• Quan niệm của A.toffler về làn sóng văn minhQuan niệm của A.toffler về làn sóng văn minh

  Bàn về biến đổi xã hội trong mối quan hệ với lao động Toffler có sử dụng quan niệm “làn sóng văn minh” để đề cập đến những ảnh hưởng to lớn xuất phát từ cách tổ chức lao động xã hội Loài người đã trải qua ba làn sóng văn minh: nông nghiệp-công nghiệp-dịch vụ

  pptx6 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 04/03/2016 | Lượt xem: 1473 | Lượt tải: 0

 • Thuyết chức năng của Durkheim về phân cấp lao độngThuyết chức năng của Durkheim về phân cấp lao động

  Lý thuyết chức năng về sự PCCLĐ của Durkheim là nền tảng lý thuyết XHH LĐ Xuất phát điểm về mối quan hệ giữa nhân cách cá nhân và sự đoàn kết xã hội Làm thế nào mà các cá nhân càng tự chủ thì lại càng phụ thuộc vào xã hội? Càng cá nhân bao nhiêu càng tập thể bấy nhiêu  Chức năng Phân công của LĐXH

  pptx7 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 04/03/2016 | Lượt xem: 1475 | Lượt tải: 2

 • Xã hội học Marx - Lenin về Lao độngXã hội học Marx - Lenin về Lao động

  LĐ là quá trình tự nhiên diễn ra giữa con người và giới tự nhiên Mục đích của LĐ: nhằm đáp ứng nhu cầu con người Tác động của LĐ Thay đổi giới tự nhiên Thay đổi con người

  pptx21 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 04/03/2016 | Lượt xem: 1341 | Lượt tải: 1

 • Adam smith và phân công lao độngAdam smith và phân công lao động

  Cuốn sách: Của cải của các dân tộc (1776) Là bản tuyên ngôn cho sự ra đời môn khoa học kinh tế và khoa học về lao động xã hội Ý tưởng sâu xa: quan điểm về thị trường, nhà nước, sự phân công lao động, chuyên môn hóa và chính sách phát triển kinh tế xã hội

  pptx15 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 04/03/2016 | Lượt xem: 2512 | Lượt tải: 1

 • Xã hội học văn hoáXã hội học văn hoá

  Sự phát triển và tiến bộ của khoa học kĩ thuật ngày hôm nay đã giúp con người có nhiều khả năng giải quyết những vấn đề mang tính toàn cầu trong đời sống của mình, nhất là ở Việt Nam, từ sau đổi mới kinh tế (năm 1986). Con người ngày càng có nhiều cơ hội để tiếp xúc, giao lưu với văn hoá hiện đại, với văn minh tiên tiến nhất của thế giới. Đi...

  pdf53 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 04/03/2016 | Lượt xem: 1291 | Lượt tải: 2

 • Xã hội học tôn giáoXã hội học tôn giáo

  I/ QUAN HỆ VỀ NIỀM TIN TÔN GIÁO: Niền tin tôn giáo đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với tín đồ, nó là định hướng giá trị bền vững và chi phối hành động, tình cảm, ý thức, lối sống của tín đồ, vì vậy khi nói đến tín đồ nghĩa là nói đến con người có niềm tin tôn giáo. II/ NGUỒN GỐC CỦA NIỀM TIN TÔN GIÁO: a/ Tiếp cận niềm tin tôn giáo từ góc độ...

  doc8 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 04/03/2016 | Lượt xem: 1883 | Lượt tải: 3

 • Thực trạng vi phạm Luật an toàn giao thông hiện nay. (Nghiên cứu trên địa bàn TP. Hà Nội 6 tháng đầu năm 2010)Thực trạng vi phạm Luật an toàn giao thông hiện nay. (Nghiên cứu trên địa bàn TP. Hà Nội 6 tháng đầu năm 2010)

  I. Mục đích nghiên cứu. - Tìm hiểu về thực trạng tình hình vi phạm an toàn giao thông trên địa bàn TP. Hà Nội hiện nay. - Phát hiện nguyên nhân dẫn đến tình trạng vi phạm an toàn giao thông trên địa bàn TP. Hà Nội hiện nay. - Từ những nguyên nhân đó đưa ra giải pháp nhằm giúp các cơ quan chức năng khắc phục tình trạng vi phạm luật an toàn giao t...

  doc5 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 04/03/2016 | Lượt xem: 1579 | Lượt tải: 1

 • Xã hội học giáo dụcXã hội học giáo dục

  . Đối tượng, nhiệm vụnghiên cứu của xã hội học 1. Đối tượng nghiên cứu của xã hội học Đối tượng nghiên cứu của xã hội học (XHH) là xã hội loài người, trong đó quan hệxã hội (tương quan xã hội) được xuất phát từcon người xã hội (XH) và được biểu hiện thông qua các sinh hoạt XH, lao động và hành vi XH giữa người với người. - Tìm hiểu tính q...

  pdf54 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 04/03/2016 | Lượt xem: 1293 | Lượt tải: 2

 • Khái niệm lối sống, đối tượng, chức năng, nhiệm vụ và phương pháp của xã hội học lối sốngKhái niệm lối sống, đối tượng, chức năng, nhiệm vụ và phương pháp của xã hội học lối sống

  KHÁI NIỆM LỐI SỐNG. 1.1 Định nghĩa lối sống: Lối sống là một hệ thống những đặc điểm chủ yếu nói lên hoạt động của các dân tộc, các giai cấp, các nhóm xã hội, các cá nhân trong những điều kiện của một hình thái kinh tế-xã hội nhất định. Lối sống tổng hòa những hình thức hoạt động cơ bản phụ thuộc vào điều kiệnvà những nhu cầucủa con ngư...

  pdf60 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 04/03/2016 | Lượt xem: 7989 | Lượt tải: 3

 • Đại cương xã hội họcĐại cương xã hội học

  1.XH học là gì? Trình bày đối tượng nghiên cứu của XH học và mqhệ giữa XH học với các KH XH khác. A. xã hội học là gì? #KháI niệm: - xét về mặt thuật ngữ, nhiều nhà nghcứu cho rằng XH học bằng SocietaS ( gốc la tinh) và LogoS( gốc hi laS) có nghĩa là học thuyết trên n/c . Như vậy xhh được hiểu là học thuyết về XH, nghcứu XH. - Xét về mặt ls, Au...

  doc30 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 04/03/2016 | Lượt xem: 1315 | Lượt tải: 1