• Lý luận và phương pháp dạy học hiện đại (phát triển năng lực và tư duy sáng tạo)Lý luận và phương pháp dạy học hiện đại (phát triển năng lực và tư duy sáng tạo)

  Cuốn sách này được biên soạn nhằm phục vụ yêu cầu giảng dạy và nghiên cứu trong khuôn khổ của các môn học về “Lý luận và Phương pháp dạy học “ trong chương trình đào tạo cử nhân và thạc sĩ, tiến sĩ các chuyên ngành về sư phạm, giáo dục và quản lý giáo dục Cuốn sách trình bày các kiến thức cơ bản và tương đối có hệ thống về lý luận và phương pháp,...

  doc440 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 01/03/2016 | Lượt xem: 3418 | Lượt tải: 2

 • Tài liệu hướng dẫn tập huấn nâng cao năng lực phòng chống lụt bãoTài liệu hướng dẫn tập huấn nâng cao năng lực phòng chống lụt bão

  Nâng cao năng lực phòng chống lụt bão cấp xã tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long là một chương trình nhằm phát triển khảnăng cho các cán bộ cấp xã trong công tác xây dựng và triển khai các kếhoạch phòng chống lụt bão địa phương. Đây là một chương trình quan trọng nhằm giúp địa phương ngăn ngừa và giảm thiểu rủi ro do thiên tai lũ lụt gây ra...

  pdf56 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 01/03/2016 | Lượt xem: 1503 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu tăng cường năng lực quản lý trường họcTài liệu tăng cường năng lực quản lý trường học

  Dựán Hỗtrợ đổi mới quản lý giáo dục (Suport to the Renovation of Education Management - viết tắt là SREM) do Cộng đồng Châu Âu tài trợ. Mục tiêu lớn của Dựán là hỗ trợChính phủthúc đẩy việc hoàn thành các mục tiêu đềra trong Chiến lược phát triển giáo dục của Việt Nam giai đoạn đến 2010. Dựán có nhiệm vụhỗtrợBộGD-ĐT thực hiện đổi mới quản lý...

  pdf154 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 01/03/2016 | Lượt xem: 1414 | Lượt tải: 2

 • Quản trị hiệu quả trường họcQuản trị hiệu quả trường học

  Cung cấp phương hướng, đạt được cam kết, tạo điều kiện cho những biến đổi và đạt được kết quả qua việc huy động con người và các nguồn lực khác một cách hiệu quả, sáng tạo và có trách nhiệm. Phần lớn độc giả của chúng tôi sẽ nhận thấy rằng cả hai định nghĩa trên đều mô tả vai trò của người lãnh đạo cấp trưởng, hiệu trưởng, lãnh đạo các trườn...

  pdf340 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 01/03/2016 | Lượt xem: 2091 | Lượt tải: 1

 • Tìm hiểu về học phí, học bổng và trợ cấp xã hộiTìm hiểu về học phí, học bổng và trợ cấp xã hội

  Học phí *Khung học phí Theo quyết định số 70/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về việc qui định khung học phí áo dụng cho hệ chính qui tập trung ở các co7 sở giáo dục và đào tạo công lập như sau: • Dạy nghề: từ 20.000 đồng - 120.000 đồng/tháng/HS • THCN: từ 15.000 đồng – 100.000 đồng/tháng/HS • CĐ: từ 40.000 đồng/tháng – 150.000 đồng/tháng/S...

  doc63 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 01/03/2016 | Lượt xem: 1334 | Lượt tải: 0

 • Tập huấn đánh giá ngoài trường mầm nonTập huấn đánh giá ngoài trường mầm non

  1.Tựđánhgiácủatrườngmầmnon  2. Đăngkýđánhgiángoàivàđăngkýcôngnhận đạttiêu chuẩn chất lượng giáodụccủa trường mầmnon  3.Đánhgiángoàitrườngmầmnon  4. Côngnhậntrườngmầmnonđạttiêuchuẩnchất lượnggiáodụcvàcấpgiấychứngnhậnkiểmđịnh chấtlượnggiáodục

  pdf31 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 01/03/2016 | Lượt xem: 1851 | Lượt tải: 1

 • Qui luật và nguyên tắc dạy học đại họcQui luật và nguyên tắc dạy học đại học

  Phản ánh mlh giữa 2 thành tố trung tâm của QTDH Chi phối, bao trùm các QL khác Các QL khác chỉ phát huy tác dụng tích cực dưới ảnh hưởng của QL này

  pdf12 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 01/03/2016 | Lượt xem: 1668 | Lượt tải: 2

 • Quan điểm dạy học tích hợpQuan điểm dạy học tích hợp

  Tích hợp là một trong những xu thế dạy học hiện đại hiện đang được quan tâm nghiên cứu và áp dụng vào nhà trường ở nhiều nước trên thế giới. Ở nước ta, từ thập niên 90 của thế kỷ XX trở lại đây, vấn đề xây dựng môn học tích hợp với những mức độ khác nhau mới thực sự được tập trung nghiên cứu, thử nghiệm và áp dụng vào nhà trường phổ thông, chủ yếu ...

  doc5 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 01/03/2016 | Lượt xem: 4260 | Lượt tải: 4

 • Quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạoQuản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo

  Định nghĩa:Quản lý nhà nước vềgiáo dục và đào tạo (QLNN vềGD& ĐT là việc nhà nước thực hiện quyền lực công để điều hành, điều chỉnh toàn bộ tác hoạt đóng GD&ĐT trong phạm vi loàn ra hòi nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục của Nhà nước QLNN vềGD-ĐT là sựtác động có tổchức và điều chỉnh bằng quyền lực nhà nước đối với các hoạt động GD-ĐT do cá...

  pdf75 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 01/03/2016 | Lượt xem: 31617 | Lượt tải: 1

 • Quản lý hoạt động dạy họcQuản lý hoạt động dạy học

  Kế hoạch hoá (bản chất là lập kế hoạch) - Khảo sát và đánh giá môi trường . - Đề ra mục tiêu các hoạt động theo chức năng và nhiệm vụ và chỉ tiêu đánh giá . - Dự kiến nguồn lực, thời gian . - Dự kiến các biện pháp hoặc giải pháp . 2) Tổ chức (bản chất tổ chức thực hiện kế hoạch) - Phân bổ các nguồn lực: + Nhân lực (sắp xếp bộ máy tổ ch...

  ppt85 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 01/03/2016 | Lượt xem: 4096 | Lượt tải: 1