• Bài giảng Các phương pháp tiếp cận hành vi con người trong môi trường xã hộiBài giảng Các phương pháp tiếp cận hành vi con người trong môi trường xã hội

  Được gợi lên từ những vùng kính dục của cơ thể như miệng, hậu môn, cơ quan sinh dục. Sự thay đổi vị trí của sung các xung năng tạo ra sự chuyển động từ giai đoạn này sang giai đoạn khác. Mục tiêu của các xung năng tạo ra các nhu cầu và giải thỏa mãn nhu cầu sẽ tạo sự cân bằng tâm lý và sinh lý.

  ppt20 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 09/08/2013 | Lượt xem: 2434 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Hành vi con người trong môi trường xã hộiBài giảng Hành vi con người trong môi trường xã hội

  Nghĩa rộng: là tất cả các nhân tố tự nhiên và xã hội cần thiết cho sự sống, sản xuất của con người như tài nguyên thiên nhiên, không khí, đất, nước, ánh sáng, cảnh quan, quan hệ xã hội.

  ppt14 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 09/08/2013 | Lượt xem: 4805 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Những vấn đề chung của tâm lý họcBài giảng Những vấn đề chung của tâm lý học

  Đời sống tâm lý của con người được bao gồm nhiều hiện tượng phong phú, đa dạng, phức tạp như cảm giác, tri giác, trí nhớ, tư duy, tưởng tưởng, tình cảm, ý chí, khí chất, năng lực, lý tưởng, niềm tin.v.v Trong tiếng Việt, thuật ngữ “tâm lý”, “tâm hồn” đã có từ lâu. Từ điển tiếng Việt (1988) định nghĩa một cách tổng quát rằng: “tâm lý” là ý nghĩ, t...

  doc17 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 09/08/2013 | Lượt xem: 2401 | Lượt tải: 1

 • Giáo trình hành vi tổ chứcGiáo trình hành vi tổ chức

  Trong bài này, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào tìm hiểu khái niệm về hành vi tổ chức. Giới thiệu mô hình hành vi tổ chức với các biến phụ thuộc liên quan đến hành vi và các biến độc lập. Ngoài ra, bài học cũng đề cập đến những đóng góp của các môn học khác cho lĩnh vực này và mối quan hệ giữa hành vi tổ chức với công tác quản lý.

  pdf180 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 09/08/2013 | Lượt xem: 5869 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Quản lý sự thay đổi tổ chứcBài giảng Quản lý sự thay đổi tổ chức

  Có nguồn gốc từ chính những người lao động trong tổ chức: ƒNhu cầu của người lao động, Sự thỏa mãn công việc, Sự cam kết với tổ chức, ƒHành vi và kết quả thực hiện công việc của họ có tác động nhất định tới hoạt động của tổ chức, đòi hỏi tổ chức phải có những thay đổi.

  pdf11 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 09/08/2013 | Lượt xem: 2782 | Lượt tải: 2

 • Bài giảng Văn hóa tổ chứcBài giảng Văn hóa tổ chức

  “Văn hóa tổ chức ”là cơ bản .“tổ chức” này với “tổ chức” khác. -Các loại tổ chức có thể là: Doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, chùa, nhà thờ • “Văn hóa tổ chức” là mà tất cả những con người trong tổ chức đó .hoặc . -Mỗi tổ chức khác nhau sẽ có chuẩn mực hành vi khác nhau, do đó sẽ có văn hóa khác nhau. - Không có tổ chức nào lại k...

  pdf15 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 09/08/2013 | Lượt xem: 3830 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Hành vi trong nhóm và xung độtBài giảng Hành vi trong nhóm và xung đột

  1.1.1- Cạnh tranh và hợp tác: Khi cùng làm việc trong nhóm, giữa con người sẽ phát sinh các mối tương tác. Các dạng của hành vi từ những tương tác này có thể là: •Vô tư •Hợp tác •Cạnh tranh •Xung đột

  pdf17 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 09/08/2013 | Lượt xem: 4566 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Hành vi nhómBài giảng Hành vi nhóm

  -Là1 bộ phận trong cơ cấu tổ chức chính thức. Nhóm chính thức được quy định bởi chiến lược kinh doanh, cấu trúc tổ chức, công nghệ và kỹ thuật được sử dụng. - Nhóm chính thức có thể được chia thành nhóm mệnh lệnh hoặc nhóm nhiệmvụ.

  pdf12 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 09/08/2013 | Lượt xem: 3438 | Lượt tải: 2

 • Bài giảng Động viênBài giảng Động viên

  Biết cách động viên đúng sẽ tạo ra sự thay đổi tích cực trong thái độ và hành vi của con người, trên cơ sở đó các mục tiêu được thực hiện

  pdf12 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 09/08/2013 | Lượt xem: 2622 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Giá trị, thái độ và sự thỏa mãn đối với công việcBài giảng Giá trị, thái độ và sự thỏa mãn đối với công việc

  Giá trị chứa đựng các yếu tố phán quyết trong đó bao gồm các ý kiến của một cá nhân về cái gì là . hoặc., . hoặc ., . hay . ™Những giá trị luôn chứa đựng sự quy kết về nội dung và cường độ.

  pdf21 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 09/08/2013 | Lượt xem: 4535 | Lượt tải: 5