• Thực trạng lao động và việc làm nông thôn hiện nayThực trạng lao động và việc làm nông thôn hiện nay

  Theo kết quả điều tra LFS năm 2009, dân số khu vực nông thôn tính đến thời điểm 1/9/2009 có 60,63 triệu người, chiếm 70,4% dân số cả nước. So với số liệu thống kê năm 1990 (80,5% dân số nông thôn), sau gần 20 năm dân số khu vực nông thôn Việt Nam đã giảm 10,1 điểm %, tương đương với mức giảm trung bình 0,5%/năm. Mức giảm này cũng có nghĩa rằng nhữn...

  pptx18 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 04/03/2016 | Lượt xem: 2047 | Lượt tải: 1

 • Quan hệ lao độngQuan hệ lao động

  Là tất cả những điều được đề cập trong Luật Lao động? Bao gồm nhiều khía cạnh: Việc làm Tiền công Bảo hiểm xã hội Dạy nghề An toàn vệ sinh Thực tế, đó là quan hệ giữa người bán-người mua sức lao động: Xác lập lao động như một hình thức hàng hóa Lao động là đối tượng tạo nên mối quan hệ lao động Sự mua bán thông qua thị trường lao động

  pptx23 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 04/03/2016 | Lượt xem: 2162 | Lượt tải: 2

 • Báo cáo Xu hướng lao động và xã hội Việt Nam 2009/2010Báo cáo Xu hướng lao động và xã hội Việt Nam 2009/2010

  Diễn biến kinh tế, thị trường lao động và xã hội Tác động của khủng hoảng kinh tế toàn cầu ở Việt Nam Việc làm và thập kỷ việc làm bền vững châu Á

  pptx25 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 04/03/2016 | Lượt xem: 1583 | Lượt tải: 1

 • Thực trạng lao động việc làm Việt Nam năm 2011Thực trạng lao động việc làm Việt Nam năm 2011

  Quy mô và phân bố LLLĐ Cả nước có 51.4 triệu người trong độ tuổi lao động 50.35 triệu người có việc làm 48% là nữ giới 70.3% LLLĐ vẫn ở khu vực nông thôn Có sự khác biệt về phân bố LLLĐ giữa các vùng miền

  pptx40 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 04/03/2016 | Lượt xem: 1822 | Lượt tải: 2

 • Những thách thức việc làm của thanh niên hiện nayNhững thách thức việc làm của thanh niên hiện nay

  Thanh niên chiếm một tỷ lệ lớn dân số thế giới (20%) 85% số người độ tuổi thanh niên đang sống ở các quốc gia đang phát triển 60% số người độ tuổi thanh niên sống ở châu Á Một trong những vấn đề thanh niên đang phải đối mặt là vấn đề thất nghiệp và tìm kiếm việc làm

  pptx26 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 04/03/2016 | Lượt xem: 1799 | Lượt tải: 1

 • Phân công lao động và thị trường lao độngPhân công lao động và thị trường lao động

  Lao động cá nhân và lao động xã hội Lao động cá nhân là LĐSX ra sản phẩm chỉ để tiêu dùng cho cá nhân Lao động nhằm tạo ra sản phẩm phục vụ cho xã hội và bị quy định bởi PCLĐ gọi là lao động xã hội

  pptx19 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 04/03/2016 | Lượt xem: 1484 | Lượt tải: 1

 • Di cư lao động nông thôn – Đô thị ở Việt NamDi cư lao động nông thôn – Đô thị ở Việt Nam

  Lịch sử của Việt Nam gắn liền với quá trình Di cư lao động giữa các vùng miền Di cư nông thôn – đô thị là một diễn trình lâu dài, và ngày càng nổi bật trong những năm gần đây Di cư nông thôn – đô thị biểu thị sự bất bình đẳng và khác biệt vùng miền về các điều kiện kinh tế-xã hội

  pptx30 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 04/03/2016 | Lượt xem: 1509 | Lượt tải: 1

 • Một số nội dung cơ bản của Bộ luật Lao độngMột số nội dung cơ bản của Bộ luật Lao động

  Tiền lương là vấn đề cơ bản nhất để xác đinh tiêu chuẩn lao động “Đẩy mạnh phát triển thị trường lao động. Tiền lương, tiền công phải được coi là giá cả sức lao động, được hình thành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước” Tiền lương tối thiểu phải hướng đến mục tiêu bảo vệ người lao động dễ bị tổn thương, về bản chất là mức sống tối ...

  pptx7 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 04/03/2016 | Lượt xem: 4115 | Lượt tải: 2

 • Biến đổi lao động và biến đổi xã hộiBiến đổi lao động và biến đổi xã hội

  BĐLĐ là biến đổi ở từng bộ phận cấu thành của lao động và toàn bộ cấu trúc lao động, biến đổi sự phân công lao động trong xã hội và biến đổi mối quan hệ của lao động đối với con người và mối quan hệ của lao động đối với xã hội Engels: Lao động đóng vai trò trong sáng tạo ra con người, sáng tạo ra xã hội loài người Khi xã hội có phân chia gi...

  pptx10 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 04/03/2016 | Lượt xem: 1528 | Lượt tải: 1

 • Thiết chế và tổ chức lao độngThiết chế và tổ chức lao động

  Khái niệm thiết chế: Thiết chế là những quy tắc, các luật chơi mà cá nhân, nhóm và các tổ chức tham gia cuộc chơi đó phải tuân thủ Thiết chế là những quy tắc, chuẩn mực và tổ chức quy định hành vi con người Luật Lao động và các quy định về pháp luật lao động tạo nên thiết chế lao động chính thức quy định hành vi, hoạt động lao động của các cá n...

  pptx17 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 04/03/2016 | Lượt xem: 1538 | Lượt tải: 2