• Bài giảng Pháp luật về giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và bồi thường thiệt hại trong hoạt động chứng khoánBài giảng Pháp luật về giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và bồi thường thiệt hại trong hoạt động chứng khoán

  6. TRỌNG TÀI: TRỌNG TÀI LÀ MỘT LOẠI CƠ QUAN TÀI PHÁN PHI CHÍNH PHỦ. Ở VIỆT NAM CÓ HAI LOẠI TỔ CHỨC TRỌNG TÀI: TRUNG TÂM TRỌNG TÀI QUỐC TẾ VIỆT NAM CÁC TRUNG TÂM TRỌNG TÀI KINH TẾ KHI CÓ TRANH CHẤP XẨY RA, CÁC BÊN CÓ THỂ THOẢ THUẬN LỰA CHỌN MỘT TỔ CHỨC TRỌNG TÀI ĐỂ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐÓ VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC TRANH CHẤP BỞI TRỌNG TÀI ĐƯỢC THỰC...

  ppt17 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 10/08/2013 | Lượt xem: 2330 | Lượt tải: 2

 • Bài giảng Luật thanh traBài giảng Luật thanh tra

  LỢI DỤNG CHỨC VỤ QUYỀN HẠN THANH TRA GÂY KHÓ KHĂN, PHIỀN HÀ CHO ĐỐI TƯỢNG THANH TRA. THANH TRA VƯỢT THẨM QUYỀN. CỐ Ý KẾT LUẬN SAI SỰ THẬT, BAO CHE CHO NGƯỜI CÓ HÀNH VI VI PHẠM. TIẾT LỘ THÔNG TIN, TÀI LIỆU VỀ NỘI DUNG THANH TRA KHI CHƯA CÓ KẾT LUẬN CHÍNH THỨC.

  ppt20 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 10/08/2013 | Lượt xem: 4717 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Cơ chế giải quyết tranh chấp trong hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoánBài giảng Cơ chế giải quyết tranh chấp trong hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán

  Chủ thể khiếu nại Công dân Việt Nam, cá nhân người nước ngoài, cơ quan, tổ chức có quyền khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước khi có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó là trái pháp luât, xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của mình. Phạm vi khiếu nại trong hoạt động CK và TTCK Quyết định hành chín...

  ppt24 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 10/08/2013 | Lượt xem: 1902 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Hành vi vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán: Nguyên nhânBài giảng Hành vi vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán: Nguyên nhân

  6/ Vi phạm quy định về giao dịch chứng khoán 7/ Vi phạm quy định về đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán, về NHGS 8/ Vi phạm quy định về công bố thông tin 9 Vi phạm quy định về báo cáo 10/Hành vi cản trở viêci thanh tra

  ppt24 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 10/08/2013 | Lượt xem: 2196 | Lượt tải: 2

 • Bài giảng Hành vi vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoánBài giảng Hành vi vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

  Vi phạm chế độ hạch toán kế toán, kiểm toán Đăng ký, lưu ký thiếu chính xác gây khiếu kiện tranh chấp Các cổ đông lớn khi thực hiện giao dịch mà không công bố, báo cáo Không công bố khi mua cổ phiếu quỹ

  ppt24 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 10/08/2013 | Lượt xem: 2125 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Luật chứng khoán: Cơ cấu của luậtBài giảng Luật chứng khoán: Cơ cấu của luật

  Là nội dung hoàn toàn mới của Luật CK Công ty đại chúng: là CTCP thuộc một trong ba loại hình đã chào bán cổ phiếu ra công chúng có cổ phiếu được niêm yết tại SGDCK, TTGDCK có cổ phiếu được ít nhất 100 N§T sở hữu, không kể N§T CK chuyên nghiệp và có vốn điều lệ đã góp từ 10 tỷ đồng VN trở lên Hồ sơ công ty đại chúng Quyền và nghĩa vụ của cô...

  ppt28 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 10/08/2013 | Lượt xem: 2212 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Quy định pháp luật về giải quyết tranh chấp, KN và BTTH trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoánBài giảng Quy định pháp luật về giải quyết tranh chấp, KN và BTTH trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

  Quyền của người khiếu nại Tự mình khiếu nại hoặc có thể thông qua người đại diện hợp pháp để khiếu nại Nhận văn bản trả lời, nhận quyết định giải quyết khiếu nại của cơ quan có thẩm quyền Được khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp đã được xâm phạm, được bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật Được khiếu nại tiếp hoặc khởi kiện vụ án hành ...

  ppt24 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 10/08/2013 | Lượt xem: 2043 | Lượt tải: 3

 • Hướng dẫn đăng ký công ty đại chúngHướng dẫn đăng ký công ty đại chúng

  Hồ sơ CTĐC gồm: Điều lệ công ty. Bản sao Giấy CN ĐKKD của Cty. Thông tin tóm tắt về mô hình tổ chức kinh doanh, bộ máy quản lý và cơ cấu cổ đông. Báo cáo tài chính năm gần nhất. SSC công bố trong vòng 7 ngày: tên, nội dung kinh doanh và các thông tin khác của CTĐC trên phương tiện thông tin của SSC

  ppt16 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 10/08/2013 | Lượt xem: 1790 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Luật chứng khoánBài giảng Luật chứng khoán

  Nhiệm vụ và quyền hạn của UBCKNN • Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch • Dự thảo văn bản pháp luật trình BTC • Ban hành văn bản hướng dẫn nghiệp vụ • Cấp, gia hạn, đình chỉ, thu hồi giấy phép, GCN • Quản lý, giám sát thị trường GDCK • Quản lý, giám sát SGDCK, TTGDCK, TTLKCK; tổ chức phụ trợ • Thanh tra, kiểm tra; giải quyết khiếu nại, t...

  ppt64 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 10/08/2013 | Lượt xem: 2471 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng môn Chủ thể kinh doanh: Công ty hợp danhBài giảng môn Chủ thể kinh doanh: Công ty hợp danh

  * “Dân luật thi hành tại các toà Nam án Bắc kỳ” (1931): “hội người”, gồm “hội hợp danh” và “hội hợp tư”. + “hội người” có nghĩa là trọng về người (nhõn thõn) + “hội hợp danh”: các hội viên đều chịu TN liên đới và vô hạn đối với các nghĩa vụ của hội; + “hội hợp tư” một hay nhiều hội viên chịu TN liên đới vụ hạn (gọi là hội viên thụ tư), hợp kết ...

  ppt57 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 10/08/2013 | Lượt xem: 2743 | Lượt tải: 1