• Tài liệu ôn tập môn: Kinh tế chính trịTài liệu ôn tập môn: Kinh tế chính trị

  1. Vì sao Mác khẳng định: Sản xuất ra của cải vật chất là điều kiện tiên quyết cho sự tồn tại và phát triển của lịch sử nhân loại? - Trong đời sống xã hội có rất nhiều những hoạt động khác nhau như hoạt động chính trị, quân sự, ngoại giao, kinh tế, Khoa học kỹ thuật, văn hoá nghệ thuật. Nhưng để thực hiện được mục đích của các hoạt động đó thì t...

  doc103 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 22/10/2012 | Lượt xem: 2483 | Lượt tải: 10

 • Một số vấn đề về vận dụng tư tưởng Lênin trong đổi mới kinh tế ở Việt NamMột số vấn đề về vận dụng tư tưởng Lênin trong đổi mới kinh tế ở Việt Nam

  Có thể nói rằng, sự sụp đổ của Đông âu xã hội chủ nghĩa và Liên Xô; sự trì trệ, khủng hoảng ở các nước xã hội chủ nghĩa còn lại (trong đó có Việt Nam trước năm 1986)… với “mô hình chủ nghĩa xã hội kiểu Xô viết” về cơ bản không phải là do làm theo tư tưởng của V.I.Lênin, trái lại là đã “bỏ qua” những tư tưởng của Người về chủ nghĩa xã hội, nhất là ...

  doc4 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 22/10/2012 | Lượt xem: 2274 | Lượt tải: 13

 • Hệ thống câu hỏi ôn tập môn đường lối cách mạng của ĐCSVN (ĐH Ngân Hàng)Hệ thống câu hỏi ôn tập môn đường lối cách mạng của ĐCSVN (ĐH Ngân Hàng)

  1.Ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam? Vì sao nói Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời gắn liền với công lao to lớn của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc? a)Ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam: - Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đầu năm 1930 là tất yếu của lịch sử. + Kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc và đấu tranh ...

  doc26 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 22/10/2012 | Lượt xem: 11337 | Lượt tải: 10

 • Thế nào là kinh tế hàng hóa Kinh tế thị trường?Thế nào là kinh tế hàng hóa Kinh tế thị trường?

  Kinh tế hàng hóa là một hình thái của nền sản xuất xã hội nối tiếp và cao hơn nền sản xuất tự cung tự cấp, trong đó sản phẩm được sản xuất ra để trao đổi thông qua mua - bán trên thị trường; hình thái quan hệ kinh tế thống trị của các mối liên hệ kinh tế là quan hệ hàng hoá - tiền tệ. Nó đối lập với kinh tế tự nhiên, trong đó hình thái thống trị là...

  docx1 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 22/10/2012 | Lượt xem: 8628 | Lượt tải: 14

 • Lao động là gì? Phân tích tính chất 2 mặt của lao động trong sản xuất hàng hóa & mâu thuẫn cơ bản của nó?Lao động là gì? Phân tích tính chất 2 mặt của lao động trong sản xuất hàng hóa & mâu thuẫn cơ bản của nó?

  Lao động là sự tiêu dùng sức lao động trong hiện thực. Lao động là hoạt động có mục đích, có ý thức của con người nhằm tọa ra các sản phẩm phục vụ cho các nhu cầu của đời sống XH. Lao động là hoạt động đặc trưng nhất, là hoạt động sáng taọ của con người Tính hai mặt của lao động sản xuất hàng hoá và mâu thuẫn giữa chúng Sở dĩ hàng hoá có hai thuộ...

  docx2 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 22/10/2012 | Lượt xem: 55638 | Lượt tải: 10

 • Thế nào là tư bản bất biến, khả biến, tư bản lưu động, tư bản cố định? Ý nghĩa của vấn đề trên?Thế nào là tư bản bất biến, khả biến, tư bản lưu động, tư bản cố định? Ý nghĩa của vấn đề trên?

  Tư bản bất biến Để sản xuất ra giá trị thặng dư, nhà tư bản phải ứng trước tư bản ra để mua tư liệu sản xuất và sức lao động. Trong quá trình sản xuất , giá trị của tư liệu sản xuất được lao động cụ thể của người công nhân chuyển vào sản phẩm mới, lượng giá trị của chúng không đổi. Bộ phận tư bản ấy được gọi là tư bản bất biến . Tư bản khả biến...

  docx1 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 22/10/2012 | Lượt xem: 11876 | Lượt tải: 10

 • Sức lao động là gì? Phân tích điều kiện ra đời & thuộc tính hàng hóa của sức lao động Liên hệ với thực tiễn ở Việt NamSức lao động là gì? Phân tích điều kiện ra đời & thuộc tính hàng hóa của sức lao động Liên hệ với thực tiễn ở Việt Nam

  Theo C.Mac: " SLĐ hay năng lực lao động là toàn bộ năng lực thể chất và tinh thần tồn tại trong cơ thể, trong một con người đang sống và được người đó đem ra vận dụng mỗi khi sản xuất ra một giá trị sử dụng nào đó". SLĐ là yếu tố cơ bản của mọi quá trình sản xuất.

  docx1 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 22/10/2012 | Lượt xem: 16722 | Lượt tải: 10

 • Trình bày các phương pháp sản xuất thặng dư? Vì sao nói giá trị thặng dư siêu ngạch là biến tướng của giá trị thặng dư tương đối? Ý nghĩa thực tiễn về việc nghiên cứu vấn đề trên?Trình bày các phương pháp sản xuất thặng dư? Vì sao nói giá trị thặng dư siêu ngạch là biến tướng của giá trị thặng dư tương đối? Ý nghĩa thực tiễn về việc nghiên cứu vấn đề trên?

  *Giá trị thặng dư tương đối là giá trị thặng dư thu được do rút ngắn thời gian lao động tất yếu bằng cách nâng cao năng suất lao động trong ngành sản xuất ra tư liệu sinh hoạt để hạ thấp giá trị sức lao động, nhờ đó mà tăng thời gian lao động thặng dư lên ngay trong điều kiện độ dài ngày lao động, cường độ lao động vẫn như cũ.

  docx2 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 22/10/2012 | Lượt xem: 24317 | Lượt tải: 10

 • Tính hai mặt và điều kiện ra đời, tồn tại của sản xuất hàng hóaTính hai mặt và điều kiện ra đời, tồn tại của sản xuất hàng hóa

  Lao động cụ thể là lao động có ích dưới một hình thức cụ thể của những nghề nghiệp chuyên môn nhất định. Mỗi lao động cụ thể có mục đích riêng, đối tượng riêng, phương tiện riêng, phương pháp riêng, và kết quả riêng. Ví dụ: lao động cụ thể của người thợ mộc, mục đích là sản xuất cái bàn, cái ghế, đối tượng lao động là gỗ, phương pháp của anh ta...

  doc2 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 21/10/2012 | Lượt xem: 6168 | Lượt tải: 10

 • Kinh tế đối ngoại trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt NamKinh tế đối ngoại trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

  - Kinh tế đối ngoại là tổng thể các quan hệ kinh tế, khoa học kỹ thuật, công nghệ của một quốc gia nhất định với các quốc gia khác hoặc các tổ chức kinh tế khu vực và quốc tế, được thực hiện dưới nhiều hình thức, hình thành và phát triển trên cơ sở phát triển của lực lượng sản xuất và phân công hợp tác quốc tế ngày càng sâu rộng - Mở rộng quan ...

  doc6 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 21/10/2012 | Lượt xem: 3949 | Lượt tải: 10