• Bản chất khoa học, cách mạng của triết học Mác và vấn đề giảng dạy triết học Mác - Lênin trong trường đại học hiện nayBản chất khoa học, cách mạng của triết học Mác và vấn đề giảng dạy triết học Mác - Lênin trong trường đại học hiện nay

  Tóm tắt Chủ nghĩa Mác do C. Mác và Ph. Ăngghen sáng lập vào giữa thế kỷ XIX với ba bộ phận cấu thành (Triết học, Kinh tế chính trị học, Chủ nghĩa xã hội khoa học), đầu thế kỷ XX đã được V.I. Lênin phát triển thành chủ nghĩa Mác - Lênin là đỉnh cao của tư duy nhân loại, được thừa nhận là cơ sở thế giới quan, phương pháp luận duy nhất đúng đắn ...

  pdf11 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 19/07/2021 | Lượt xem: 179 | Lượt tải: 1

 • Tư tưởng sinh thái trong truyện ngắn của Trần Duy PhiênTư tưởng sinh thái trong truyện ngắn của Trần Duy Phiên

  Tóm tắt Từ thập niên 90, nhà văn Trần Duy Phiên đã sáng tác nhiều tác phẩm mang đậm tư tưởng sinh thái. Đây là một hiện tượng khá đặc biệt trong đời sống văn học Việt Nam đương đại, thể hiện sự nhạy cảm của nhà văn đối với một vấn nạn mang tính toàn cầu – vấn nạn môi trường. Từ góc nhìn sinh thái, bài viết sẽ làm rõ tư tưởng sinh thái của Trần ...

  pdf9 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 19/07/2021 | Lượt xem: 238 | Lượt tải: 1

 • Chủ nghĩa Mác - Lênin - Giá trị trường tồn và sức sống thời đạiChủ nghĩa Mác - Lênin - Giá trị trường tồn và sức sống thời đại

  Tóm tắt Ra đời cách đây đã 172 năm, trải qua bao thăng trầm và biến cố của lịch sử, chủ nghĩa Mác - Lênin - học thuyết khoa học, cách mạng, hoàn bị, triệt để, nhân văn, sáng tạo, do C. Mác và Ph. Ăngghen khởi thảo, sáng lập; V.I. Lênin bảo vệ, bổ sung và phát triển, không ngừng được bổ sung, phát triển, hoàn thiện. Bài viết bước đầu, đi sâ...

  pdf13 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 19/07/2021 | Lượt xem: 230 | Lượt tải: 1

 • Tự do và trách nhiệm trong tiểu thuyết Thằng điên và Quỷ sứ của Sarkadi ImreTự do và trách nhiệm trong tiểu thuyết Thằng điên và Quỷ sứ của Sarkadi Imre

  Sarkadi Imre (1921-1961) thuộc thế hệ nhà văn từng trải qua đại chiến thế giới lần thứ hai bị khủng hoảng sâu sắc. Những truyện ngắn, vở kịch của ông viết sau ngày giải phóng là những mảng kí ức sống động về nỗi kinh hoàng của con người trong chiến tranh. Tập truyện ngắn Cuộc gặp không thành (1956) đề cập đến những mâu thuẫn bên trong của x...

  pdf8 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 19/07/2021 | Lượt xem: 177 | Lượt tải: 1

 • Những cốt lõi tạo nên sức sống trường tồn và giá trị thời đại của chủ nghĩa Mác - LêninNhững cốt lõi tạo nên sức sống trường tồn và giá trị thời đại của chủ nghĩa Mác - Lênin

  Tóm tắt Bài viết tác giả tập trung đi sâu nghiên cứu, phân tích, đánh giá những phương diện cốt lõi, nền tảng, chủ yếu tạo nên sức sống trường tồn và giá trị thời đại của chủ nghĩa Mác - Lênin như: Chủ nghĩa Mác - Lênin là tinh hoa văn hóa nhân loại, tinh thần thời đại; kho tàng tri thức phong phú, quý báu của nhân loại, có bộ phận hạt nhâ...

  pdf14 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 19/07/2021 | Lượt xem: 190 | Lượt tải: 1

