• Những cơ sở cơ bản để Hồ Chí Minh tiếp xúc, khẳng định, đi theo, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - LêninNhững cơ sở cơ bản để Hồ Chí Minh tiếp xúc, khẳng định, đi theo, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin

  I. MỞ ĐẦU Chủ nghĩa Mác - Lênin là học thuyết cách mạng, khoa học, sáng tạo, nhân văn, triệt để; đỉnh cao của tri thức nhân loại, trí tuệ thời đại. Hồ Chí Minh đến với chủ nghĩa Mác - Lênin (7/1920), đánh dấu bằng sự kiện Ngƣời gặp Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của V.I. Lênin. Đến với chủ nghĩa ...

  pdf9 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 19/07/2021 | Lượt xem: 107 | Lượt tải: 1

 • Từ tư tưởng về quyền con người trong tác phẩm Bàn về khế ước xã hội của Jean – Jacques Rousseau đến tư tưởng về quyền dân tộc trong Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí MinhTừ tư tưởng về quyền con người trong tác phẩm Bàn về khế ước xã hội của Jean – Jacques Rousseau đến tư tưởng về quyền dân tộc trong Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Triết học Khai sáng Pháp thế kỷ XVIII là một giai đoạn phát triển rực rỡ trong lịch sử tư tưởng nhân loại với những tên tuổi mà học thuyết của họ đã khơi nguồn cho cuộc đấu tranh “chống phong kiến, đề cao lý trí và các quyền tự do, dân chủ của nhân dân”1. Jean - Jacques Rousseau (1712 - 1778) là đại diện tiêu biểu của triết học Khai sáng Ph...

  pdf6 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 19/07/2021 | Lượt xem: 163 | Lượt tải: 1

 • Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua nhà ở xã hội của người dân địa bàn tỉnh Vĩnh LongCác nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua nhà ở xã hội của người dân địa bàn tỉnh Vĩnh Long

  Abstract The research model is proposed by the author with six factors: Location, Financial Situation, Architecture, Legal, Habitat and Social Influence affecting people's decision to buy social housing in the province of Vĩnh Long. By surveying 347 inhabitants in the province of Vinh Long bought apartments in the housing residential quarters, and...

  pdf9 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 08/07/2021 | Lượt xem: 324 | Lượt tải: 1

 • Quan điểm Quan điểm "tiếp cận nhân sinh" trong nghiên cứu cảnh quan địa lý hiện đại

  SUMMARY VIEWPOINT ANTHROPOGENIC APPROACH IN STUDY MODERN GEOGRAPHICAL LANDSCAPE Dr Nguyen Dang Hoi Vietnam-Russian Tropical Centre, Nation Defence Based on the analyse of viewpoint and approach to modern anthropogenic landscapes of other authors in combining with the author's results on anthropogenic landscapes in Vietnam with in ten years, the p...

  pdf9 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 06/07/2021 | Lượt xem: 377 | Lượt tải: 1

 • Phân tích xã hội học quá trình phân giải và tái tạo cơ cấu xã hội ở Việt Nam hiện nayPhân tích xã hội học quá trình phân giải và tái tạo cơ cấu xã hội ở Việt Nam hiện nay

  Cùng với những biến đổi mạnh mẽ cuả thế giới ngày nay, dưới tác động của cách mạng khoa học và công nghệ, chúng ta cũng đang chứng kiến những chuyển động sâu sắc trong nền tảng cấu trúc của mỗi xã hội. Giống như những dòng nham thạch đang cuộn chảy dưới lòng sâu của bề mặt xã hội, tái định lại một kết cấu mới cho sự phát triển xã hội, sự biến đ...

  pdf13 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 1132 | Lượt tải: 1

 • Làm việc cùng Chương trình Nhân quyền Liên Hợp Quốc: Sổ tay cho Xã hội Dân sựLàm việc cùng Chương trình Nhân quyền Liên Hợp Quốc: Sổ tay cho Xã hội Dân sự

  Viết lời nói đầu cho cuốn Sổ tay này là một trong những việc đầu tiên tôi làm trên cương vị Cao ủy Nhân quyền. Tôi nghĩ việc này thật phù hợp. Việc này cho tôi một cơ hội sớm để, từ vị trí mới này, nhấn mạnh điều tôi luôn tin tưởng trong suốt sự nghiệp mình. Tôi luôn tin vào năng lực biến đổi của xã hội dân sự. Không ai có thể xem nhẹ những đóng...

  pdf182 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 969 | Lượt tải: 1

 • Biến đổi xã hội ở Việt Nam qua hơn 20 năm đổi mớiBiến đổi xã hội ở Việt Nam qua hơn 20 năm đổi mới

  Tính đến thời điểm hiện nay (2008), đổi mới ở Việt Nam đã trải qua hơn 20 năm, hơn 1/5 thế kỷ. Trong khoảng thời gian đó, ở Việt Nam đã diễn ra rất nhiều biến đổi trên các lĩnh vực của đời sống. Trong những biến đổi đó, có biến đổi xã hội, tức là biến đổi về mặt xã hội, phương diện xã hội của xã hội tổng thể. Có thể nói, đã đủ thời gian cho việc...

  pdf16 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 896 | Lượt tải: 1

 • Tài liệu Hướng dẫn thực tập làm sách bìa cứngTài liệu Hướng dẫn thực tập làm sách bìa cứng

  Nhằm trang bị cho cán bộ thư viện những kỹ năng cần thiết trong việc bảo quản, gia cố và tu bổ tài liệu, giúp thực hiện chức năng gìn giữ và phục vụ tài liệu thư viện một cách có hiệu quả và để tổ chức lớp tập huấn chuyên môn “Kỹ thuật đóng sách và tu bổ tài liệu thư viện” đạt chất lượng cao, tác giả đã biên soạn tài liệu “Hướng dẫn thực tập là...

  pdf19 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 1169 | Lượt tải: 1

 • Ý thức xã hộiÝ thức xã hội

  Khái niệm: ý thức xã hội là mặt tinh thần của đời sống xã hội bao gồm những quan điểm, tư tưởng cùng những tình cảm, tâm trạng, truyền thống của một cộng đồng xã hội, nảy sinh từ tồn tại xã hội và phản ánh tồn tại xã hội trong những giai đoạn phát triển nhất định.

  ppt23 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 04/03/2016 | Lượt xem: 1561 | Lượt tải: 4

 • Thực trạng lao động và việc làm nông thôn hiện nayThực trạng lao động và việc làm nông thôn hiện nay

  Theo kết quả điều tra LFS năm 2009, dân số khu vực nông thôn tính đến thời điểm 1/9/2009 có 60,63 triệu người, chiếm 70,4% dân số cả nước. So với số liệu thống kê năm 1990 (80,5% dân số nông thôn), sau gần 20 năm dân số khu vực nông thôn Việt Nam đã giảm 10,1 điểm %, tương đương với mức giảm trung bình 0,5%/năm. Mức giảm này cũng có nghĩa rằng nhữn...

  pptx18 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 04/03/2016 | Lượt xem: 1957 | Lượt tải: 1