• Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt NamHoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

  Hoàn thiện thểchếkinh tế thịtrường định hướng xã hội chủnghĩa là một vấn đềphức tạp cảvềlý thuyết lẫn thực tiễn và chưa có tiền lệtrong lịch sử. Việc nhận thức vềnền kinh tế thịtrường định hướng xã hội chủnghĩa là một quá trình nghiên cứu lý luận và đúc kết từthực tiễn. Bài viết này thông qua việc phân tích một sốhoạt động thực tiễn tro...

  pdf14 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 25/10/2012 | Lượt xem: 5215 | Lượt tải: 1

 • Câu hỏi ôn tập trắc nghiệm kinh tế chính trịCâu hỏi ôn tập trắc nghiệm kinh tế chính trị

  1. Hình thức quan hệ tài chính giữa nhà nước và doanh nghiệp bao gồm những gì? Thuế, trợ cấp và mua bán các quỹ tiền tệ. 2. Cấu trúc của thị trường tài chính là: Thị trường tiền tệ và thị trường vốn. 3. Đặc điểm của tài chính trong nền kinh tế thị trường là gì? Vận động theo quy luật và sinh lời. 4. Để một nền kinh tế thị trường hoạt độ...

  doc8 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 25/10/2012 | Lượt xem: 2954 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng kinh tế chính trịBài giảng kinh tế chính trị

  Với tư cách là môn khoa học độc lập, kinh tế chính trị ra đời vào thời kỳ hình thành phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. Thuật ngữ KTCT lần đầu tiên được nhà kinh tế người Pháp Môngcơrêchiên sử dụng để đặt tên cho môn khoa học này trong tác phẩm "Chuyên luận về kinh tế chính trị " xuất bản năm 1615 tại pháp Lịch sử hình thành và phát triển củ...

  doc101 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 25/10/2012 | Lượt xem: 2440 | Lượt tải: 5

 • Câu hỏi ôn tập luật đất đaiCâu hỏi ôn tập luật đất đai

  Những câu hỏi này chỉ có tính chất tham khảo vì có thể thay đổi theo từng khoá và văn bản pháp luật mới ban hành của nhà nước.

  doc10 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 25/10/2012 | Lượt xem: 6295 | Lượt tải: 1

 • Vài bài tập tình huống luậtVài bài tập tình huống luật

  1.Trường đại học kinh tế và công ty in tài chính kí một hợp đồng. Theo hợp đồng hai bên thoả thuận rằng: Trường đại học kinh tế đặt công ty in tài chính in 50.000 cuốn giáo trình với giá trị của hợp đồng là 100 triệu đồng, công ty in tài chính có nghĩa vụ giao toàn bộ số hàng cho trường đại học kinh tế vào ngày 20/5/2006. Ngày 20/5/2006 Công ty in ...

  doc18 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 25/10/2012 | Lượt xem: 3952 | Lượt tải: 1

 • Đề cương và trả lời ôn tập môn kinh tế chính trịĐề cương và trả lời ôn tập môn kinh tế chính trị

  Phân tích hai thuộc tính của hàng hoá và quan hệ của hai thuộc tính đó với tính hai mặt của lao động sản xuất hàng hoá.

  doc5 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 25/10/2012 | Lượt xem: 2981 | Lượt tải: 1

 • 81 Câu hỏi và đáp án trả lời môn học Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin81 Câu hỏi và đáp án trả lời môn học Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin

  35 câu hỏi-trả lời phần Triết học 26 câu hỏi-trả lời phần Kinh tế chính trị 20 câu hỏi-trả lời phần Chủ nghĩa xã hội khoa học Học tập chủ nghĩa Mác-Lênin là học tập cái tinh thần xử trí mọi việc (…) là học tập những chân lý phổ biến của chủ nghĩa Mác-Lênin để áp dụng một cách sáng tạo vào hoàn cảnh thực tế ở nước ta

  doc76 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 25/10/2012 | Lượt xem: 20107 | Lượt tải: 1

 • 72 Câu hỏi ôn tập kinh tế chính trị72 Câu hỏi ôn tập kinh tế chính trị

  Câu 1: Theo Mác: Tư bản là tiền, là vật nhưng bản chất không phải là tiền hay vật mà là một quan hệ xã hội, quan hệ bóc lột lao động làm thuê. Anh (Chị) hiểu câu đó như thế nào? (Tr.6) Câu 2: Phân tích vai trò lịch sử của chủ nghĩa tư bản. Theo Anh (Chị), nguyên nhân nào mà các nhà kinh tế cho rằng chủ nghĩa tư bản còn khả năng phát triển trong nh...

  doc96 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 25/10/2012 | Lượt xem: 3617 | Lượt tải: 1

 • Thất nghiệp và việc làm ở Việt NamThất nghiệp và việc làm ở Việt Nam

  Trongcôngcuộcđổimớinớctahiệnnay,vấnđềthấtnghiệpvàcácchínhsáchgiảiquyết việclàmđanglàvấnđềnóngbỏng “vàkhôngkémphầnbứcbách”đangđợctoànxãhộiđặc biệtquantâm.

  pdf21 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 25/10/2012 | Lượt xem: 1933 | Lượt tải: 1

 • Lý luận về tiền lương của MacLý luận về tiền lương của Mac

  Lý luận về tiền lơng đã đợc các nhà kinh tế nghiên cứu từ rất lâu bắt đầu là W.Petty.

  pdf13 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 25/10/2012 | Lượt xem: 1981 | Lượt tải: 1