• Tâm lý học - Bài 6: Tâm lý trong giao tiếpTâm lý học - Bài 6: Tâm lý trong giao tiếp

  Trình bày được khái niệm giao tiếp và các thành tố của quá trình giao tiếp Trình bày được hình thức của giao tiếp Trình bày được các kĩ năng giao tiếp Trình bày được các vấn đề tâm lí thường gặp trong giao tiếp

  ppt44 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 1369 | Lượt tải: 5

 • Tâm lý học - Căng thẳng (stress) và cách ứng phóTâm lý học - Căng thẳng (stress) và cách ứng phó

  Trình bày được khái niệm stress Trình bày được những nguyên nhân dẫn đến stress Trình bày được cách đánh giá mức độ stress Phân tích được liên quan giữa stress và sức khoẻ Trình bày được cách ứng phó với stress.

  ppt67 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 1969 | Lượt tải: 3

 • Nhân cách và Sức khỏeNhân cách và Sức khỏe

  Trình bày được khái niệm nhân cách và các cách phân loại nhân cách; Trình bày được các yếu tố ảnh hưởng đến nhân cách; Phân tích được mối liên hệ giữa nhân cách và sức khỏe; Trình bày được ý nghĩa của việc tìm hiểu nhân cách trong thực hành YTCC.

  ppt51 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 1140 | Lượt tải: 2

 • Ảnh hưởng xã hội và sức khỏeẢnh hưởng xã hội và sức khỏe

  Trình bày được một số khái niệm cơ bản của ảnh hưởng xã hội có liên quan đến sức khỏe; Phân tích được một số cơ chế tâm lý của ảnh hưởng xã hội liên quan đến sức khỏe; Mô tả được quá trình thuyết phục như một dạng ảnh hưởng xã hội liên quan đến hành vi sức khỏe.

  ppt33 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 1045 | Lượt tải: 1

 • Các giai đoạn phát triển tâm lý con ngườiCác giai đoạn phát triển tâm lý con người

  Xác định được những đặc trưng tâm lý ở các lứa tuổi khác nhau; Xác định và phân tích được các yếu tố tâm lý-xã hội ảnh hưởng tới nhận thức, thái độ, hành vi của con người ở mỗi lứa tuổi; Xác định được một số rối nhiễu tâm lý có thể có ở mỗi lứa tuổi khác nhau.

  ppt67 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 1340 | Lượt tải: 3

 • Khoa các khoa học xã hội, hành vi và giáo dục sức khỏe - Tâm lý học sức khỏeKhoa các khoa học xã hội, hành vi và giáo dục sức khỏe - Tâm lý học sức khỏe

  Trình bày được các khái niệm cơ bản của Tâm lý học Sức khỏe; Phân tích được các đặc điểm tâm lý của các giai đoạn phát triển tâm lý của con người; Phân tích được các cơ chế ảnh hưởng xã hội đến tâm lý con người; Mô tả được các lý thuyết về nhân cách và mối liên hệ giữa nhân cách và sức khỏe; Trình bày được khái niệm căng thẳng và cách ứng phó v...

  ppt31 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 947 | Lượt tải: 0

 • Từ lý luận về văn hóa tổ chức suy nghĩ về việc xây dựng văn hóa trường họcTừ lý luận về văn hóa tổ chức suy nghĩ về việc xây dựng văn hóa trường học

  Trong đời sống xã hội, con người bị ảnh hưởng bởi nền văn hóa trong đó họ sống, nó bao gồm những giá trị, niềm tin,và những hành vi mong đợi.Cũng như xã hội, một tổ chức cũng có một nền văn hóa riêng gọi là văn hóa tổ chức, đó là một yếu tố rất quan trọng mà nhà quản lý cần xây dựng và duy trì để đưa đơn vị của họ phát triển nhanh và bền vững.Các n...

  doc7 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 03/03/2016 | Lượt xem: 1750 | Lượt tải: 5

 • Phát triển lý luận và phương pháp dạy học bộ môn ToánPhát triển lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán

  Một số hƣớng tiếp cận tƣ duy trong tâm lý học Tư duy là một năng lực phức tạp và kỳ diệu của con người. Đã có nhiều cách tiếp cận để nghiên cứu, khám phá cả chiều sâu ý thức và trình độ, phương pháp tư duy, nhưng đến nay, vẫn còn phải tiếp tục nghiên cứu. 2.1. Chẳng hạn, hƣớng tiếp cận liên tƣởng vấn đề tƣ duy, trí tuệ Mà đại biểu là các nh...

  pdf14 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 03/03/2016 | Lượt xem: 1643 | Lượt tải: 0

 • Vladimir Soloviev triết gia, thi sĩ và nhà phê bình văn học [Phần 2]Vladimir Soloviev triết gia, thi sĩ và nhà phê bình văn học [Phần 2]

  Xuất phát từ quan niệm Kitô giáo “Thiên Chúa là Tình Yêu”, mà tình yêu bao giờ cũng là sự liên kết tự do và hoàn hảo của hai sinh linh hay hai bản nguyên, Soloviev cho rằng Chúa là Chúa chân chính chỉ với tư cách Thần-Nhân. “Chúa không trở thành Thần-Nhân, Ngài là Thần Nhân trong vĩnh hằng”. Chính với tư cách Thần-Nhân, Chúa tạo ra thế giới...

  pdf8 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 03/03/2016 | Lượt xem: 1534 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Trầm cảm (tiếp)Bài giảng Trầm cảm (tiếp)

  1. Trình bày đượctầm quan trọng của vấnđề trầm cảm. 2. Trình bày đượccáctriệu chứnglâm sàng vàphân loại trầm cảm. 3. Trình bày được nguyên tắc điều trị và cách sử dụng một số thuốc chống trầm cảm thôngthường.

  pdf12 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 03/03/2016 | Lượt xem: 2835 | Lượt tải: 1