• Bài giảng Quản lý sự thay đổi tổ chứcBài giảng Quản lý sự thay đổi tổ chức

  Có nguồn gốc từ chính những người lao động trong tổ chức: ƒNhu cầu của người lao động, Sự thỏa mãn công việc, Sự cam kết với tổ chức, ƒHành vi và kết quả thực hiện công việc của họ có tác động nhất định tới hoạt động của tổ chức, đòi hỏi tổ chức phải có những thay đổi.

  pdf11 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 09/08/2013 | Lượt xem: 2823 | Lượt tải: 2

 • Bài giảng Văn hóa tổ chứcBài giảng Văn hóa tổ chức

  “Văn hóa tổ chức ”là cơ bản .“tổ chức” này với “tổ chức” khác. -Các loại tổ chức có thể là: Doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, chùa, nhà thờ • “Văn hóa tổ chức” là mà tất cả những con người trong tổ chức đó .hoặc . -Mỗi tổ chức khác nhau sẽ có chuẩn mực hành vi khác nhau, do đó sẽ có văn hóa khác nhau. - Không có tổ chức nào lại k...

  pdf15 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 09/08/2013 | Lượt xem: 3896 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Hành vi trong nhóm và xung độtBài giảng Hành vi trong nhóm và xung đột

  1.1.1- Cạnh tranh và hợp tác: Khi cùng làm việc trong nhóm, giữa con người sẽ phát sinh các mối tương tác. Các dạng của hành vi từ những tương tác này có thể là: •Vô tư •Hợp tác •Cạnh tranh •Xung đột

  pdf17 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 09/08/2013 | Lượt xem: 4614 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Hành vi nhómBài giảng Hành vi nhóm

  -Là1 bộ phận trong cơ cấu tổ chức chính thức. Nhóm chính thức được quy định bởi chiến lược kinh doanh, cấu trúc tổ chức, công nghệ và kỹ thuật được sử dụng. - Nhóm chính thức có thể được chia thành nhóm mệnh lệnh hoặc nhóm nhiệmvụ.

  pdf12 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 09/08/2013 | Lượt xem: 3481 | Lượt tải: 2

 • Bài giảng Động viênBài giảng Động viên

  Biết cách động viên đúng sẽ tạo ra sự thay đổi tích cực trong thái độ và hành vi của con người, trên cơ sở đó các mục tiêu được thực hiện

  pdf12 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 09/08/2013 | Lượt xem: 2678 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Giá trị, thái độ và sự thỏa mãn đối với công việcBài giảng Giá trị, thái độ và sự thỏa mãn đối với công việc

  Giá trị chứa đựng các yếu tố phán quyết trong đó bao gồm các ý kiến của một cá nhân về cái gì là . hoặc., . hoặc ., . hay . ™Những giá trị luôn chứa đựng sự quy kết về nội dung và cường độ.

  pdf21 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 09/08/2013 | Lượt xem: 4603 | Lượt tải: 5

 • Bài giảng Hành vi cá nhânBài giảng Hành vi cá nhân

  Tuổi tác càng cao, con người càng ít muốn nghỉ việc ƒHệ số vắng mặt có khả năng tránh được ở những người laođộng lớn tuổi là thấp hơn so với những người trẻ, tuy nhiên họ lại có hệ số vắng mặt không tránh được cao hơn.

  pdf22 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 09/08/2013 | Lượt xem: 2608 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Tâm lý giao tiếp trong kinh doanhBài giảng Tâm lý giao tiếp trong kinh doanh

  Tâm lý là tất cả những hiện tượng tinh thần xảy ra trong đầu óc của con người gắn liền và điều hành mọi hoạt động, hành động của con người. Tâm lý con người là nhận thức, trí tuệ, cảm xúc, tình cảm, ý chí đến tính cách, ý thức và tự ý thức; là nhu cầu, năng lực, đến các động cơ hành vi, đến các hứng thú và khả năng sáng tạo, khả năng lao động đến ...

  ppt53 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 09/08/2013 | Lượt xem: 3332 | Lượt tải: 5

 • Bài giảng môn học Hành vi tổ chứcBài giảng môn học Hành vi tổ chức

  2. Nhận biết được sự ảnh hưởng của các yếu tố như đặc tính tiểu sử,tính cách, nhận thức, học tập, các giá trị, thái độ, sự động viên đến hành vi cá nhân trong tổ chức. Từ đó giúp cho nhà quản trị biết cách tuyển chọn, bố trí đúng người, đúng việc, phát huy năng lực của các thành viên.

  pdf21 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 09/08/2013 | Lượt xem: 5252 | Lượt tải: 5

 • Ôn tập tâm lí học lứa tuổi và tâm lí học sư phạmÔn tập tâm lí học lứa tuổi và tâm lí học sư phạm

  Quan điểm của triết học DVBC về trẻ em: Trẻ em là trẻ em, trẻ em vận động và biến đổi theo những qui luật riêng (trẻ em khác người lớn cả về tâm lí, sinh li). Khi sinh ra trẻ em là con người tiềm tàng. Để trở thầnh người theo đúng nghĩa của nó ,trẻ phảỉ được sống và họat động trong xã hội loài người, được nuôi dưỡng chăm sóc theo kiểu người, được y...

  doc19 trang | Chia sẻ: haohao89 | Ngày: 09/08/2013 | Lượt xem: 10935 | Lượt tải: 5