• Đề tài Trách nhiệm pháp lý của vợ, chồng đối với những giao dịch do một bên chồng hoặc vợ thực hiện liên quan đến tài sản chung của vợ chồngĐề tài Trách nhiệm pháp lý của vợ, chồng đối với những giao dịch do một bên chồng hoặc vợ thực hiện liên quan đến tài sản chung của vợ chồng

  Sự kiện kết hôn đã làm phát sinh quan hệ pháp luật giữa vợ và chồng. Xuất phát từ mục đích của việc xác lập quan hệ hôn nhân bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và bền vững mà Luật hôn nhân và gia đình khi điều chỉnh các quan hệ giữa vợ chồng đã dựa trên các nguyên tắc tiến bộ - bình đẳng. Các nguyên tắc đó thể hiện rõ nét trong các nghĩa vụ và quyền về ...

  doc15 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 10/08/2013 | Lượt xem: 2004 | Lượt tải: 5

 • Đề tài Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kì hôn nhânĐề tài Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kì hôn nhân

  Xuất phát từ tình hình thực tế các quan hệ hôn nhân và gia đình, đồng thời cũng nhằm bảo vệ lợi ích chính đáng của vợ chồng về vấn đề tài sản, luật hôn nhân và gia đình quy định các trường hợp chia tài sản chung của vợ chồng. Đó là: chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân; chia tài sản chung của vợ chồng khi vợ, chồng chết và chia tà...

  doc18 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 10/08/2013 | Lượt xem: 2038 | Lượt tải: 1

 • Đề tài Nguyên tắc suy đoán pháp lý xác định cha, mẹ, con theo Luật hôn nhân gia đình năm 2000Đề tài Nguyên tắc suy đoán pháp lý xác định cha, mẹ, con theo Luật hôn nhân gia đình năm 2000

  Theo Điểm D Điều 16 của CEDAW đã quy định về quyền bình đẳng của nam nữ trong quan hệ với con cái như sau: “Quyền và trách nhiệm như nhau trong vai trò làm cha, mẹ, bất kể tình trạng hôn nhân của họ ra sao, về các vấn đề liên quan đến con cái họ. Trong mọi trường hợp lợi ích của con cái phải là điều quan trọng nhất”. Quan hệ giữa cha mẹ và con là m...

  doc22 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 10/08/2013 | Lượt xem: 2010 | Lượt tải: 2

 • Đề tài Tìm hiểu quy định của hệ thống pháp luật Việt Nam về hủy việc kết hôn trái pháp luậtĐề tài Tìm hiểu quy định của hệ thống pháp luật Việt Nam về hủy việc kết hôn trái pháp luật

  Ngày 09/6/2000 tại kỳ họp thứ 7 khóa X Quốc hội đã thông qua Luật Hôn nhân và gia đình mới – đây là đạo luật thứ ba trong vòng 40 năm qua về lĩnh vực hôn nhân và gia đình ở nước ta. Điều mới dễ nhận thấy nhất là quy mô của đạo Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 đã đạt mức độ hoàn chỉnh cao về dung lượng, nhắm tới việc đáp ứng đầy đủ hơn yêu cầu đi...

  doc25 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 10/08/2013 | Lượt xem: 1970 | Lượt tải: 1

 • Đề tài Những tác động tiêu cực của việc chung sống như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn tới đời sống hôn nhân và gia đìnhĐề tài Những tác động tiêu cực của việc chung sống như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn tới đời sống hôn nhân và gia đình

  Trong tình hình thực tế hiện nay, có rất nhiều những đôi quan hệ với nhau như vợ chồng mà không có đăng ký kết hôn. Họ không hề dự liệu hết được những tác động tiêu cực của vấn đề này. Mặc dù pháp luật nước ta đã quy định về vấn đề này song nó còn chưa mang tính chất cụ thể hóa, còn chưa đưa ra những hậu quả pháp lý của nó. Vì thế, việc quan hệ như...

  doc6 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 10/08/2013 | Lượt xem: 2374 | Lượt tải: 4

 • Chế định của pháp luật về chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhânChế định của pháp luật về chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân

  Về nguyên tắc, chế độ tài sản chung gắn liền với thời kỳ hôn nhân, khi hôn nhân còn tồn tại trước pháp luật thì còn tồn tại tài sản chung của vợ chồng. Do đó, thông thường tài sản chung chỉ được chia khi ly hôn chấm dứt về mặt pháp lý (ly hôn hoặc một bên vợ, chồng chết). Tuy nhiên trên thực tế nhiều cặp vợ chồng vì nhiều lý do khác nhau muốn được ...

  doc14 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 10/08/2013 | Lượt xem: 1903 | Lượt tải: 5

 • Bài tập nhóm về cấp dưỡngBài tập nhóm về cấp dưỡng

  Quan hệ giữa các thành viên trong gia đình hình thành từ quan hệ hôn nhân, huyết thống hoặc nuôi dưỡng. Xuất phát từ những quan hệ đó, mà giữa các thành viên trong gia đình có sự gắn bó chặt chẽ, sâu sắc về tình cảm và trách nhiệm đối với nhau. Chăm sóc, nuôi dưỡng lẫn nhau vừa là quyền vừa là trách nhiệm của các thành viên trong gia đình. Tuy nhiê...

  doc12 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 10/08/2013 | Lượt xem: 2373 | Lượt tải: 3

 • Đề tài Kết hôn trái pháp luật do bị cưỡng ép hoặc lừa dối, căn cứ xác định và đường lối xử lýĐề tài Kết hôn trái pháp luật do bị cưỡng ép hoặc lừa dối, căn cứ xác định và đường lối xử lý

  Hôn nhân là cơ sở hình thành gia đình – tế bào của xã hội. Hôn nhân là liên kết đặc biệt giữa một người nam và một người nữ, liên kết đó phải được Nhà nước thừa nhận bằng sự phê chuẩn dưới hình thức pháp lý, đó là đăng kí kết hôn. Như vậy, đăng kí kết hôn làm xác lập quan hệ hôn nhân và là cơ sở để hình thành gia đình. Hôn nhân là cơ sở của gia đìn...

  doc14 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 10/08/2013 | Lượt xem: 1881 | Lượt tải: 3

 • Đề tài Hậu quả pháp lý của việc chia tài sản chung trong thời kì hôn nhânĐề tài Hậu quả pháp lý của việc chia tài sản chung trong thời kì hôn nhân

  Nhằm đảm bảo lợi ích cho vợ, chồng, tôn trọng quyền sở hữu tài sản riêng của công dân, cũng như tạo điều kiện cho họ có những điều kiện tốt nhất để sản xuất kinh doanh thì Luật HNGĐ 2000 đã công nhận quyền có tài sản riêng của vợ chồng. Tài sản riêng của vợ chồng có thể được hình thành từ nhiều nguồn. Trong đó thì việc chia tài sản chung của vợ chồ...

  doc14 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 10/08/2013 | Lượt xem: 1848 | Lượt tải: 1

 • Khái niệm chung về nuôi con nuôiKhái niệm chung về nuôi con nuôi

  Theo quan điểm chung, nuôi con nuôi được hiểu là việc trẻ em đi làm con nuôi ở gia đình khác trong cùng một nước hay ở ngoài nước, nhằm mục đích xác lập mối quan hệ cha mẹ và con, giữa người nuôi và con nuôi với mục đích đảm bảo cho người được nhận nuôi được trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục phù hợp với đạo đức xã hội.

  doc14 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 10/08/2013 | Lượt xem: 4454 | Lượt tải: 3