• Những vấn đề chung về luật bảo vệ môi trườngNhững vấn đề chung về luật bảo vệ môi trường

  Đối tượng áp dụng của Luật Bảo vệ môi trường: 1. Phải là một trong những đối tượng dưới đây: - Cơ quan nhà nước, - Tổ chức (doanh nghiệp, tổ chức xã hội - Hộ gia đình, - Cá nhân - Người Việt Nam định cư ở nước ngoài - Tổ chức nước ngoài, - Cá nhân nước ngoài

  ppt25 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 09/08/2013 | Lượt xem: 2858 | Lượt tải: 1

 • Đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường cam kết bảo vệ môi trường theo luật bảo vệ môi trường năm 2005 và các văn bản dưới luậtĐánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường cam kết bảo vệ môi trường theo luật bảo vệ môi trường năm 2005 và các văn bản dưới luật

  1.5.1. Mục đích: - Bảo vệ, duy trì các chức năng và hoạt động bình thường của các thành phần môi trường trong từng quyển môi trường và trong toàn bộ hệ thống môi trường; - Bảo vệ, duy trì sự cân bằng và hoạt động bình thường của Hệ thống môi trường. 1.5.2. Nội dung: - Bảo vệ các thành phần môi trường khỏi bị ô nhiễm (Kiểm soát ô nhiễm); -...

  ppt45 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 09/08/2013 | Lượt xem: 1898 | Lượt tải: 4

 • Bài giảng Vị trí của công cụ ĐMC, ĐTM, CK bảo vệ môi trường trong tiến trình phát triển kinh tế, xã hộiBài giảng Vị trí của công cụ ĐMC, ĐTM, CK bảo vệ môi trường trong tiến trình phát triển kinh tế, xã hội

  II.1. Đánh giá môi trường chiến lược theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 II.2. Đánh giá môi trường chiến lược theo Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường II.3. Đánh giá môi trường chiến lược theo Thông tư số 08/2006/TT-BTNMTngày 08 ...

  ppt24 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 09/08/2013 | Lượt xem: 2660 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trườngBài giảng Đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường

  - Trách nhiệm tổ chức hội đồng thẩm định + Bộ TNMT: đối với dự án do Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, quyết định + Bộ, ngành: đối với dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt, quyết định của mình + UBND cấp tỉnh: đối với dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt, quyết định của mình hoặc của Hội đồng nhân dân cùng cấp

  ppt20 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 09/08/2013 | Lượt xem: 2465 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Đánh giá tác động môi trường ở Việt NamBài giảng Đánh giá tác động môi trường ở Việt Nam

  Môi trường là tập hợp của tất cả các nhân tố, các thành phần vật chất tự nhiên và nhân tạo, các quá trình vật lý, hoá học, cơ học, sinh học và các quá trình khác được phát sinh, tồn tại và phát triển trong các quyển môi trường , Thuỷ quyển, Khí quyển, Sinh quyển và Nhân sinh quyển), và có quan hệ mật thiết với nhau, có mối tác động qua lại lẫn nhau...

  ppt5 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 09/08/2013 | Lượt xem: 1949 | Lượt tải: 4

 • Bài giảng Công cụ, biện pháp, cơ chế, trách nhiệm và tổ chức quản lý bảo vệ môi trườngBài giảng Công cụ, biện pháp, cơ chế, trách nhiệm và tổ chức quản lý bảo vệ môi trường

  - Ngân sách nhà nước - Thuế môi trường - Phí bảo vệ môi trường - Ký quỹ môi trường (cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác tài nguyên thiên nhiên và thu hồi sản phẩm sau sử dụng) - Bảo hiểm trách nhiệm BTTH về môi trường - Quỹ bảo vệ môi trường - Dịch vụ môi trường - Chính sách ưu đãi, hỗ trợ (đất đai, vốn )

  ppt18 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 09/08/2013 | Lượt xem: 2022 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Bảo vệ môi trường ngành, lĩnh vực, khu vực, địa bànBài giảng Bảo vệ môi trường ngành, lĩnh vực, khu vực, địa bàn

  1. Điều kiện phế liệu nhập khẩu: - Đã được phân loại, làm sạch, không lẫn những vật phẩm, hàng hoá cấm nhập khẩu theo quy định pháp luật VN và ĐƯQT - Không chứa chất thải, tạp chất nguy hại (trừ tạp chất không nguy hại bị rời ra trong quá trình vận chuyển, bốc dỡ) - Thuộc danh mục phế liệu được phép nhập khẩu (Bộ TNMT quy định) 2. Điều kiện đố...

  ppt34 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 09/08/2013 | Lượt xem: 1892 | Lượt tải: 4

 • Bài giảng Luật và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác ĐMC, ĐTM và cam kết bảo vệ môi trườngBài giảng Luật và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác ĐMC, ĐTM và cam kết bảo vệ môi trường

  1. Hình thức thẩm định: - Hội đồng thẩm định: báo cáo ĐMC, ĐTM. - Dịch vụ thẩm định: Đối với thẩm định báo cáo ĐTM; 2. Phân công và phân cấp tổ chức thẩm định: ( Khoản 7, Điều 17; khoản 7 Điều 21) - Bộ Tài nguyên và Môi trường: - Bộ, cơ qua ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

  ppt16 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 09/08/2013 | Lượt xem: 2425 | Lượt tải: 1

 • Một số vấn đề về giao dịch dân sự có điều kiệnMột số vấn đề về giao dịch dân sự có điều kiện

  Giao dịch dân sự là hợp đồng hoặc hành vi pháp lí đơn phương làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự” [Điều 121 Bộ luật Dân sự (BLDS) năm 2005]. Trong GDDS có ý chí và thể hiện ý chí của chủ thể tham gia giao dịch. Ý chí phải được thê hiện ra bên ngoài dưới một hình thức nhất định để các chủ thể khác có thể biết được ý chí của...

  doc19 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 09/08/2013 | Lượt xem: 3695 | Lượt tải: 1

 • Công ước viên về ngoại giao và lãnh sựCông ước viên về ngoại giao và lãnh sự

  Các nước tham gia Công ước này. Nhắc lại rằng, từ thời xưa, nhân dân tất cả các nước đã thừa nhận quy chế các viên chức ngoại giao; Ý thức rõ những mục đích và nguyên tắc của Hiến chương Liên hiệp quốc về bình đẳng chủ quyền của các nước, về việc duy trì hoà bình và an ninh quốc tế và về sự phát triển quan hệ hữu nghị giữa các nhà nước;

  doc43 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 09/08/2013 | Lượt xem: 2092 | Lượt tải: 2