• Quan niệm mác-xít về dân chủ và việc thực hiện quy chế dân chủ cấp cơ sở ở nước ta hiện nayQuan niệm mác-xít về dân chủ và việc thực hiện quy chế dân chủ cấp cơ sở ở nước ta hiện nay

  Lí luận của chủ nghĩa Mác- Lênin chỉ ra rằng dân chủthuộc về bản chất cỷa chủ nghĩa xã hội. Do đó chừng nào bàn chất ấy chưa được hiện thực hoá một chách đầy đủ thì vấn đề giải phóng con người, vấn đề dân chủ còn là khát vọng, còn là xu hướng chung của nhân loại,là vấn đề thời sự của loài người. Sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế, khoa học kĩ thuật ...

  doc44 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 25/10/2012 | Lượt xem: 1868 | Lượt tải: 5

 • Đề tài Tác động của môi trường đối với tăng năng suất lao động ở Việt NamĐề tài Tác động của môi trường đối với tăng năng suất lao động ở Việt Nam

  Sau khi Việt Nam gia nhập WTO, sự cọ xát trong cạnh tranh của các doanh nghiệp VN và của cả nền kinh tế ngày càng khốc liệt hơn trong sân chơi toàn cầu. Điều đó tạo ra yêu cầu bức thiết cần phải đẩy mạnh việc phát triển lực lượng sản xuất để đáp ứng nhu cầu mở rộng thị trường tức thúc đẩy việc tăng năng suất lao động để nâng cao sức cạnh tranh. Tro...

  doc18 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 25/10/2012 | Lượt xem: 2321 | Lượt tải: 0

 • Ôn tập môn kinh tế chính trị - Dùng cho học viên thi tuyển cao học các ngành kinh tếÔn tập môn kinh tế chính trị - Dùng cho học viên thi tuyển cao học các ngành kinh tế

  1.Vai trò của sản xuất xã hội và các yếu tố cơ bản của quá trình lao động sản xuất. 2. Tăng trưởng kinh tế. Vai trò và các nhân tố tăng trưởng kinh tế. 3. Phát triển kinh tế và các yếu tố ảnh hưởng tới phát triển kinh tế. 4. Điều kiện ra đời, ưu thế của sản xuất hàng hoá. 5. Hàng hoá và hai thuộc tính của hàng hoá. 6. Tính hai mặt của lao động...

  doc47 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 25/10/2012 | Lượt xem: 2632 | Lượt tải: 10

 • Bài giảng Lịch sử tư tưởng quản lýBài giảng Lịch sử tư tưởng quản lý

  Chúng ta đangbước vàonền kinhtếmới -nền kinhtế tri thức - mộtnền kinhtế mà giá trị chủyếudựa vào trí tuệ sángtạocủa con người.Mặc dù Việt Nam còn đangnằm trong quá trình công nghiệp hóa song"đitắt, đón đầu" không phải chỉ làmộtmỹtừ mà làmột phương châm thựctế để giúp chúng ta có thể thuhẹp khoảng cách phát triển. Harold Koontz đãtừng nóiv...

  pdf203 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 25/10/2012 | Lượt xem: 2484 | Lượt tải: 5

 • Bài giảng Văn bản quản lý nhà nướcBài giảng Văn bản quản lý nhà nước

  vHiểu những vấn đề lý thuyết cơ bản về văn bản (khái niệm, chức năng, phân loại, quy trình soạn thảo và ban hành). v Phân biệt được tính chất, chức năng của các loại văn bản. v Vận dụng các yêu cầu kỹ thuật soạn thảo (về nội dung, thể thức, ngôn ngữ) để hình thành kỹ năng soạn thảo VB cụ thể.

  ppt138 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 25/10/2012 | Lượt xem: 3043 | Lượt tải: 10

 • Hệ thống tổ chức, bộ máy bhxh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ưng (bhxh tỉnh)Hệ thống tổ chức, bộ máy bhxh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ưng (bhxh tỉnh)

  BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc TW (sau đây gọi chung là BHXH tỉnh) là cơ quan trực thuộc BHXHVN đặt tại tỉnh, có chức năng giúp Tổng giám đốc BHXHVN (sau đây gọi là Tổng giám đốc) tổ chức thực hiện chế độ, chính sách BHXH BB, BHXH TN, BHTN (sau đây gọi chung là BHXH), BHYT BB, BHYT TN (sau đây gọi chung là BHYT); quản lý quỹ BHXH, BHYT trên địa bà...

  doc8 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 25/10/2012 | Lượt xem: 2331 | Lượt tải: 4

 • Hệ thống tổ chức, bộ máy bảo hiểm xã hội Việt NamHệ thống tổ chức, bộ máy bảo hiểm xã hội Việt Nam

  1. BHXH VN là cơ quan thuộc Chính phủ, có chức năng tổ chức thực hiện chế độ, chính sách BHXH BB, BHXH TN, BHYT BB, BHYT TN; tổ chức thu, chi chế độ BHTN; quản lý và sử dụng các quỹ BHXH BB, BHXH TN, BHTN (sau đây gọi chung là BHXH), BHYT BB, BHYT TN (sau đây gọi chung là BHYT) theo quy định của pháp luật. 2. BHXH VN chịu sự quản lý nhà nước của B...

  doc12 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 25/10/2012 | Lượt xem: 2232 | Lượt tải: 7

 • Quy chế dân chủ trong cơ quanQuy chế dân chủ trong cơ quan

  1. NN XHCN VN là NN của dân do dân và vì dân; 2.Các cơ quan NN do dân bầu ra (trực tiếp hoặc gián tiếp) 3.Các CB, CC VN là công bộc của dân; 4. Nhằm phát huy tính sáng tạo, chủ động trong các mặt công tác, của tập thể CB, CC trong cơ quan đối với việc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan đó; 5. Lập kỷ cương, trật tự trong quản lý nhà nước, ngăn chặn ...

  doc6 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 25/10/2012 | Lượt xem: 2222 | Lượt tải: 4

 • Văn bản quản lý nhà nướcVăn bản quản lý nhà nước

  VBQLNN là một hình thức thể hiện của quyết định QLNN (Bao gồm văn bản chủ đạo, văn bản quy phạm và văn bản cá biệt) nhằm điều chỉnh các quan hệ XH xuất hiện trong lĩnh vực chấp hành và điều hành (QLNN)

  doc9 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 25/10/2012 | Lượt xem: 2369 | Lượt tải: 7

 • Cán bộ công chức Việt Nam theo pháp luật hiện hànhCán bộ công chức Việt Nam theo pháp luật hiện hành

  HĐCV là một dạng hoạt động của NN do các CC, VC thực hiện theo những nguyên tắc chung, mang tính tổ chức chặt chẽ nhằm thực hiện nhiệm vụ và chức năng nhất định do NN đặt ra.

  doc11 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 25/10/2012 | Lượt xem: 1773 | Lượt tải: 1