• Bài giảng Hành vi trong nhóm và xung độtBài giảng Hành vi trong nhóm và xung đột

  1.1.1- Cạnh tranh và hợp tác: Khi cùng làm việc trong nhóm, giữa con người sẽ phát sinh các mối tương tác. Các dạng của hành vi từ những tương tác này có thể là: •Vô tư •Hợp tác •Cạnh tranh •Xung đột

  pdf17 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 09/08/2013 | Lượt xem: 4589 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Hành vi nhómBài giảng Hành vi nhóm

  -Là1 bộ phận trong cơ cấu tổ chức chính thức. Nhóm chính thức được quy định bởi chiến lược kinh doanh, cấu trúc tổ chức, công nghệ và kỹ thuật được sử dụng. - Nhóm chính thức có thể được chia thành nhóm mệnh lệnh hoặc nhóm nhiệmvụ.

  pdf12 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 09/08/2013 | Lượt xem: 3456 | Lượt tải: 2

 • Bài giảng Động viênBài giảng Động viên

  Biết cách động viên đúng sẽ tạo ra sự thay đổi tích cực trong thái độ và hành vi của con người, trên cơ sở đó các mục tiêu được thực hiện

  pdf12 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 09/08/2013 | Lượt xem: 2650 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Giá trị, thái độ và sự thỏa mãn đối với công việcBài giảng Giá trị, thái độ và sự thỏa mãn đối với công việc

  Giá trị chứa đựng các yếu tố phán quyết trong đó bao gồm các ý kiến của một cá nhân về cái gì là . hoặc., . hoặc ., . hay . ™Những giá trị luôn chứa đựng sự quy kết về nội dung và cường độ.

  pdf21 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 09/08/2013 | Lượt xem: 4566 | Lượt tải: 5

 • Bài giảng Hành vi cá nhânBài giảng Hành vi cá nhân

  Tuổi tác càng cao, con người càng ít muốn nghỉ việc ƒHệ số vắng mặt có khả năng tránh được ở những người laođộng lớn tuổi là thấp hơn so với những người trẻ, tuy nhiên họ lại có hệ số vắng mặt không tránh được cao hơn.

  pdf22 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 09/08/2013 | Lượt xem: 2582 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Tâm lý giao tiếp trong kinh doanhBài giảng Tâm lý giao tiếp trong kinh doanh

  Tâm lý là tất cả những hiện tượng tinh thần xảy ra trong đầu óc của con người gắn liền và điều hành mọi hoạt động, hành động của con người. Tâm lý con người là nhận thức, trí tuệ, cảm xúc, tình cảm, ý chí đến tính cách, ý thức và tự ý thức; là nhu cầu, năng lực, đến các động cơ hành vi, đến các hứng thú và khả năng sáng tạo, khả năng lao động đến ...

  ppt53 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 09/08/2013 | Lượt xem: 3312 | Lượt tải: 5

 • Bài giảng môn học Hành vi tổ chứcBài giảng môn học Hành vi tổ chức

  2. Nhận biết được sự ảnh hưởng của các yếu tố như đặc tính tiểu sử,tính cách, nhận thức, học tập, các giá trị, thái độ, sự động viên đến hành vi cá nhân trong tổ chức. Từ đó giúp cho nhà quản trị biết cách tuyển chọn, bố trí đúng người, đúng việc, phát huy năng lực của các thành viên.

  pdf21 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 09/08/2013 | Lượt xem: 5227 | Lượt tải: 5

 • Ôn tập tâm lí học lứa tuổi và tâm lí học sư phạmÔn tập tâm lí học lứa tuổi và tâm lí học sư phạm

  Quan điểm của triết học DVBC về trẻ em: Trẻ em là trẻ em, trẻ em vận động và biến đổi theo những qui luật riêng (trẻ em khác người lớn cả về tâm lí, sinh li). Khi sinh ra trẻ em là con người tiềm tàng. Để trở thầnh người theo đúng nghĩa của nó ,trẻ phảỉ được sống và họat động trong xã hội loài người, được nuôi dưỡng chăm sóc theo kiểu người, được y...

  doc19 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 09/08/2013 | Lượt xem: 10898 | Lượt tải: 5

 • Một số tình huống sư phạm thường gặpMột số tình huống sư phạm thường gặp

  Bắt đầu tiết học, giáo viên vào lớp, học sinh đứng lên chào và giáo viên chào đáp lại, là một điều hiển nhiên. Nó có tác dụng ổn định trật tự lớp học, đồng thời cũng qua đó thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau giữa giáo viên và học sinh. Tuy nhiên, tình huống xảy ra như trên cũng không phải hiếm gặp trong nhà trường.

  doc43 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 09/08/2013 | Lượt xem: 2400 | Lượt tải: 2

 • 30 tình huống sư phạm30 tình huống sư phạm

  Một học sinh lớp bạn làm chủ nhiệm vừa mới bước sang tuổi 18 đã bị bố mẹ bắt em nghỉ học để lấy chồng vì lý do hoàn cảnh gia đình. Nữ học sinh đó sau khi đã thuyết phục gia đình nhưng không có kết quả đã đến nhờ giáo viên chủ nhiệm giúp đỡ. Nếu bạn là một giáo viên chủ nhiệm, bạn xử lý sao đây?

  doc39 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 09/08/2013 | Lượt xem: 5599 | Lượt tải: 1