• Hiện tượng học tinh thần [phần 2]: Tri giácHiện tượng học tinh thần [phần 2]: Tri giác

  Với điều này, cái “trong chừng mực” cuối cùng – vốn đã tách rời cái tồn tại cho-mình và cái tồn tại cho-cái-khác – cũng sụp đổ theo(234). Đúng hơn, đối tượng, trong một và cùng một phương diện, là cái đối lập của chính nó; đối tượng là cho-mình, trong chừng mực nó tồn tại cho- cái khác, và tồn tại cho cái-khác, trong chừng mực là tồn tại cho...

  pdf8 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 03/03/2016 | Lượt xem: 1315 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Tâm lý học giao tiếp (tiếp)Bài giảng Tâm lý học giao tiếp (tiếp)

  Mục đích, yêu cầu Sinh viên tiếp cận một số kiến thức nền tảng và chuyên sâu về tâm lý học giao tiếp như: khái niệm chung giao tiếp; quá trình giao tiếp; các nguyên tắc, phương tiện, phong cách, kỹ năng giao tiếp Sinh viên biết áp dụng các tri thức về tâm lý học giao tiếp vào thực tiễn cuộc sống cũng như hình thành và xây dựng các kỹ năng giao ...

  ppt60 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 03/03/2016 | Lượt xem: 2112 | Lượt tải: 1

 • Hiện tượng học tinh thầnHiện tượng học tinh thần

  Bây giờ, khi tri giác như thế, ý thức đồng thời cũng ý thức rằng nó cũng phản tư vào trong chính nó và rằng, trong việc tri giác, yếu tố đối lập với cái CŨNG xuất hiện ra. Nhưng yếu tố [đối lập] này là sự thống nhất [nhất thể] của sự vật với chính nó, một sự thống nhất loại trừ sự khác biệt ra khỏi nó. Do đó, chính sự thống nhất này là cái mà...

  pdf7 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 03/03/2016 | Lượt xem: 1615 | Lượt tải: 1

 • Giáo trình môn học tâm lý hành vi bất bình thườngGiáo trình môn học tâm lý hành vi bất bình thường

  CÁC ĐỊNH NGHĨA VỀ BẤT BÌNH THƯỜNG : Ngày nay có nhiều định nghĩa khác nhau được sử dụng bởi các nhà tâm lý và trong dân gian về hành vi bất bình thường. 1.1. Sự lệch lạc so với bình thường (lệch chuẩn):hành vi không bình thường so với đa số : nếu làm thống kê và nếu lấy một điểm trung bình thì đa số con người xoay quanh điểm ấy, một ít ng...

  pdf71 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 03/03/2016 | Lượt xem: 1917 | Lượt tải: 5

 • Tâm lý học xã hộiTâm lý học xã hội

  Kurt Lewin (một người có ảnh hưởng quan trọng đến tâm lý học xã hội) đã từng nói "Không có gì hữu ích bằng một học thuyết hay." Và chỉcần bạn không bao giờ đểmất cái nhìn vềthực tế, thì câu nói này khá đúng. Vấn đềcủa tâm lý học xã hội (và của tâm lý học nói chung) là không có ai đồng ý dựa trên học thuyết cả! Bởi vậy đểgiúp bạn tổchức sắp ...

  pdf163 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 03/03/2016 | Lượt xem: 1438 | Lượt tải: 2

 • Bài giảng Tâm lý giáo dục và phát triểnBài giảng Tâm lý giáo dục và phát triển

  Từ lâu ai cũng biết giáo dục là điều kiện không thể thiếu cho sự phát triển của cá nhân và xã hội. Vì thế nó được xem là quyền cơbản của mọi người, nam như nữ, thuộc mọi lứa tuổi và ở bất cứ nơi nào. Giáo dục đóng góp vào việc cải thiện sự an toàn, sức khỏe, sự phồn vinh và đem lại sự cân bằng sinh thái cho thế giới. Nó cũng đem lại sự tiến b...

  pdf26 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 03/03/2016 | Lượt xem: 1499 | Lượt tải: 2

 • Tâm lý học đại cương - Bài 7: Hành động và ý chíTâm lý học đại cương - Bài 7: Hành động và ý chí

  Khái niệm về hành động: Hành động là một bộ phận cấu thành của HĐ, được thúc đẩy bởi động cơ của HĐ và tương ứng với một MĐ nhất định không thể chia nhỏ hơn được nữa.

  ppt28 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 03/03/2016 | Lượt xem: 16536 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Tình cảm và ý chí (tiếp)Bài giảng Tình cảm và ý chí (tiếp)

  Khái niệm : Là thái độ thể hiện sự rung cảm của chủ thể đối với những sự vật, hiện tượng có liên quan tới nhu cầu của họ Đặc điểm : - Nội dung phản ánh : Phản ánh mối quan hệ giữa các sự vật, hiện tượng với nhu cầu của con người. Phạm vi phản ánh : Chỉ phản ánh những sự vật, hiện tượng liên quan tới sự thoả mãn hay không thoả mãn nhu cầu. Phư...

  ppt18 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 03/03/2016 | Lượt xem: 3793 | Lượt tải: 3

 • Tâm lý học đại cương - Bài 6: Xúc cảm, tình cảmTâm lý học đại cương - Bài 6: Xúc cảm, tình cảm

  Khái niệm chung Những đặc điểm đặc trưng của tình cảm và các qui luật của xúc cảm, tình cảm Các mức độ của xúc cảm, tình cảm

  ppt36 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 03/03/2016 | Lượt xem: 22503 | Lượt tải: 1

 • Tiểu luận Hiện tượng tâm lý xã hội mạngTiểu luận Hiện tượng tâm lý xã hội mạng

  Câu 1: Có những hiện tượng tâm lý xã hội phổ biến nào trong tập thể? * Khái niệm chung về tập thể: Tập thể là một nhóm người có tổ chức phối hợp với nhau một cách chặt chẽ trong hoạt động vì một mục đích chung sự tồn tại và phát triển của tập thể dựa trên cơ sở thoả mãn và kết hợp hài hoà giữa lợi ích cá nhân và lợi ích chung.

  doc13 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 03/03/2016 | Lượt xem: 4260 | Lượt tải: 3