 • Tổ chức cho học sinh tương tác trong quá trình đọc văn bảnTổ chức cho học sinh tương tác trong quá trình đọc văn bản

  Tóm tắt Để học đọc văn bản một cách hiệu quả, việc học sinh nghe giáo viên giảng, trả lời các câu hỏi của giáo viên, thảo luận với bạn để giải quyết các bài tập giáo viên đưa ra là chưa đủ. Các em cần được thực sự trải nghiệm việc “đọc” gần với cách mà hoạt động này diễn ra trong thực tế. Bài viết giới thiệu “nhóm văn chương”, một hình thức tổ ...

  pdf10 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 19/07/2021 | Lượt xem: 278 | Lượt tải: 1

 • Chủ nghĩa Mác - Lênin và sự vận dụng, phát triển sáng tạo của Hồ Chí Minh và đảng Cộng sản Việt Nam vào hoàn cảnh lịch sử cụ thể của đất nướcChủ nghĩa Mác - Lênin và sự vận dụng, phát triển sáng tạo của Hồ Chí Minh và đảng Cộng sản Việt Nam vào hoàn cảnh lịch sử cụ thể của đất nước

  Tóm tắt Chủ nghĩa Mác - Lênin là“hệ thống quan điểm và học thuyết” khoa học của C. Mác, Ph.Ănghen và sự phát triển của Lênin; được hình thành và phát triển trên cơ sở kế thừa và phát triển những giá trị của lịch sử tư tưởng nhân loại và tổng kết thực tiễn của thời đại; là thế giới quan và phương pháp luận phổ biến của nhận thức khoa học và thự...

  pdf11 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 19/07/2021 | Lượt xem: 184 | Lượt tải: 1

 • Vai trò của chủ nghĩa Mác - Lênin với Việt Nam - Qua nhận định, đánh giá của Hồ Chí MinhVai trò của chủ nghĩa Mác - Lênin với Việt Nam - Qua nhận định, đánh giá của Hồ Chí Minh

  Tóm tắt Bài viết bước đầu, nghiên cứu, tìm hiểu những quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về vai trò của chủ nghĩa Mác - Lênin với Việt Nam, nhìn nhận vai trò của chủ nghĩa Mác - Lênin với Việt Nam qua nhận định, đánh giá, lăng kính của Hồ Chí Minh. Qua đó làm rõ vai trò của chủ nghĩa Mác - Lênin với Việt Nam qua lăng kính, nhận định, đánh gi...

  pdf12 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 19/07/2021 | Lượt xem: 192 | Lượt tải: 1

 • Vai trò của triết học Mác - Lênin trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nayVai trò của triết học Mác - Lênin trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay

  Tóm tắt Từ khi ra đời đến nay, chủ nghĩa Mác - Lênin nói chung, triết học Mác - Lênin nói riêng đã và đang vượt qua mọi sự phê phán, xuyên tạc của các thế lực thù địch từ đó tiếp tục khẳng định bản chất khoa học và cách mạng của mình. Trước những biến động to lớn mang tính cách mạng của kỷ nguyên toàn cầu hóa hiện nay, triết học Mác - Lênin...

  pdf7 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 19/07/2021 | Lượt xem: 312 | Lượt tải: 1

 • Chính sách kinh tế mới của V.I. Lênin - Lý luận và thực tiễn trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nayChính sách kinh tế mới của V.I. Lênin - Lý luận và thực tiễn trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

  I. MỞ ĐẦU Chính sách kinh tế mới (NEP) của V.I. Lênin đƣợc ban hành và áp dụng ở nƣớc Nga Xô viết cách đây gần 100 năm. NEP có rất nhiều nội dung mang tính đột phá về chính sách kinh tế, thể hiện tầm nhìn và bản lĩnh vƣợt thời đại của V.I. Lênin. NEP đã đƣợc Đảng ta nhận thức và vận dụng thành công trong công cuộc đổi mới đất nƣớc. Quá trì...

  pdf8 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 19/07/2021 | Lượt xem: 205 | Lượt tải: 1