• Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa họcGiáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học

    Kếthừa những nhân tố tíchcực của các trào lưu tưtưởng xã hội chủ nghĩa không tưởng trong lịch sửvà những tinh hoa của nhân loại; khảo sát và phân tích thực tiễn của chủnghĩa tưbản, Các Mác và Phriđrích Ăngghen đã sáng lập ra một lý thuyết khoa học vềchủnghĩa xã hội, đó là chủnghĩa xã hội khoa học. Chủnghĩa Mác-Lênin bao gồm babộphận hợp thành...

    pdf179 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 07/10/2012 | Lượt xem: 5859 | Lượt tải: 12