• Bộ đề cương ôn thi tốt nghiệp chính trị (có đáp án)Bộ đề cương ôn thi tốt nghiệp chính trị (có đáp án)

  Tóm tắt các quan niệm của các nhà duy vật trước Mac vềvật chất như: Hy Lạp cổ đại, đặc biệt là thuy ết nguyên tửcủa Đêmocrit, các nhà duy vật TK 17-18, và cuộc khủng hoảng vật lý cuói TK 19 đầu TK 20 khi những phát minh mới trong khoa học tựnhiên ra đời. Năm 1895 Rơnghen phát hiện ra tia X, 1986 Beccoren phát hiện ra hiện tượng phóng xạ, 1987...

  pdf60 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 15/10/2012 | Lượt xem: 3472 | Lượt tải: 30

 • Đề tài Những vấn đề pháp lý và thực tiễn về họat động chống khủng bố quốc tế trong giai đoạn hiện nayĐề tài Những vấn đề pháp lý và thực tiễn về họat động chống khủng bố quốc tế trong giai đoạn hiện nay

  Hòa bình và phát triển luôn là mục tiêu quan trọng mà mỗi quốc gia hướng tới trong xu thế toàn cầu hóa như hiện nay. Sau khi thế giới phải chứng kiến hai cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất và Chiến tranh thế giới thứ hai, thì xu thế hợp tác đối thoại đang dần chiếm lĩnh thay cho việc đối đầu. Tuy nhiên để giữ gìn nền an ninh chung của mỗi quốc gia ...

  doc11 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 15/10/2012 | Lượt xem: 2918 | Lượt tải: 7

 • Công nghiệp hoá, hiện đại hóa nền kinh tế trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt NamCông nghiệp hoá, hiện đại hóa nền kinh tế trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

  Từ cuối thế kỉ thứ XVIII đến nay, trong lịch sử đã diễn ra các loại công nghiệp hoá khác nhau : Công nghiệp hoá tư bản chủ nghĩa và công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa. Các loại công nghiệp hoá này, xét về mặt lực lượng sản xuất, khoa học và công nghệ là giống nhau. Song chúng có sự khác nhau về mục đích, về phương thức tiến hành, về sự chi phối của q...

  doc10 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 15/10/2012 | Lượt xem: 4985 | Lượt tải: 31

 • Ôn tập kinh tế chính trị (phần 2)Ôn tập kinh tế chính trị (phần 2)

  Tài liệu ôn tập Kinh tế chính trị http://timtailieu.vn/tai-lieu/preview-5391/ \doc\2012\10\15\tai_lieu_on_tap_kinh_te_chinh_tri_LCHoc_20121015123255_18338.pdf Type: pdf

  pdf17 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 15/10/2012 | Lượt xem: 2356 | Lượt tải: 21

 • Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin (khối ngành không chuyên kinh tế)Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin (khối ngành không chuyên kinh tế)

  Từxa xưa, trong các công trình nghiên cứu của những nhà bác học thời cổ đại nhưXênôphông, Platôn, Arixtốt và trong một sốtác phẩm của những nhà tư tưởng thời phong kiến ởTrung Quốc, ấn Độ. đã đềcập những vấn đềkinh tế. Tuy nhiên, đó mới chỉlà những tưtưởng kinh tếcòn tản mạn, rời rạc, có tính chất tổng kết kinh nghiệm,còn pha trộn với các kiế...

  pdf198 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 15/10/2012 | Lượt xem: 2646 | Lượt tải: 10

 • Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - LêninGiáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin

  Lịch sửcho thấy quá trình hình thành và phát triển môn kinh tếchính trịcó những nhận thức khác nhau về đối tượng nghiên cứu. Chủnghĩa trọng thương cho rằng, đối tượng nghiên cứu của môn kinh tếchính trịlà lĩnh vực lưu thông mà chủyếu là ngoại thương. Chủnghĩa trọng nông chuyển đối tượng nghiên cứu từlĩnh vực lưu thông sang lĩnh vực sản xuất...

  pdf257 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 15/10/2012 | Lượt xem: 3244 | Lượt tải: 30

 • 30 câu hỏi ôn tập môn kinh tế chính trị30 câu hỏi ôn tập môn kinh tế chính trị

  Câu 1: Đối Tượng Nghiên CứuCủa Kinh Tế Học Chính Trị Khái niệm: Kinh tế học chính trị là môn khoahọc xã hội nghiên cứu các cơ sở kinh tế chung của đời sống xã hội gắn với mỗi giai đoạn phát triển trong xã hội. Đối tượng nghiên cứu: . Quan hệ xã hội(quan hệ giữa người với người trong tiêu dùng…) để hiểu bản chất trong quan hệ con người, ...

  pdf56 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 15/10/2012 | Lượt xem: 3872 | Lượt tải: 30

 • Tài liệu ôn tập Kinh tế chính trịTài liệu ôn tập Kinh tế chính trị

  Trong đời sống xã hội có rất nhiều những hoạt động khác nhau nh- hoạt động chính trị, quân sự, ngoại giao, kinh tế, Khoa học kỹ thuật, văn hoá nghệ thuật. Nh-ng để thực hiện đ-ợc mục đích của các hoạt động đó thì tr-ớc hết đòi hỏicon ng-ời phải tồn tại, phải sống. Muốn tồn tại, muốn sống thì bắt buộc con ng-ời hàng ngày phải tiêu dùng những t...

  pdf89 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 15/10/2012 | Lượt xem: 2186 | Lượt tải: 30

 • Hình thái kinh tế xã hội Mác-LêninHình thái kinh tế xã hội Mác-Lênin

  Đề tài học thuyết hình thái kinh tế xã hội với việc nhận thức tính tất yếu của con đường lựa chọn xã hội chủ nghĩa vào Việt nam

  pdf28 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 15/10/2012 | Lượt xem: 2890 | Lượt tải: 11

 • Bài thuyết trình: Chủ nghĩa xã hội hiện thực và triển vọngBài thuyết trình: Chủ nghĩa xã hội hiện thực và triển vọng

  Với sự ra đời của chủ nghĩa Mác, chủ nghĩa xã hội đã từ những lý thuyết không tưởng trở thành một lý luận khoa học

  pdf20 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 15/10/2012 | Lượt xem: 9923 | Lượt tải: 30