• Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệpNâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

  Nền kinh tế Việt Nam đang hội nhập sâu hơn, trọn vẹn và toàn diện hơn trên thị trường thế giới. Mỗi doanh nghiệp Việt Nam đứng trước thuận lợi và khó khăn, thời cơ và thách thức đan xen nhau, họ phải chịu áp lực từ nhiều phía, cả thị trường trong nước cũng như ngoài nước. Trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, thì doanh nghiệp nhỏ và vừa có vai tr...

  docx31 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 18/10/2012 | Lượt xem: 3723 | Lượt tải: 1

 • Cán cân thanh toán quốc tếCán cân thanh toán quốc tế

  khái niệm cơ bản về cán cân thanh toán quốc tế cơ cấu và ý nghĩa của các tài khoản mối qhệ giữa BoP với các chỉ số kinh tế vĩ mô

  ppt58 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 18/10/2012 | Lượt xem: 4048 | Lượt tải: 1

 • Thị trường ngoại hối & tỷ giá hối đoái - Phần 2Thị trường ngoại hối & tỷ giá hối đoái - Phần 2

  Các giả định: ngoại tệ chỉ sử dụng cho các giao dịch XNK H, dịch vụ sau khi hoàn thành giao dịch XNK mỗi bên đều muốn có trong tay đồng tiền của nước mình. NK sẽ tạo cầu về ngoại tệ đồng thời tạo cung về nội tệ XK tạo cung về ngoại tệ và cầu về nội tệ. Trên FX, các nhà XNK Việt Nam có giao dịch buôn bán với Mỹ

  ppt57 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 18/10/2012 | Lượt xem: 2538 | Lượt tải: 2

 • Thị trường ngoại hối & tỷ giá hối đoái - Phần 1Thị trường ngoại hối & tỷ giá hối đoái - Phần 1

  làm sáng tỏ cơ chế, theo đó những yêu cầu về tiền tệ của các bên tham gia giao dịch quốc tế được thực hiện một cách thuận lợi nhất.

  ppt39 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 18/10/2012 | Lượt xem: 3678 | Lượt tải: 5

 • Di chuyển quốc tế các nguồn lực sản xuấtDi chuyển quốc tế các nguồn lực sản xuất

  Các vấn đề cần nghiên cứu của chương Các nguồn lực sản xuất quốc tế gồm những yếu tố nào? Tại sao có sự di chuyển các nguồn lực sản xuất giữa các quốc gia? Tác động của việc di chuyển các nguồn lực sản xuất quốc tế đối với nền KTTG và các nước? Chủ thể nào thực hiện việc di chuyển quốc tế các nguồn lực sản xuất quốc tế?

  ppt50 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 18/10/2012 | Lượt xem: 4051 | Lượt tải: 2

 • Chính sách thương mại quốc tế - Phần 2Chính sách thương mại quốc tế - Phần 2

  Tỷ lệ bảo hộ hiệu quả là tỷ lệ % giữa thuế quan danh nghĩa (được tính toán dựa trên giá trị của H cuối cùng) và giá trị nội địa tăng thêm (bằng với mức giá của H cuối cùng trừ đi chi phí của việc NK các yếu tố đầu vào để sx H đó).

  ppt66 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 18/10/2012 | Lượt xem: 5771 | Lượt tải: 1

 • Chính sách thương mại quốc tếChính sách thương mại quốc tế

  Mục đích: Biết được chính sách TMQT là gì? Các loại chính sách TMQT đang được áp dụng hiện nay. Vận dụng các kiến thức đã học trong Kinh tế học để phân tích các tác động của các công cụ sử dụng trong chính sách TMQT (thuế quan và các hàng rào phi thuế quan)

  ppt48 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 18/10/2012 | Lượt xem: 7638 | Lượt tải: 1

 • Lý thuyết thương mại quốc tếLý thuyết thương mại quốc tế

  Hệ thống hóa các lý thuyết thương mại quốc tế Nghiên cứu từng lý thuyết thương mại quốc tế cụ thể Vận dụng các lý thuyết để giải thích: Nguyên nhân hình thành thương mại Tỷ lệ trao đổi khi tham gia thương mại (term of trade) Lợi ích của các quốc gia khi tham gia thương mại

  ppt50 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 18/10/2012 | Lượt xem: 7536 | Lượt tải: 1

 • Một số nét tổng quan về tình hình hội nhập kinh tế quốc tếMột số nét tổng quan về tình hình hội nhập kinh tế quốc tế

  Thếgiới đang chứng kiến xu thếtoàn cầu hoá, tựdo hoá thương mại diễn ra một cách mạnh mẽ, bắt nguồn từsựphát triển nhưvũbào của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ, đặc biệt là công nghệthông tin và sinh học, làm tăng nhanh lực lượng sản xuất và tạo ra sựthay đổi sâu sắc cơcấu sản xuất, phân phối, tiêu dùng, thúc đẩy quá trình quốc tếhoá, ...

  pdf13 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 18/10/2012 | Lượt xem: 2182 | Lượt tải: 1

 • Thúc đẩy tăng trưởng bền vững Nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam - 2010Thúc đẩy tăng trưởng bền vững Nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam - 2010

  Như các quý vị đã biết, với tốc độ tăng GDP trung bình hằng năm đặt 7,45%, giai đoạn 1991 đến 2009 thực sự là giai đoạn bứt phá về tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam.

  pdf16 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 18/10/2012 | Lượt xem: 2204 | Lượt tải: 1