là một khái niệm mới trong giáo dục, dùng để chỉ một hình thức dạy học trong đó người học được học ít nhất một phần nội dung bằng hình thức trực tuyến với sự hỗ trợ của công nghệ. Nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng Blended Learning sẽ là hình thức dạy học phù hợp nhất trong thời kỳ bùng nổ thông tin và công nghệ số ngày...

  pdf8 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 02/08/2021 | Lượt xem: 40 | Lượt tải: 0

 • Nhận thức của sinh viên trường Đại học Hồng Đức về hành vi lệch chuẩnNhận thức của sinh viên trường Đại học Hồng Đức về hành vi lệch chuẩn

  TÓM TẮT Với mục đích tìm hiểu nhận thức của sinh viên (SV) trường Đại học Hồng Đức về hành vi lệch chuẩn giúp nâng cao chất lượng Giáo dục - Đào tạo của nhà trường. Bài viết tập trung chủ yếu vào 2 nội dung: 1. Tìm hiểu nhận thức của sinh viên trường Đại học Hồng Đức về khái niệm hành vi lệch chuẩn; 2. Tìm hiểu nhận thức của sinh viên về “mức ...

  pdf10 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 02/08/2021 | Lượt xem: 37 | Lượt tải: 0

 • Điều chỉnh chương trình đào tạo theo hướng phát triển năng lực người học trong giáo dục đại họcĐiều chỉnh chương trình đào tạo theo hướng phát triển năng lực người học trong giáo dục đại học

  1. ĐẶT VẤN ĐỀ Trong bối cảnh có những thay đổi to lớn về tình hình quốc tế và trong nước, chương trình giáo dục (CTGD) và giáo dục đại học (GDĐH) Việt Nam cần phải có những đổi mới căn bản. Sự đổi mới phải bắt đầu từ tư duy về triết lí của CTGD như: Cách xác định và phân tích nhu cầu, cách xác định mục tiêu đào tạo, lựa chọn và sắp xếp nội dung...

  pdf13 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 02/08/2021 | Lượt xem: 31 | Lượt tải: 0

 • Giáo dục âm nhạc truyền thống cho sinh viên trường Đại học Hồng ĐứcGiáo dục âm nhạc truyền thống cho sinh viên trường Đại học Hồng Đức

  TÓM TẮT Âm nhạc truyền thống là những tác phẩm âm nhạc có giá trị, lưu giữ bản sắc văn hóa dân tộc. Thông qua âm nhạc truyền thống, chúng ta có thể hiểu được văn hóa của đất nước, sức mạnh trí tuệ của dân tộc. Tuy nhiên trong bối cảnh đất nước hội nhập và phát triển, thế hệ trẻ bị ảnh hưởng nhiều của văn hóa ngoại lai. Trong các hoạt động văn h...

  pdf8 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 02/08/2021 | Lượt xem: 30 | Lượt tải: 0

 • Thực trạng giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên Sư phạm trường Đại học Hồng ĐứcThực trạng giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên Sư phạm trường Đại học Hồng Đức

  TÓM TẮT Quá trình giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên sư phạm có vai trò rất quan trọng, ảnh hưởng lớn đến chất lượng đào tạo của nhà trường, góp phần hình thành cho sinh viên những phẩm chất đạo đức của người thầy giáo trong tương lai. Nghiên cứu thực trạng giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên sư phạm trường Đại học Hồng Đức cho ...

  pdf12 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 02/08/2021 | Lượt xem: 33 | Lượt tải: 0

 • Vấn đề lựa chọn trường đại họcVấn đề lựa chọn trường đại học

  TÓM TẮT Quá trình lựa chọn trường đại học rất phức tạp và thay đổi theo thời gian. Bài viết này tập trung giới thiệu và làm rõ các hướng nghiên cứu về việc lựa chọn trường đại học của học sinh và đưa ra gợi ý nhằm gợi ý hướng nghiên cứu phù hợp với bối cảnh giáo dục đại học Việt Nam. Qua đó gợi ý giúp các nhà nghiên cứu, các nhà hoạch định chín...

  pdf8 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 02/08/2021 | Lượt xem: 57 | Lượt tải: 0

 • Chiến lược marketing trường Đại học Hùng Vương tỉnh Phú ThọChiến lược marketing trường Đại học Hùng Vương tỉnh Phú Thọ

  Trong mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ chiến lược marketing đóng một vai trò vô cùng quan trọng nhất là trong thời điểm hiện nay khi mà sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt và cùng với đó là các khái niệm kinh doanh mới không ngừng thay đổi. Chiến lược Marketing phổ biến trên thế giới hiện nay là chiến lược Marketing hỗn hợp (Mark...

  pdf6 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 02/08/2021 | Lượt xem: 53 | Lượt tải: 0

 • Cách mạng công nghiệp 4.0 những thách thức, thời cơ ảnh hưởng đến đào tạo nguồn nhân lực văn hóa, thể thao và du lịchCách mạng công nghiệp 4.0 những thách thức, thời cơ ảnh hưởng đến đào tạo nguồn nhân lực văn hóa, thể thao và du lịch

  Tóm tắt: Bài viết cung cấp cho độc giả một cách khái quát về sự phát triển của cách mạng công nghệ trong lịch sử xã hội loài người, cũng như những ảnh hưởng to lớn do chúng mang lại. Đặc biệt là những thách thức, thời cơ ảnh hưởng đến công tác đào tạo nguồn nhân lực văn hóa, thể thao và du lịch Việt Nam do cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang bùng p...

  pdf6 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 02/08/2021 | Lượt xem: 53 | Lượt tải: 0

 • Factors affecting science research motivation of lecturers of Hanoi UniversityFactors affecting science research motivation of lecturers of Hanoi University

  Abstract: By synthesizing domestic and foreign studies related to the scientific research motivation of lecturers, considering the factors of studies models, inheriting suitable research results to build model of factors influencing to the scientific research motivation of lecturers of Hanoi University. This study applied factor analysis (EFA) t...

  pdf15 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 02/08/2021 | Lượt xem: 55 | Lượt tải: 0

 • Các yếu tố ảnh hưởng đến động cơ học tập của sinh viên khối kinh tế trường Đại học Quốc tế Hồng BàngCác yếu tố ảnh hưởng đến động cơ học tập của sinh viên khối kinh tế trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

  Abstract: The intent of this study to determine factors affecting the economics student’s motivation at Hong Bang International University. The research data was collected from 254 students at School. The Cronbach Alpha Test, Exploratory Factor Analysis and. The results show that: spiritual life, lecturer’s competencies, the suitability of major...

  pdf7 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 02/08/2021 | Lượt xem: 46 | Lượt tải: 0