• Những vấn đề chung của tâm lý học - Cách hiểu tâm lýNhững vấn đề chung của tâm lý học - Cách hiểu tâm lý

  I. Đối tượng, nhiệm vụ của tâm lý học 1. Tâm lý và tâm lý học Tâm lý: Là tất cả những hiện tƣợng tinh thần nảy sinh trong đầu óc con ngƣời, gắn liền và điều hành mọi hành động, hoạt động của con ngừơi. (Hiện tƣợng tâm lý là hiện tƣợng có cơ sở tự nhiên là hoạt động thần kinh và hoạt động nội tiết, đƣợc nảy sinh bằng hoạt động sống của từng n...

  pdf40 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 03/03/2016 | Lượt xem: 1347 | Lượt tải: 0

 • Tâm lý học đại cươngTâm lý học đại cương

  1.1.Tâm lý người là sự phản ánh hiện thực khách quan vào não người thông qua 1.2.Tâm lý người có bản chất xã hội lịch sử

  ppt226 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 03/03/2016 | Lượt xem: 1905 | Lượt tải: 2

 • Tâm lý họcTâm lý học

  I. Đối tượng, nhiệm vụ của tâm lý học 1. Tâm lý và tâm lý học Tâm lý: Là tất cả những hiện tượng tinh thần nảy sinh trong đầu óc con người, gắn liền và điều hành mọi hành động, hoạt động của con ngừơi. (Hiện tượng tâm lý là hiện tượng có cơ sở tự nhiên là hoạt động thần kinh và hoạt động nội tiết, được nảy sinh bằng hoạt động sống của từng n...

  pdf41 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 03/03/2016 | Lượt xem: 1567 | Lượt tải: 1

 • Giáo trình Tâm lý học đại cươngGiáo trình Tâm lý học đại cương

  I. Đối tượng, nhiệm vụcủa tâm lý học 1. Tâm lý và tâm lý học Tâm lý: Là tất cảnhững hiện tượng tinh thần nảy sinh trong đầu óc con người, gắn liền và điều hành mọi hành động, hoạt động của con ngừơi. (Hiện tượng tâm lý là hiện tượng có cơsởtựnhiên là hoạt động thần kinh và hoạt động nội tiết, được nảy sinh bằng hoạt động sống của từng ngư...

  pdf40 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 03/03/2016 | Lượt xem: 1566 | Lượt tải: 3

 • Tâm lý học là một khoa họcTâm lý học là một khoa học

  ĐỐI TƯỢNG CỦA TÂM LÝ HỌC: 1. Tâm lý học là gì? Tâm lý học là khoa học nghiên cứu tâm lý. Khoa học tâm lý ra đời từ năm 1879, chủ yếu nghiên cứu đời sống tâm hồn của con người. 2. Đối tượng của tâm lý học: Đối tượng nghiên cứu của tâm lý học là toàn bộ đời sống tâm lý của con người như: cảm giác, tri giác, tư duy, tưởng tượng, trí nhớ, tình cả...

  doc29 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 03/03/2016 | Lượt xem: 1362 | Lượt tải: 0

 • Tâm lý học là một khoa họcTâm lý học là một khoa học

  Tất cả các hiện tượng tâm lý, từ những hiện tượng tâm lý đơn giản đến những thuộc tính, phẩm chất phức tạp của nhân cách con người đều tồn tại ở trong não dưới dạng hình ảnh này hay hình ảnh khác với mức độ phức tạp khác nhau. Điều kiện đầu tiên để có các hình ảnh đó là phải có các hiện tượng, sự vật khách quan của thế giới bên ngoài tác động tới c...

  doc24 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 03/03/2016 | Lượt xem: 1456 | Lượt tải: 0

 • Những vấn đề chung của tâm lý họcNhững vấn đề chung của tâm lý học

  Tâm lý là sản phẩm phản ánh hiện thực khách quan bằng hoạt động của mỗi người tâm lý là chức năng của não tâm lý là kinh nghiệm xã hội – lịch sử của loài người biến thành cái riêng của từng người

  pdf76 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 03/03/2016 | Lượt xem: 1566 | Lượt tải: 0

 • Tâm lý học tính cáchTâm lý học tính cách

  1.Tính ổn định và bền vững 2.Tính phức tạp và tính thống nhất 3. Tính riêng biệt và tính độc đáo 4.Tính cách cá nhân có sự thống nhất giữa cái chung và cái riêng. 5. Tính cách cá nhân

  ppt20 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 03/03/2016 | Lượt xem: 5872 | Lượt tải: 0

 • Vấn đề giao tiếp trong tâm lý y họcVấn đề giao tiếp trong tâm lý y học

  Giao tiếp là quá trình thiết lập và phát triển tiếp xúc giữa cá nhân với nhau xuất phát từ nhu cầu phối hợp hành động và hoạt động. - Giao tiếp bao gồm hàng loạt các yếu tố như trao đổi thông tin, xây dựng chiến lược hoạt động thống nhất, tri giác và tìm hiểu người khác. - Giao tiếp có ba khía cạnh chính : giao lưu, tác động tương hỗ và tri giác....

  doc10 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 03/03/2016 | Lượt xem: 1324 | Lượt tải: 1

 • Giáo trình Tâm lý họcGiáo trình Tâm lý học

  I . KHÁI QUÁT VỀTÂM LÝ HỌC 1. Khái niệm vềtâm lý - Theo cách hiểu thông thường: Hiểu, ñoán ý người khác, ñi ñến cách cưxửphù hợp - Theo khoa học: là tất cảnhững hiện tượng tinh thần xảy ra trong não con người, nó gắn liền và ñiều hành mọi hành vi và hoạt ñộng của con người. Tâm lý còn ñược gọi là thếgiới nội tâm hay “Lòng người”. 2. B...

  pdf53 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 03/03/2016 | Lượt xem: 1601 | Lượt tải: 3