• Tiểu luận Tiến trình công tác xã hội nhómTiểu luận Tiến trình công tác xã hội nhóm

  Khoa tâm lý nhóm cho biết nhóm cũng như con người có khởi đầu, trải qua giai đoạn ấu thơ, trưởng thành và kết thúc. Điều này thấy rõ ở một ủy ban đặc nhiệm được thành lập để giải quyết một vấn đề, xong việc thì kết thúc. Các tổ nhóm ở một trại hè đến cuối trại cũng chia tay nhau. Một nhóm bạn học rất thân nhưng sau khi tốt nghiệp mỗi người đi một n...

  doc10 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 03/03/2016 | Lượt xem: 6696 | Lượt tải: 3

 • Tâm lý học đại cương - Bài 5: Hoạt động giao tiếp và ngôn ngữTâm lý học đại cương - Bài 5: Hoạt động giao tiếp và ngôn ngữ

  Khái niệm chung về giao tiếp: Định nghĩa: Giao tiếp là hình thức đặc trưng cho MQH giữa con người với con người mà qua đó nảy sinh sự TXTL và được biểu hiện ở các QT thông tin, hiểu biết, rung cảm, ảnh hưởng và tác động qua lại lẫn nhau.

  ppt38 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 03/03/2016 | Lượt xem: 4366 | Lượt tải: 2

 • Tâm lý học đại cương - Bài 4: Các quá trình nhận thứcTâm lý học đại cương - Bài 4: Các quá trình nhận thức

  Cảm giác Tri giác Trí nhớ Tư duy Tưởng tượng

  ppt73 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 03/03/2016 | Lượt xem: 1987 | Lượt tải: 2

 • Bài giảng Lịch sử nghề tham vấnBài giảng Lịch sử nghề tham vấn

  Sau khi xem xét lịch sử của các chuyên ngành hỗ trợ tham vấn chúng ta bắt đầu đi sâu tìm hiểu lịch sử của Tham vấn, bởi vì lịch sử phát triển của ngành tham vấn gắn với sự ra đời của các phương pháp tiếp cận thân chủ trong tham vấn. Tham vấn là một ngành nghề đại diện cho sự hợp nhất lại của nhiều ảnh hưởng như phong trào đấu tranh để có đư...

  pdf6 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 03/03/2016 | Lượt xem: 1717 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Các phương pháp tiếp cận trong tham vấnBài giảng Các phương pháp tiếp cận trong tham vấn

  Phương pháp tiếp cận nội tâm: Phương pháp tiếp cận nội tâm bao gồm nhiều phương pháp tiếp cận nhỏ như sau: - Phương pháp tiếp cận tâm động học: (Phân tâm học cũ và mới, những người theo thuy ết mối quan hệ có đối tượng). - Phương pháp tiếp cận nhân văn - hiện sinh ( TC- trọng tâm, Gestalt, hiện sinh, ) - Phương pháp tiếp cận nhận thức (xúc cả...

  pdf47 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 03/03/2016 | Lượt xem: 1495 | Lượt tải: 3

 • Tâm lý học đại cương - Bài 3: Nhân cách và những nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển nhân cáchTâm lý học đại cương - Bài 3: Nhân cách và những nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển nhân cách

  Phân biệt các thuật ngữ: Con người Cá nhân Cá thể Nhân cách. “Nhân cách là tổ hợp những thuộc tính TL của một con người, biểu hiện ở bản sắc và giá trị XH của người ấy”.

  ppt20 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 03/03/2016 | Lượt xem: 1411 | Lượt tải: 3

 • Bài giảng Tâm lý học nhân cách (tiết 1)Bài giảng Tâm lý học nhân cách (tiết 1)

  1. Trình bày được đầy đủ các khái niệm về nhân cách. 2. Trình bày được các cấu trúc nhân cách, trình bày và vận dụng được cấu trúc nhân cách đức và tài vào đời sống. 3. Phân biệt và nhận thức được các thuộc tính và phẩm chất của nhân cách.

  ppt67 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 03/03/2016 | Lượt xem: 1909 | Lượt tải: 2

 • Tâm lý học đại cương - Bài 2: Ý thức và hoạt độngTâm lý học đại cương - Bài 2: Ý thức và hoạt động

  Sự nảy sinh và hình thành YT về phương diện loài người và phương diện cá nhân Khái niệm YT Cấu trúc YT Vai trò của YT và vô thức

  ppt25 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 03/03/2016 | Lượt xem: 5199 | Lượt tải: 3

 • Tâm lý học đại cương - Bài1: Đối tượng, nhiệm vụ, phương phápTâm lý học đại cương - Bài1: Đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp

  Khái niệm chung về tâm lí con người Đối tượng, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của TLH Phương pháp nghiên cứu TLH

  ppt55 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 03/03/2016 | Lượt xem: 1594 | Lượt tải: 0

 • Tâm lí học đại cươngTâm lí học đại cương

  I. Bản chất hiện tương tâm lí ng-ời 1. Khái niệm Tâm lí: Thế giới tâm lí của con ng-ời vô cùng kì diệu vàphong phú. Tâm lí bao gồm tất cả những hiện t-ợng tinh thần xảy ra trong đầu óc con ng-ời, gắn liền vàđiều hành, điều chỉnh mọi hành vi, hành động, hoạt động của con ng-ời. Khoa học nghiên cứu về các hiện t-ợng tâm lí của con ng-ời gọi làt...

  pdf22 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 03/03/2016 | Lượt xem: 1594 | Lượt tải: 1